Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адмініст-ративной відповідальності

Коментар до статті При вирішенні питання про підсудність справ про адміністративні правопорушення судам необхідно керівників-дствоваться положеннями ч. 2 ст. 189, ст. 203 та ч. 1 ст. 208 АПК РФ.
В силу ст. 203 АПК РФ заяву про притягнення до адміністративної відповідальності подається до арбітражного суду за місцем знахо-дження або місцем проживання особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення. У разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, залучається за адміністративне правопорушення, вчинене поза місцем його знаходження або місця його проживання, зазначена заява може бути подана в арбітражний суд за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
При застосуванні названих положень слід враховувати, що ст. 203 АПК РФ встановлена альтернативна підсудність справ про притягнення до адміністративної відповідальності у випадку, якщо місце знаходження або місце проживання особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, і місце вчинення адміністративного правопорушення не збігаються. Якщо адміністративне правопорушення вчинено поза місцем знаходження юридичної особи, в тому числі пов'язане з діяльністю філії (представництва), розташованого поза місцем знаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи, вибір між арбітражними судами, яким підсудна справа за заявою про притягнення до адміністративної відповідальності, належить адміні-стративно органу.
При цьому при розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю філії (представництва), розташованого поза місцем знаходження юридичної особи, повідомлення про час і місце судового засідання суду необхідно направити не тільки за місцем знаходження самої юридичної особи, а й за місцем знаходження відповідної філії (представництва).
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (в ред. Від 10.11. 2011 N 71).
Відповідно до ч. 2 ст. 248 АПК РФ у виключній компетенції арбітражних судів у Російської Федерації перебувають справи про адміністративні правопорушення, скоєних іноземними особами в Російській Федерації.
За змістом ст. 203 АПК РФ заяву про притягнення до адміністративної відповідальності іноземної особи, що не має місця знаходження або місця проживання на території Російської Федерації, подається до арбітражного суду за місцем вчинення адміністра-тивного правопорушення.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення" (в ред. Від 10.11. 2011 N 71).
Порушення правил про підсудність при розгляді справи про притягнення юридичної особи за здійснення діяльності, свя-занной з отриманням прибутку, з грубим порушенням вимог або умов, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією), не є безумовною підставою для скасування рішення суду.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 07.10.2008 N 5853/08.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адмініст-ративной відповідальності "
 1. Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  Коментар до статті Заява у справах про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, пре-передбаченими ст. 204 АПК РФ. У разі невідповідності заяви вимогам, встановленим ч. 1 ст. 204 АПК РФ, а також за відсутності у додатку до заяв-лению документів, перелічених у ч. 2 ст. 204 АПК РФ, суд, керуючись ст. 128 АПК РФ, виносить ухвалу про
 2. Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Коментована стаття містить правило про територіальної підсудності, яке захищає інтереси порушника. Як зазначено в п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 2 червня 2004 р. N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при розгляді справ про адміністративні правопорушення", при вирішенні питання про підсудність справ про адміністративні правопорушення судам
 3. Стаття 394. Подача заяви, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції
  1. До суб'єктів звернення із заявою про перегляд судового постанови за нововиявленими обставинами належать особи, які беруть участь у справі, їх правонаступники та представники (див. коментар до ст. 34, 44, 45, 46 і гол. 5 ЦПК). Питання про те, в який суд має подаватися заява про перегляд судового акта, дозволяється на підставі коментованої статті у взаємозв'язку з положеннями ст.
 4. Коментар до статті 30.2
  1. Частиною 1 цієї статті визначено порядок подачі скарги на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст. 24.5 КоАП, а також на ухвалу про призначення адміністративного покарання. Порядок оскарження рішення по справі про адміністративне правопорушення відповідно до
 5. Стаття 106. Додавання або зменшення судового штрафу
  1. Визначення про накладення судового штрафу в апеляційному чи касаційному порядку оскарженню не підлягає (ст. 331, 371 ЦПК). Однак особа, на яку накладено штраф, має право висловити незгоду з ним за допомогою подачі заяви про складання або зменшення штрафу. Встановлений у коментованій статті термін на подачу такої заяви у разі пропуску з поважних причин може бути
 6. Стаття 314. Подача заяви про відновлення втраченого судового провадження
  Стаття 314. Подача заяви про відновлення втраченого судового
 7. Стаття 303. Термін подачі заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар
  Стаття 303. Термін подачі заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний
 8. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  1. У разі порушення керівником боржника або засновником (учасником) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, членами органів управління боржника, членами ліквідаційної комісії (ліквідатором), громадянином - боржником положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні в результаті такого порушення. 2. Порушення
 9. Стаття 8. Право на подачу заяви боржника до арбітражного суду
  Боржник має право подати до арбітражного суду заяву боржника у разі передбачення банкрутства за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що він не в змозі буде виконати грошові зобов'язання та (або) обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у встановлений
 10. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 11. Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Питання. Чи підлягає сплаті державне мито при подачі наглядової скарги у справах, сторони за якими звільнено від сплати державного мита при подачі апеляційних та касаційних скарг (наприклад, у справах про розірвання шлюбу)? Відповідь. Як випливає з положень гл. 25.3 НК РФ, наглядові скарги у справах, що розглядаються в судах загальної
© 2014-2022  yport.inf.ua