Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі:
- особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи;
- особи, що вимагають присудження компенсації за порушення права на виконання судових актів в розумний строк, якщо стосовно їх не виносилися судові акти про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконних дій (бездіяльності) державних органів , органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, судові акти, що передбачають покладання обов'язку на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, державних або муніципальних службовців провести виплати за рахунок коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету, а також не виносилися судові акти, що передбачають звернення стягнення на кошти федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за грошовими зобов'язаннями бюджетних (казенних) установ.
Див: п. 24 Постанови.
Суд має право повернути заяву про присудження компенсації з огляду на те, що термін судочинства у справі або термін виконання судового акта з очевидністю свідчить про відсутність порушення права на судочинство в розумний строк або права на ис-конання судового акта в розумний строк, якщо, зокрема, загальна тривалість розгляду справи не перевищує сукупність термінів його розгляду, встановлених законом для кожної інстанції, дотримані встановлені законом терміни виконання судового акта, здійснення досудового провадження по кримінальній справі, при цьому неодноразово провадження у справі не припинялося, судове розгляд не відкладалося, заява не поверталося, справа не передавалося з одного суду до іншого.
Перевищення встановлених законом строків розгляду справи, виконання судового акта, здійснення досудового вироб-ництва у кримінальній справі може з очевидністю свідчити про відсутність порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк , якщо воно явно незначно.
Див: п. 26 Постанови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "
 1. Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.К ст. 222.3 - п. 10
 2. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  присуджених грошових сум, що представляє собою передбаченню ст. 183 АПК РФ спрощений порядок відшкодування стягувачу фінансових втрат, викликаних несвоєчасним исполне-ням боржником рішення суду. Однак положення ч. 1 ст. 183 АПК РФ є винятком із загального правила, тобто являє собою спрощений порядок відшкодування фінансових втрат при тривалій невиплаті присуджених судом
 3. Стаття 320. Зміст виконавчого листа
  222.3 АПК РФ). Такі ж реквізити повинні бути зазначені і в заяві про перегляд судового акта в порядку нагляду, що містить вимогу про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк (п. 5 ч. 2.1 ст. 294 АПК РФ), що обумовлено особливостями видачі виконавчого листа у разі присудження компенсації: виконавчий лист за рішенням про присудження
 4. Стаття 6.1. Розумні строки судочинства в арбітражних судах і виконання судового акта
  заявою з не залежних від них обставин. Ці особи мають право на відновлення пропущеного процесуального строку на звернення. Див: Постанова КС РФ від 17.11.2005 N 11-П "У справі про перевірку конституційності частини 3 статті 292 Арбітражного-процесуальному кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами державної установи культури" Будинок культури ім. Жовтневої революції ",
 5. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  стаття доповнена положенням, що розширює підстави для повернення заяви чи подання. Так, відповідно до п. 3 год . 1 ст. 296 АПК РФ заяву або подання може бути повернуто, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва буде встановлено, що пропущено встановлений у ст. 292 Кодексу строк для звернення, клопотання про його відновлення відсутній або у відновленні
 6. Стаття 315. Повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
  повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами є порушення норм про підсудність, передбачених ст. 310 АПК РФ. Заява подається в той арбітражний суд, який прийняв судовий акт, який підлягає, на думку заявника, перегляду за нововиявленими обставинами (див. коментар до ст. 310 АПК РФ). 2. Другою підставою повернення заяви про
 7. Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам
  2227/05, N 12204/05, від 14.02.2006 N 11522/05. 2. ВАС РФ в якості суду першої інстанції розглядає обмежене коло справ (ч . 2 ст. 34 АПК РФ). Див: Постанова Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 54 "Про деякі питання підсудності справ за позовами про права на нерухоме майно"; Постанови Президії ВАС РФ від 22.11.2005 N 10165/05, від 14.11.2006 N 11253/06, від 20.06.2006 N 3082/06, від
 8. Стаття 313. Форма і зміст заяви
  повернення заяви з посиланням на п . 3 ч. 1 ст. 315 АПК РФ. 2. Відповідно до чинного законодавства заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових актів, а також скарги на ухвали суддів про повернення заяв і на ухвали судів про відмову в задоволенні заяв оплату державного митом не
 9. Стаття 44. Залишення без руху і повернення заяви про визнання боржника банкрутом
  статтями 37 - 41 цього Закону, арбітражний суд виносить ухвалу про його залишення без руху. 2 . У визначенні, зазначеному в пункті 1 цієї статті, арбітражним судом зазначаються підстави для залишення без руху заяви про визнання боржника банкрутом і термін, протягом якого заявник повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення без
 10. Стаття 1069. Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами, органами місцевого самоврядування, а також їх посадовими особами
  присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін. Дію статті 1070 поширюється також на випадки, коли заподіяння шкоди потерпілому мало місце до 1 березня 1996 року, але не раніше 1 березня 1993 року, і заподіяну шкоду залишився невідшкодованих (Федеральний закон від 26.01.1996 N
 11. Стаття 911 . Перевірка кількості та стану товару при поверненні його товаровладельцу
  повернення товару його огляду та перевірки його кількості. Викликані цим витрати несе той, хто зажадав огляду товару або перевірки його кількості. 2. Якщо при поверненні товару складом товаровладельцу товар не був ними спільно оглянутий або перевірений, заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблено складу письмово при отриманні товару,
 12. Стаття 256. Термін звернення із заявою до суду
  заявою до суду дано у п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2009 р. N 2). 2. Встановлення даного терміну, порівняно невеликого за тривалістю, має сприяти найбільш швидкому врегулюванню конфліктів у публічно-правовій сфері, спонукаючи до цього осіб, з чиєї ініціативи збуджується цивільне судочинство. Він має матеріально-правову природу, його
 13. Стаття 12. Способи захисту цивільних прав
  присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; стягнення неустойки; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідносин; незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону; іншими способами, передбаченими
 14. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  стаття для забезпечення реального захисту майнових прав позивача зобов'язує суд винести факультативне рішення, якщо задовольняється позов про присудження майна в натурі. Цим рішенням на відповідача покладається обов'язок вчинити дії з передачі позивачеві певної речі (речей) і одночасно встановлюється інший спосіб виконання рішення - стягнення грошового еквівалента присудженого
 15. Стаття 255. Рішення, дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовців, підлягають оскарженню в порядку цивільного судочинства
  заяви і збудження цивільного судочинства. Неприпустимим є, наприклад, відмова у прийнятті заяви у зв'язку з тим, що оспорюваний акт або дія не спричинили за собою порушення прав заявника і т. п. Наявність реальної причинного зв'язку між прийняттям оспорюваного акту, вчиненням оспорюваного дії і настанням юридичних наслідків, зазначених у ст. 255, так само як і
 16. Стаття 134. Термін підготовки справи до судового разбира-будівництві
  222.8 АПК РФ. При цьому слід мати на увазі, що час і місце проведення судового засідання визначається суддею не по закінченні підготовки справи до судового розгляду, а при прийнятті заяви про присудження компенсації до виробництва (ч. 3 ст. 244.4 ЦПК РФ, ч. 3 ст. 222.4 АПК РФ). Див: п. 29 Постанови Пленуму ВС РФ N 30, Пленуму ВАС РФ N 64 від 23.12.2010 "Про деякі питання,
 17. Стаття 319. Видача виконавчого листа
  повернення виконавчого листа без виконання, який не підлягає розширювальному тлумаченню. Такої підстави для повернення, як відсутність на завіреної копії рішення суду відомостей про вступ його в законну силу, не передбачено, оскільки це підтверджується самим фактом видачі испол-нительного листа. За названих обставин стягувачу не може бути відмовлено у виконанні
 18. Стаття 1068. Відповідальність юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну його працівником
  присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін. Дія статті 1069 поширюється також на випадки, коли заподіяння шкоди потерпілому мало місце до 1 березня 1996 року, але не раніше 1 березня 1993 року, і заподіяну шкоду залишився невідшкодованих (Федеральний закон від 26.01.1996 N 15-ФЗ). Про застосування статті
 19. Стаття 133. Прийняття позовної заяви
  повернення (ст. 135 ЦПК), або про залишення позовної заяви без руху (ст. 136 ЦПК). Всі такі дії судді оформляються визначенням. При винесенні визначень, що перешкоджають реалізації права на судовий захист, цивільні процесуальні відносини проте можуть розвиватися, оскільки у зацікавлених осіб виникає право на оскарження відповідних правозастосовних
 20. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  присудження майна або його
© 2014-2022  yport.inf.ua