Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

Коментар до статті 222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при роз-гляді справ про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "(далі в гол. 27.1 - Постанова).
2. До зацікавленим особам, які мають право на звернення до суду із заявою про присудження компенсації, належать громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, російські, іноземні та міжнародні організації, які є сторонами, заявниками, третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору , в судовому процесі по справах, що випливають із цивільних та публічних правовідносин (далі - цивільні справи), стягувачі, боржники.
У разі смерті громадянина або реорганізації юридичної особи, що звернулися до суду із заявою про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, допускається заміна зазначених осіб їх правонаступниками на будь-якій стадії процесу і на стадії виконання судового рішення.
Див: п. 4 Постанови.
Останнім судовим актом, прийнятим у цивільній справі, є рішення, ухвалу про припинення провадження у справі, ухвалу про залишення заяви без розгляду, вжиті судом першої інстанції, постанову суду апеляційної інстанції, а також, якщо справа не повернено на розгляд до нижчий суд, визначення або постанова суду касаційної інстанції (ст. 287 АПК РФ), визначення або постанова суду наглядової інстанції, винесені на підставі (ст. 305 АПК РФ), ухвалу про відмову в передачі справи для перегляду судового акта в порядку нагляду до Президії ВАС РФ (ч. 8 ст. 299 АПК РФ).
Див: п. 11 Постанови.
Якщо провадження у цивільній справі не закінчена, то заява про присудження компенсації може бути подано після закінчення трьох років з дня надходження до суду першої інстанції позовної заяви (заяви).
Див: п. 12 Постанови.
3. Заява про присудження компенсації за порушення права на виконання судового акта в розумний строк подається протягом шести місяців з дня закінчення провадження по виконанню судового акта.
У разі якщо провадження по виконанню судового акту не закінчено, заяву про присудження компенсації може бути подана не раніше ніж через шість місяців з дня закінчення строку, встановленого федеральним законом для виконання судового акта.
Відповідно до Бюджетного кодексу РФ встановлено тримісячний термін для виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення (п. 6 ст. 242.2); виконання судових актів, предусматри вающих звернення стягнення на кошти федерального бюджету за грошовими зобов'язаннями федеральних бюджетних установ (п. 8 ст. 242.3); виконання судових актів, що передбачають звернення стягнення на кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями бюджетних установ суб'єкта Російської Федерації (п. 7 ст. 242.4) ; виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими зобов'язаннями муніципальних бюджетних установ (п. 7 ст. 242.5). При цьому, якщо рахунки федеральному бюджетній установі, бюджетній установі суб'єкта Російської Федерації, муніципального бюджетній установі відкриті в установі Центрального банку РФ або в кредитній організації, виконання судового акта, що передбачає звернення стягнення на кошти федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету проводиться в Відповідно до Федерального закону "Про виконавче провадження" (п. 13 ст. 242.3, п. 12 ст. 242.4, п. 12 ст. 242.5 БК РФ).
Див: п. 14 Постанови.
4. Пропущений шестимісячний строк для звернення до суду із заявою про присудження компенсації може бути відновлений за наявності клопотання про це особи, яка подає заяву про присудження компенсації, але тільки в тому випадку, якщо особа володіла правом на звернення до суду із заявою про присудження компенсації.
Див: п. 15 Постанови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "
 1. Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
  Коментар до статті 222.Копіі ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації спрямовуються у тому числі зацікавлених особам, під якими розуміються особи, чиї дії (бездіяльність) спричинили збільшення терміну судочинства або ис-нання судового акту. Зокрема, копія ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації за порушення права на ис-конання судового акта
 2. Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. Арбітражними судами касаційної інстанції є федеральні арбітражні суди округів, склад яких закріплений у ст. 24 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах Російській Федерації". 2. Згідно ст. ст. 24, 26 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах Російській Федерації", ч. 3 ст. 34 АПК РФ федеральні арбітражні суди округів
 3. Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про при-судженні компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.1. Розмір компенсації. Суду має в кожному конкретному випадку забезпечувати індивідуальний підхід до визначення розміру компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін. Зокрема, розмір зазначеної компенсації повинен визначатися судом з урахуванням вимог особи, яка звернулася до суду з заявою ням,
 4. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті Неправомірна затримка виконання судового рішення має розглядатися як порушення права на справедливе правосуддя в розумні терміни, що передбачає необхідність справедливої компенсації особі, якій завдано шкоду порушенням цього права. Один із способів такої компенсації - індексація присуджених грошових сум, що представляє собою передбаченню ст. 183 АПК РФ
 5. Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам
  Коментар до статті 1. У ч. 1 ст. 34 АПК РФ сформульовано загальне правило родової підсудності справ, згідно з яким усі спори, підвідомчі арбітражним судам, у першій інстанції розглядаються арбітражними судами суб'єктів Російської Феде-рації, за винятком тих категорій справ, які розглядаються ВАС РФ і федеральними арбітражними судами округів. См, наприклад: Постанови
 6. Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.К ст. 222.3 - п. 10
 7. Стаття 222.2. Порядок подання заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.1. До ч. 1 - п. 8 Постанови. 2. До ч. 2 - п. 9
 8. Стаття 7. Право на звернення до арбітражного суду
  1. Правом на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом мають боржник, конкурсний кредитор, уповноважені органи. 2. Право на звернення до арбітражного суду виникає у конкурсного кредитора, уповноваженого органу за грошовими зобов'язаннями з дати набрання законної сили рішення суду, арбітражного суду або третейського суду про стягнення з боржника грошових
 9. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження
 10. Стаття 6.1. Розумні строки судочинства в арбітражних судах і виконання судового акта
  Коментар до статті 6.1. Одним з важливих факторів, що визначають ефективність відновлення порушених прав, є своєчасність захисту прав беруть участь у справі. Це означає, що правосуддя можна вважати таким, що відповідає вимогам справед-ливості, якщо розгляд і вирішення справи судом здійснюється в розумний термін. Стосовно до справ, віднесених до компетенції арбітражних судів,
 11. Стаття 222.7. Термін розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.Прі застосуванні даної норми слід мати на увазі, що в ній, на відміну від інших аналогічних норм АПК РФ, не передбачена можливість продовження встановленого терміну головою суду (див., наприклад, ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 267, ч. 2 ст. 285 АПК
 12. Стаття 320. Зміст виконавчого листа
  Коментар до статті Визначаючи строк пред'явлення виконавчого листа про стягнення адміністративного штрафу до виконання, суди спираються на положення КпАП, що дозволило Президії ВАС РФ зробити наступний висновок: при визначенні відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 320 АПК РФ у виконавчому листі строку пред'явлення його до виконання судам необхідно враховувати положення ч. 1 ст. 31.9 КоАП, згідно
 13. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті 1. Чинне арбітражне процесуальне законодавство в даній статті передбачає спосіб захисту інтересів стягувача у разі невиконання рішення суду про стягнення коштів. Для покриття понесених збитків, заподіяних в результаті інфляційних процесів, стягувач має право звернутися до арбітражного суду із заявою про індексацію присуджених грошових
 14. Стаття 242. Заява про визнання і приведення у використан-ня рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
  Коментар до статті 1. Див також: коментар до ч. 2 ст. 231 АПК РФ. Арбітражний суд залишає заяву про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду без руху і уста-встановлюються термін для подання документів, передбачених ст. 8 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних з здійснюва-ленням господарської діяльності від 20.03.1992. Див: п. 1 інформаційного
 15. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  1. Зазвичай з висновку суду про задоволення позову слід один строго певний спосіб виконання рішення, однак можливе винесення і факультативних рішень. Зокрема, коментована стаття для забезпечення реального захисту майнових прав позивача зобов'язує суд винести факультативне рішення, якщо задовольняється позов про присудження майна в натурі. Цим рішенням на відповідача покладається
 16. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його
© 2014-2022  yport.inf.ua