Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 222.5. Залишення заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк без дви-вання

Коментар до статті 222.Статья 222.5 АПК РФ передбачає механізм залишення заяви без руху, маючи на увазі, що такий механізм використовується відносно інших звернень до арбітражного суду, коли заявнику дається можливість усунути препят-наслідком, що не дозволяють порушити провадження у справі.
Див: коментар до ст. ст. 128, 263, 280 АПК РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 222.5. Залишення заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк без дви-вання "
 1. Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
  222.Копіі ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації направляються в тому числі зацікавлених особам, під якими розуміються особи, чиї дії (бездіяльність) спричинили збільшення терміну судочинства або ис-нання судового акту. Зокрема, копія ухвали про прийняття заяви про присудження компенсації за порушення права на ис-конання судового акта в розумний строк може
 2. Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про при-судженні компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.1. Розмір компенсації. Суду має в кожному конкретному випадку забезпечувати індивідуальний підхід до визначення розміру компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін. Зокрема, розмір зазначеної компенсації повинен визначатися судом з урахуванням вимог особи, яка звернулася до суду з заявою ням, обставин справи
 3. Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.К ст. 222.3 - п. 10
 4. Стаття 222.2. Порядок подання заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.1. До ч. 1 - п. 8 Постанови. 2. До ч. 2 - п. 9
 5. Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при роз-гляді справ про
 6. Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
  заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін. Однак у цій якості вони є судами першої інстанції, рішення яких можуть бути переглянуті в порядку касаційного провадження тим же судом в іншому складі суддів. Див: Федеральний закон від 30.04.2010 N 68-ФЗ "Про компенсацію за порушення права
 7. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження компенсації за порушення
 8. Стаття 222.7. Термін розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.Прі застосуванні даної норми слід мати на увазі, що в ній, на відміну від інших аналогічних норм АПК РФ, не передбачена можливість продовження встановленого терміну головою суду (див., наприклад, ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 267, ч. 2 ст. 285 АПК
 9. Стаття 320. Зміст виконавчого листа
  222.3 АПК РФ). Такі ж реквізити повинні бути зазначені і в заяві про перегляд судового акта в порядку нагляду, що містить вимогу про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк (п. 5 ч. 2.1 ст. 294 АПК РФ), що обумовлено особливостями видачі виконавчого листа у разі присудження компенсації: виконавчий лист за рішенням про присудження
 10. Стаття 44. Залишення без руху і повернення заяви про визнання боржника банкрутом
  статтями 37 - 41 цього Закону, арбітражний суд виносить ухвалу про його залишення без руху. 2. У визначенні, зазначеному в пункті 1 цієї статті, арбітражним судом зазначаються підстави для залишення без руху заяви про визнання боржника банкрутом і термін, протягом якого заявник повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення без
 11. Стаття 304 . Підстави для перегляду в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу, і присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк
  заяву про перегляд судових актів у порядку нагляду ВАС РФ повинна розглядатися як ефективний внутрішній засіб правового захисту, що забезпечує запобігання і виправлення можливих порушень Конвенції на рівні країни. Див: рішення ЄСПЛ від 25.06.2009 "Щодо питання прийнятності скарги N 6025/09" Галина Василівна Ковальова та інші проти Російської Федерації ". Див також: Постанови
 12. Стаття 222.8. Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  222.1. При розгляді заяви суддя не зв'язаний доводами, що містяться в заяві про присудження компенсації, і встановлює факт порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, виходячи зі змісту судових актів та інших матеріалів справи. Встановлення факту порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання
 13. Стаття 6.1. Розумні строки судочинства в арбітражних судах і виконання судового акта
  заявою з не залежних від них обставин. Ці особи мають право на відновлення пропущеного процесуального строку на звернення. Див: Постанова КС РФ від 17.11. 2005 N 11-П "У справі про перевірку конституційності частини 3 статті 292 Арбітражного-процесуальному кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами державної установи культури" Будинок культури ім. Жовтневої революції ",
 14. Стаття 17.4. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді
  порушень закону - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Федеральний закон від 02.01.2000 N 37-ФЗ "Про народних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в Російській Федерації" втратив чинність з 1 лютого 2003 року в частині, що стосується цивільного
 15. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  присуджених грошових сум, що представляє собою передбаченню ст. 183 АПК РФ спрощений порядок відшкодування стягувачу фінансових втрат, викликаних несвоєчасним исполне-ням боржником рішення суду. Однак положення ч. 1 ст. 183 АПК РФ є винятком із загального правила, тобто являє собою спрощений порядок відшкодування фінансових втрат при тривалій невиплаті присуджених судом
 16. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  222 ЦПК суд повинен роз'яснити в ньому право позивача або відповідача заявити клопотання про скасування цього визначення внаслідок поважності причин їх неявки в судове засідання. 2. Частина 2 коментованої статті містить правові наслідки залишення заяви без розгляду, встановлюючи, що обставини, зазначені в ст. 222 ЦПК, переборні і зацікавлена особа має право знову звернутися в
 17. Стаття 315. Залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або розгляду
  заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або
© 2014-2022  yport.inf.ua