Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 198. Учнівський договір

1. У коментованій статті йдеться, що суб'єктами учнівського договору можуть бути як працівники даної організації (роботодавця), так і особи, що шукають роботу і бажають працювати в даній організації. У ст. 198 ТК уточнюється, що роботодавець має право укладати з працівником цієї організації учнівський договір не тільки на перенавчання, а й на професійне навчання. По-перше, з особою, що шукають роботу і бажаючим трудитися в даній організації, - на професійне навчання, і, по-друге, з працівником цієї організації - на перенавчання і професійне навчання. В обох випадках навчання працівника може проводитися як без відриву, так і з відривом від роботи.
Принципово важливим є те, що зі ст. 198 виключені положення про те, що учнівський договір з особою, що шукають роботу, є цивільно-правовим і регулюється цивільним законодавством і іншими актами, що містять норми цивільного права. Це послідовне закріплення принципу дії трудового законодавства на відносини, що регулюються учнівським договором незалежно від суб'єктів цих відносин.
З працівниками ж, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем (організацією), укладається додатковий до трудового договору учнівський договір про перенавчання з метою отримання нової професії або спеціальності, необхідність у якій обумовлена бажанням зміни професії (спеціальності) або підвищення професійної кваліфікації з урахуванням потреб виробництва або особистих мотивів працівника.
Після прийняття коментованої статті у новій редакції такий же учнівський договір на навчання певної професії укладається з особою, бажаючим трудитися в даній організації, і є додатковим до трудового договору.
2. Учнівський договір за своєю природою належить до угод, регульованим нормами трудового права, оскільки відносини з професійного навчання працівників безпосередньо пов'язані з трудовими відносинами та вказані як самостійні відносини в ст. 1 ТК (див. коментар. До неї). На всьому протязі дії учнівського договору на учнів поширюються норми трудового законодавства (див. коментар. До ст. 203-205).
Отже, всі регулювання здійснюється за нормами трудового законодавства аж до припинення учнівського договору з підстав, передбачених для трудового договору, що не дозволяє віднести учнівський договір на професійне навчання до цивільно-правовими договорами. Потрібно виходити з того, що в цьому випадку полягає учнівський договір, регульований трудовим правом, і виникає правовідношення, попереднє трудових правовідносин.
Суб'єктами правовідносини по учнівству є роботодавець і фізична особа, яка навчається певної спеціальності (учень). Підставою виникнення даного правовідносини служить учнівський договір, але у працівника він є додатковим до трудового договору. Зміст правовідносини становлять обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за підготовлюваної спеціальності, кваліфікації та обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі. Час учнівства, його оплата й інші питання визначаються при укладенні учнівського договору згідно ст. 203 - 208 ТК. Після укладення учнівського договору видається наказ (розпорядження) роботодавця.
3. Суб'єктами правовідносини по учнівству є роботодавець і працівник, який навчається певної спеціальності. Підставою виникнення цього правовідносини є учнівський договір, який є додатковим до трудового договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 198. Учнівський договір "
 1. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  учнівського договору, що передбачає волевиявлення однієї з сторін договору або угоду обох сторін на закінчення цього договору. Федеральний закон від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ розширив сферу дії ст. 208, передбачивши в ній підстави припинення учнівського договору. Однією з таких підстав є закінчення терміну навчання. 2. Учнівський договір припиняється також з підстав,
 2. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  учнівського договору, які погіршують правове становище учня, що проходить професійне навчання в організації, в порівнянні з ТК і нормативними положеннями колективного договору і угод. У учнівський договір можуть бути включені більш пільгові умови використання їх праці порівняно із загальноприйнятими в трудовому законодавстві, інших нормативних правових актах про працю,
 3. Стаття 200. Термін та форма учнівського договору
  учнівського договору в письмовій формі обов'язково. Оскільки його типова форма законодавством не передбачена, зміст учнівського договору залежить від розсуду сторін. Договір складається у двох примірниках - один для роботодавця, інший для учня, кожен з них підписується обома
 4. Стаття 201. Дія учнівського договору
  учнівського договору визначається угодою його сторін - роботодавцем та особою, що поступає на професійне навчання (ст. 199 ТК). Тільки за згодою сторін можна змінити зміст учнівського договору. Наприклад, неприпустимо скорочувати термін навчання з ініціативи роботодавця без згоди учня. Це можливо лише за згодою сторін при успішному засвоєнні навчального
 5. Стаття 198. Учнівський договір
  198 передбачено два види учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою, бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальністю). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з подальшою роботою в даній
 6. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  учнівського договору є роботодавець. У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) та прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору. 2. Іншою стороною може бути працівник, який виявив бажання пройти професійну підготовку в даній організації. У договорі вказуються його прізвище, ім'я, по батькові. 3.
 7. Глава 32. Учнівський договір
  договір
 8. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  стаття відносить до поважних причин, що обумовлює неможливість продовження роботи, зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію, встановлене порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору. Однак наведений в
 9. 3.2. Учнівський договір
  198 Трудового кодексу РФ організація має право укладати два види учнівського договору: - на професійне навчання. Такий договір можна укласти як з претендентом (особою, що шукають роботу), так і зі штатним працівником організації; - на перенавчання фахівця. Цей вид учнівського договору можна укладати тільки з працівником організації. Зверніть увагу! Учнівський договір з
 10. Стаття 204. Оплата учнівства
  учнівського договору учням повинна виплачуватися стипендія в розмірі, визначеному при укладенні договору. Розмір стипендії встановлюється залежно від одержуваної учнем професії, спеціальності, кваліфікації. При цьому слід мати на увазі, що розмір стипендії не може бути нижче встановленого федеральним законом МРОТ (див. коментар. До ст. 133). 2. За роботу, яку учень виконує
 11. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку,
 12. Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства
  1987 N 9/426/21-59 (БНА СРСР. 1988. N 1. С. 44), а також Типова інструкція про організацію проведення кваліфікаційних іспитів при професійному навчанні працівників на виробництві, затв. Наказом Госпрофобра СРСР від 24 вересня 1981 N 135 (БНА СРСР. 1982. N 2. С. 37). 2. Атестація осіб, які пройшли курс навчання за професіями, проводиться у формі кваліфікаційних іспитів (п. 2
© 2014-2022  yport.inf.ua