Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 209. Секретні статті федерального бюд-жету

1. Секретні статті федерального бюджету розглядаються на закритому засіданні палат Федеральних Зборів Російської Федерації. Матеріали до секретних статей федерального бюджету розглядаються виключно головами палат Федеральної-го Зборів Російської Федерації і спеціальними комісіями палат.
2. Прийняття спеціальних секретних програм та включення їх до складу тих чи інших витрат федерального бюджету осуществля-ється за поданням Президента Російської Федерації.
3. Втратив силу. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 209. Секретні статті федерального бюд-жету "
 1. Стаття 1402. Державна реєстрація секретного винаходу і видача патенту на нього. Поширення відомостей про секретний винахід
  секретного винаходу в Державному реєстрі винаходів Російської Федерації та видача патенту на секретний винахід здійснюються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності або, якщо рішення про видачу патенту на секретний винахід прийнято уповноваженим органом, - цим органом. Уповноважений орган, який зареєстрував секретний винахід і видав
 2. Стаття 1405. Виключне право на секретний винахід
  секретного винаходу і розпорядження виключним правом на секретний винахід здійснюються з дотриманням законодавства про державну таємницю. 2. Договір про відчуження патенту, а також ліцензійний договір на використання секретного винаходу підлягає реєстрації в органі, який видав патент на секретний винахід, або його правонаступнику, а при відсутності правонаступника - в
 3. Стаття 1401. Подача і розгляд заявки на видачу патенту на секретний винахід
  секретний винахід (заявка на секретний винахід), розгляд такої заявки і поводження з нею здійснюються з дотриманням законодавства про державну таємницю. 2. Заявки на секретні винаходи, для яких встановлено ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", а також на секретні винаходи, які відносяться до засобів озброєння і військової техніки і до
 4. Стаття 1403. Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів
  секретності та розсекречування винаходів, а також зміна і зняття грифів секретності з документів заявки і з патенту на секретний винахід здійснюються у порядку, встановленому законодавством про державну таємницю. 2. При підвищенні ступеня секретності винаходу федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності передає документи заявки на секретний
 5. Стаття 1404. Визнання недійсним патенту на секретний винахід
  секретний винахід з підстав, передбачених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 статті 1398 цього Кодексу, подається до уповноваженого органу і розглядається в установленому ним порядку. Рішення уповноваженого органу, прийняте за заперечення, затверджується керівником цього органу, набирає чинності з дня його затвердження і може бути оскаржене в
 6. 31. Особливості правової охорони секретних винаходів
  секретності особливої важливості, винахід, на який поширюється гриф «цілком таємно», а також відноситься до засобів озброєння і військової техніки, до засобів і методів в області розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно розшукової діяльності та для якого встановлено ступінь секретності «таємно». Секретний винахід може містити в собі відомості, що становлять
 7. 4. Особливості використання секретних винаходів
  секретного винаходу, передача виключного права на нього (поступка патенту) та надання права на його використання іншим особам здійснюються з дотриманням законодавства про державну таємницю (ст. 30.6 Патентного закону). Ліцензійний договір на використання секретного винаходу підлягає реєстрації в органі, який видав патент на секретний винахід, або його правонаступнику, а
 8. 9. Особливості правової охорони секретних винаходів
  секретні винаходи (винаходи, які містять відомості, що становлять державну таємницю) з особливостями їх правової охорони та використання, встановленими у розділі VI.1 даного Закону (ст. ст. 30.2 - 30.6). Даний розділ в частині, що стосується секретних винаходів, набув чинності з 1 січня 2004 р. Відповідно до ст. 30.2 заявки на видачу патенту на секретні винаходи, для яких
 9. Стаття 96.6. Нафтогазові доходи федерального бюд-жету
  федерального бюджету відносяться доходи федерального бюджету від сплати: податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (нафта, газ горючий природний з усіх видів месторожде-ний вуглеводневої сировини, газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини); вивізних митних зборів на нафту сиру; вивізних митних зборів на газ природний; вивізних митних
 10. § 7. Особливості правової охорони та використання секретних винаходів
  секретних
 11. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань, розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, над затвердженими їм бюджетними асигнуваннями; неперевищенням касових видатків, здійснюваних
 12. Стаття 1248. Спори, пов'язані із захистом інтелектуальних прав
  статтями 1401 - 1405 цього Кодексу, федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації (пункт 2 статті 1401). Рішення цих органів набирають чинності з дня прийняття. Вони можуть бути оскаржені в суді у встановленому законом порядку. КонсультантПлюс: примітка. Палата з патентних спорів реорганізована у формі приєднання до Федеральних інституту
© 2014-2022  yport.inf.ua