Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 199. Зміст учнівського договору

1. Зміст правовідносини, що виник на підставі учнівського договору, складають права та обов'язки його сторін, в тому числі обов'язок роботодавця забезпечити працівникові можливість навчання за одержуваної спеціальності, кваліфікації та право працівника їх придбати або обов'язки працівника пройти навчання і пропрацювати протягом строку, встановленого в учнівському договорі , і відповідно право роботодавця вимагати виконання цього обов'язку.
Саме обов'язок роботодавця забезпечити можливість отримання працівником певної спеціальності, кваліфікації та обов'язок працівника пройти відповідне навчання з метою їх здобуття в якості обумовлених сторонами учнівського договору умов складають основну частину змісту даного договору.
2. Слід зазначити, що в учнівському договорі можуть передбачатися інші умови за згодою сторін, але вони не можуть суперечити трудовому законодавству або знижувати рівень встановлених гарантій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 199. Зміст учнівського договору "
 1. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  учнівський договір укладається на певний строк, передбачається, що він припиняється у зв'язку із закінченням терміну навчання. Разом з тим представляється, що відповідно до ст. 205 ТК допустимо дострокове припинення учнівського договору, що може вироблятися з підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського договору
 2. Стаття 201. Дія учнівського договору
  зміст, можуть бути переглянуті лише за згодою сторін. У цьому випадку має бути оформлено письмове доповнення до договору у двох примірниках (по одному для роботодавця і учня), так само як і при укладанні самого учнівського
 3. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  199). У разі порушення встановленого правила неправомірні умови учнівського договору визнаються недійсними, і застосовуються закони та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового
 4. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  учнівського договору, що передбачає волевиявлення однієї з сторін договору або угоду обох сторін на закінчення цього договору. Федеральний закон від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ розширив сферу дії ст. 208, передбачивши в ній підстави припинення учнівського договору. Однією з таких підстав є закінчення терміну навчання. 2. Учнівський договір припиняється також з підстав,
 5. Стаття 201. Дія учнівського договору
  199 ТК). Тільки за згодою сторін можна змінити зміст учнівського договору. Наприклад, неприпустимо скорочувати термін навчання з ініціативи роботодавця без згоди учня. Це можливо лише за згодою сторін при успішному засвоєнні навчального
 6. Стаття 200. Термін та форма учнівського договору
  зміст учнівського договору залежить від розсуду сторін. Договір складається у двох примірниках - один для роботодавця, інший для учня, кожен з них підписується обома
 7. Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору
  учнівського договору, які погіршують правове становище учня, що проходить професійне навчання в організації, в порівнянні з ТК і нормативними положеннями колективного договору і угод. У учнівський договір можуть бути включені більш пільгові умови використання їх праці порівняно із загальноприйнятими в трудовому законодавстві, інших нормативних правових актах про працю,
 8. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  зміст (див. коментар. До ст. 200). 7. У процесі професійного навчання учні виконують різні за характером і складності виробничі операції. Тому у зміст учнівського договору обов'язково включається вказівка на розмір оплати праці, належної в період учнівства. 8. Крім зазначених вище необхідних умов, учнівський договір може містити додаткові,
 9. Стаття 198. Учнівський договір
  учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою, бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальністю). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з подальшою роботою в даній організації за отриманою
 10. Стаття 198. Учнівський договір
  учнівського договору можуть бути як працівники даної організації (роботодавця), так і особи, що шукають роботу і бажають працювати в даній організації. У ст. 198 ТК уточнюється, що роботодавець має право укладати з працівником цієї організації учнівський договір не тільки на перенавчання, а й на професійне навчання. По-перше, з особою, що шукають роботу і бажаючим трудитися в даній
 11. Глава 32. Учнівський договір
  договір
 12. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
  стаття відносить до поважних причин, що обумовлює неможливість продовження роботи, зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію, встановлене порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору. Однак наведений в
© 2014-2022  yport.inf.ua