Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 217. Служба охорони праці в організації

З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, приймає рішення про створення служби охорони праці або введення посади спеціаліста з охорони праці з урахуванням специфіки своєї виробничої діяльності.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За відсутності у роботодавця служби охорони праці, штатного спеціаліста з охорони праці їх функції здійснюють робото-тель - індивідуальний підприємець (особисто), керівник організації, інший уповноважений роботодавцем працівник або ор-ганізації або фахівець, що надають послуги в галузі охорони праці, залучаються роботодавцем за цивільно-правовим догово-ру. Організації, які надають послуги в галузі охорони праці, підлягають обов'язковій акредитації. Перелік послуг, для надання кото-яких необхідна акредитація, правила акредитації, що включають в себе вимоги акредитації, яким повинні відповідати організації, які надають послуги в галузі охорони праці, порядок проведення контролю за діяльністю акредитованих організа-цій, порядок зупинення або відкликання акредитації встановлюються федеральним органом виконавчої влади, здійснюю-щим функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 238-ФЗ)
Структура служби охорони праці в організації і чисельність працівників служби охорони праці визначаються роботодавцем з урахуванням рекомендацій федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з нормативно-правового регулювання у сфері праці.
(В ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 217. Служба охорони праці в організації"
 1. Контрольні питання до § 7.7
  1. Що розуміється під охороною праці по Російському трудовому праву? 2. Як організовується робота з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах? 3. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. У чому полягають особливості охорони праці жінок,
 2. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  1. У галузевих федеральних органах виконавчої влади органами управління охороною праці є створювані там служби охорони праці. Створюються служби охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, з чисельністю понад 50 працівників. Раніше в ТК встановлювалася чисельність у 100 чоловік. 2. Роботодавець,
 3. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  Ще одна підстава для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення - це порушення вимог охорони праці. При цьому повинні виконуватися дві умови: - порушення встановлено комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці; - порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу
 4. Стаття 19.13. Завідомо неправдивий виклик спеціалізованих служб
  Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги чи інших спеціалізованих служб - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 6. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 7. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  1. Стаття, що відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці в
 8. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. Доручаю надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико-соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 9. Глава 35. Організація охорони праці
  Глава 35. Організація охорони
 10. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  1. Основні державні нормативні вимоги охорони праці закріплені в розд. X ТК, а також в інших федеральних законах, законах суб'єктів РФ, постановах Уряду РФ, нормативних правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При
 11. Стаття 13.5. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку
  1. Порушення правил охорони ліній або споруд зв'язку, якщо це порушення спричинило припинення зв'язку, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.
 12. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  1. Стаття, що має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 13. Стаття 8.33. Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин
  Порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  1. Реалізація конституційного права на працю в умовах, що відповідають правилам безпеки і гігієни, полягає в тому, що конкретизуючи дане право в ст. 219 ТК, держава одночасно в коментованій статті визначає його гарантії і покладає на роботодавця відповідно до ст. 212 ТК обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників, а також передбачає
 15. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  1. Стаття, що грунтується на ст. 5 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці", де передбачається, що компетентний орган влади, яким є інспекція праці, вживає відповідних заходів з метою сприяння: - ефективній співпраці між службами інспекції, з одного боку, та іншими урядовими службами, а також державними і приватними установами,
 16. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  1. Відповідно до Типового положення про комітет (комісії) з охорони праці, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 29.05.2006 N 413 * (348) в організаціях створюються комітети і комісії з охорони праці на паритетних засадах. Комітет є складовою частиною системи управління охороною праці організації, а його робота будується на принципах соціального партнерства. Комітет створюється за
© 2014-2022  yport.inf.ua