Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державна експертиза умов праці здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці в по-рядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Якщо документація та матеріали для проведення державної експертизи умов праці не були представлені особами, маю-ські право на звернення із заявою про проведення державної експертизи умов праці, органи, уповноважені на проведе-ня державної експертизи умов праці, самостійно запитують зазначені документацію та матеріали в органах та органи-зациях, щодо яких проводиться державна експертиза умов праці, а також в органах, що надаються державою-ні послуги, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та підвідомчих державним органам або орга-нам місцевого самоврядування організаціях, якщо зазначені документація та матеріали знаходяться в розпорядженні таких органів або організацій відповідно з нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Рос-сийской Федерації, муніципальними правовими актами.
(Частина друга введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Державна експертиза умов праці здійснюється з метою оцінки:
якості проведення атестації робочих місць за умовами праці;
правильності надання працівникам компенсацій за важку роботу, роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами тру-так;
відповідності проектів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення виробничих об'єктів, виробництва та впровадження нової техніки, впровадження нових технологій державним нормативним вимогам охорони праці;
фактичних умов праці працівників, в тому числі в період, що безпосередньо передував нещасного випадку на виробництві.
Державна експертиза умов праці здійснюється на підставі визначень судових органів, звернень органів вико-навчої влади, роботодавців, об'єднань роботодавців, працівників, професійних спілок, їх об'єднань, інших уповноваженим працівниками представницьких органів, органів Фонду соціального страхування Російської Федерації.
Особи, що здійснюють державну експертизу умов праці, мають право:
в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, беспрепят-середньо при наявності посвідчення встановленого зразка відвідувати для здійснення експертизи будь-яких роботодавців (організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також роботодавців - фізичних осіб);
запитувати та безоплатно отримувати необхідні для здійснення експертизи документи та інші матеріали;
проводити відповідні спостереження, вимірювання та розрахунки із залученням у разі потреби дослідних (вимірювальної) лабораторій, акредитованих в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними актами Російської Федерації.
Особи, що здійснюють державну експертизу умов праці, зобов'язані:
становити за результатами експертизи висновки про відповідність (невідповідність) умов праці державним нормативним вимогам охорони праці і направляти зазначені ув'язнення в суд, органи виконавчої влади, роботодавцям, в об'єднання рабо-тодателей, працівникам, у професійні спілки, їх об'єднання, інші уповноважені працівниками представницькі органи, орга-ни Фонду соціального страхування Російської Федерації;
забезпечувати об'єктивність і обгрунтованість висновків, викладених у висновках;
забезпечувати збереження документів та інших матеріалів, отриманих для здійснення експертизи, і конфіденційність які у них відомостей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці "
 1. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  державної екологічної експертизи, фінансування або реалізація проектів, програм та іншої документації, що підлягають державній екологічній експертизі і не отримали позитивного висновку державної екологічної експертизи, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 2. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 3. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  216.1. Державна експертиза умов праці - це оцінка відповідності об'єкта експертизи державним нормативним вимогам охорони праці (ст. 209 ТК). 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті державна експертиза умов праці здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового
 4. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Державній або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний
 5. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям про протипоказаних і доступних умовах і видах праці відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда. 2. Виконання роботи відповідно до вимог охорони праці означає, що
 6. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 7. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної експертизи можуть
 8. Стаття 1391. Експертиза заявки на промисловий зразок
  статтями 1388 і 1389 справжнього
 9. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної плати працівників, зайнятих у відповідних
 10. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації "* (272). Експертиза проводиться, як правило, в добровільному порядку за наявності письмової згоди громадянина піддатися судово-психіатричній експертизі. Якщо особа, щодо якої призначено експертизу, не досягло віку 16 років, письмову згоду на виробництво судової експертизи дається законним
 11. Стаття 215. Відповідність виробничих об'єктів і продукції державним нормативним вимогам охорони праці
  стаття в редакції Федерального закону від 22 липня 2008 р. N 157-ФЗ (СЗ РФ. 2008. N 30 (ч. I). Ст. 3613) підвищує рівень вимог держави до виробничих об'єктів і до оснащення їх обладнанням, передбачаючи, що вже на стадії проектування проекти будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, машин, механізмів та іншого виробничого обладнання, технологічних
© 2014-2022  yport.inf.ua