Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 225. Примирення у справах про неспроможність (банкрутство)

Коментар до статті 1. Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами (ст. 2 Закону про банкрутство).
Ухвалення рішення про укладення мирової угоди знаходиться у виключній компетенції зборів кредиторів згідно ст. 12 Закону про банкрутство.
Визначення про затвердження мирової угоди приймається за результатами розгляду справи про банкрутство арбітражним судом, у зв'язку з чим провадження у справі про банкрутство підлягає припиненню відповідно до п. 1 ст. 57 Закону про банкрутство.
2. Матеріально-і процесуально-правові норми, що регулюють відносини з приводу мирової угоди, містяться у гл. VIII Закону про банкрутство, в гол. 15 АПК 2002
Згідно п. 2 ст. 5 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" при банкрутстві кредитної організації мирову угоду, передбачене Законом про банкрутство, не застосовується.
3. Матеріальні, процесуальні особливості мирової угоди у справах про неспроможність (банкрутство) і особливості мирової угоди як процедури докладно розглядаються в книзі "Арбітражний процес: підручник для студентів юридичних вузів і факультетів" (1). Так, зокрема, до процесуально-правових особливостей відповідно до Закону про банкрутство можна віднести те, що:
---
(1) См .: Арбітражний процес: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / За ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2005.
а) мирова угода може бути укладена і затверджено судом на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство (в ході підготовки справи до судового розгляду, спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і конкурсного виробництва) - п. 1 ст. 150 Закону;
б) мирова угода набирає чинності тільки після затвердження його арбітражним судом - п. 4 ст. 150 Закону;
в) мирова угода може бути затверджено судом тільки за умови погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги - п. 1 ст. 158 Закону;
г) ухвалу про затвердження мирової угоди набирає чинності з моменту прийняття - п. 5 ст. 150 Закону;
д) мирова угода затверджується в окремому засіданні арбітражного суду, яке проводиться за правилами, встановленими АПК РФ, з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що у справі про банкрутство, про час і місце судового розгляду - п. 4 ст. 158 Закону;
е) наслідком затвердження арбітражним судом мирової угоди є припинення провадження у справі - п. 1 ст. 159 Закону (1).
---
(1) Див: Арбітражний процес: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / За ред. В.В. Яркова.
4. Коментована стаття передбачає використання інших примирних процедур. Проте в даний час ні АПК 2002 р., ні Закон про банкрутство не передбачають інші конкретні примирні процедури. У світовій практиці з'явилася досить велика кількість подібного роду процедур, серед яких можна назвати такі, як експертне визначення (висновок) (expert determination), переговори, переговори за участю посередника (facilitated negotiation або facilitation), примирення (conciliation), посередництво (mediation) , посередництво-арбітраж (med-arb), незалежне дозвіл (adjudication), міні-процес (mini-trial), встановлення обставин (fact finding), комісії з розгляду спорів (dispute review boards), приватний суд (private judging), попередня незалежна оцінка (early neutral evaluation), "суд з безліччю дверей" (multi-door courthouse), досудове нараду з врегулювання спору (settlement conference), спрощений суд присяжних (summary jury trial) та ін (1).
---
(1) Див докладніше: Поняття, класифікація і основні види альтернативних способів вирішення спорів / / Журнал російського права. 2004. N 12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 225. Примирення у справах про неспроможність (банкрутство) "
 1. Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Федеральним законом
  справах про неспроможність (банкрутство) визнаються на території Російської Федерації відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. За відсутності міжнародних договорів Російської Федерації рішення судів іноземних держав у справах про неспроможність (банкрутство) визнаються на території Російської Федерації на засадах взаємності, якщо інше не передбачено
 2. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
  неспроможним, тобто банкрутом, якщо воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. Таке визнання тягне за собою ліквідацію юридичної особи. Всі ці питання, а також багато інших питань про визнання юридичної особи неспроможним, в тому числі процедури з оздоровлення економічного і фінансового становища організації, призначення "зовнішнього керуючого", інші процедурні
 3. Стаття 181. Підстави для визнання кредитної організації банкрутом
  неспроможність (банкрутство) кредитних організацій »(далі - Федеральний закон« Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій »). 2. Заява про визнання кредитної організації банкрутом приймається до розгляду арбітражним судом після відкликання Банком Росії наявною у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, якщо інше не передбачено Федеральним
 4. 1. Поняття банкрутства громадянина
  неспроможність боржника, яка за наявності передбачених законом умов може спричинити визнання його банкрутом. Під неспроможністю (банкрутством) розуміється визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.
 5. Стаття 65. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
  неспроможним (банкрутом). Державна корпорація або державна компанія може бути визнана неспроможною (банкрутом), якщо це допускається федеральним законом, що передбачає її створення. Фонд не може бути визнаний неплатоспроможним (банкрутом), якщо це встановлено законом, що передбачає створення та діяльність такого фонду. (В ред. Федеральних законів від 03.01.2006 N
 6. Стаття 180. Загальні положення про неспроможність (банкрутство) фінансових організацій
  неспроможності (банкрутства) фінансових організацій. 2. Для цілей цього Закону під фінансовими організаціями розуміються: 1) кредитні організації, 2) страхові організації; 3) професійні учасники ринку цінних паперів; 4) недержавні пенсійні фонди; 5) керуючі компанії інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних
 7. Стаття 25. Неспроможність (банкрутство) індивідуального підприємця
  неспроможним (банкрутом) за рішенням суду. З моменту винесення такого рішення втрачає силу його реєстрація як індивідуального підприємця. 2. При здійсненні процедури визнання банкрутом індивідуального підприємця його кредитори за зобов'язаннями, не пов'язаним із здійсненням нею підприємницької діяльності, також має право пред'явити свої вимоги. Вимоги
 8. Стаття 50. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду
  примирення сторін. Здійснення таких заходів не може бути підставою для зупинення провадження у справі про
 9. Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011
  неспроможність (банкрутство) »із змінами та доповненнями на 07.02.2011 року. Якщо є зміни, які набувають чинності пізніше, то разом з редакцією норми, діючої на цю дату, наводиться норма в новій редакції та вказується дата, з якої вона вступає в
 10. Стаття 14.13. Неправомірні дії при банкрутстві
  неспроможність (банкрутство), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або дискваліфікацію на строк до трьох років. 3. Невиконання правил, що застосовуються в період спостереження, зовнішнього управління, конкурсного виробництва, укладення та виконання мирової угоди та інших процедур банкрутства, передбачених
 11. Стаття 14.12. Фіктивне або навмисне банкрутство
  неспроможності даної юридичної особи або індивідуальним підприємцем про неспроможність, в тому числі звернення цих осіб до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом за наявності у нього можливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі , - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці
 12. Стаття 197. Фіктивне банкрутство Коментар до статті 197
  неспроможності даної юридичної особи, а також індивідуальним підприємцем про неспроможність, якщо це діяння заподіяло великий збиток. Особа, що оголосило себе неспроможним, насправді має бути платоспроможним. 2. Платоспроможність підприємства (так само як і неплатоспроможність) встановлюється на основі аналізу балансу підприємства за трьома критеріями: коефіцієнту
 13. Стаття 76. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим Коментар до статті 76
  примиренням з потерпілим передбачено КК РФ по всіх злочинах, які належать до категорії невеликої або середньої тяжкості. 2. Процедура примирення у справах приватного обвинувачення (ст. ст. 115, 116, ч. ч. 1 і 2 ст. 129, ст. 130 КК РФ) залишається колишньою, проте правила коментованої статті можуть поширюватися і на зазначені склади злочинів, якщо на цьому наполягатиме потерпілий. 3.
 14. 46. Обов'язки правління кооперативу у разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства)
  неспроможність (банкрутство) сільськогосподарських організацій. У разі виникнення встановлених законодавством ознак неспроможності (банкрутства) кооперативу правління кооперативу зобов'язане (ч. 5 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»): 1) направити запит про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу в аудиторський союз, членом якого є
 15. Стаття 232. Регулювання відносин, пов'язаних з банкрутством
  неспроможність (банкрутство) "(Відомості Верховної Ради України, 1998, N 2, ст. 222); пункт 30 статті 2 Федерального закону від 21 березня 2002 р. N 31 ФЗ "Про приведення законодавчих актів у відповідність з Федеральним законом" Про державну реєстрацію юридичних осіб "(Відомості Верховної Ради України, 2002, N 12, ст. 1093); пункт 3 статті 1 Федерального
 16. Стаття 197 . Фіктивне банкрутство Коментар до статті 197
  неспроможність (банкрутство) "наділяє боржника як правом, так і обов'язком на подачу ним заяви до арбітражного суду про свою неспроможність (ст. ст. 7 - 10, 37). --- РГ. 2002. 2 лист. Об'єктивна сторона злочину виражається в дії - завідомо неправдивому публічному оголошенні керівником або засновником (учасником) юридичної особи про
 17. Контрольні запитання до розділу 6
  неспроможність). 4. Захист майнових прав та інтересів
 18. Стаття 233. Застосування цього Закону арбітражними судами
  справах, провадження в яких порушено до набрання чинності цього Закону до моменту завершення процедури, що застосовується у справі про банкрутство (зовнішнього управління, конкурсного виробництва або світового угоди) і введеної до вступу цього Закону в силу, застосовуються норми Федерального закону від 8 січня 1998 р. N 6 ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)"
 19. Стаття 14.12. Фіктивне або навмисне банкрутство
  неспроможності даної юридичної особи або індивідуальним підприємцем про неспроможність, якщо така дія не містить кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від шести місяців до трьох років. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2.
 20. Стаття 1018. Відокремлення майна, що перебуває в довірчому управлінні
  неспроможності (банкрутства) цієї особи. При банкрутстві засновника управління довірче управління цим майном припиняється і воно включається до конкурсної
© 2014-2022  yport.inf.ua