Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 225.7. Розгляд справ про спонукання юридиче-ського особи скликати загальні збори учасників

Коментар до статті 225.Дела про спонукання юридичної особи скликати загальні збори учасників розглядаються за загальними правилами позовного провадження з особливостями, передбаченими у ст. 225.7 АПК РФ.
До таких особливостей відносяться скорочений термін розгляду, негайне виконання рішення, якщо в ньому не визначено інший термін, скорочені терміни оскарження рішення.
Див: Постанова ФАС Поволзької округу від 29.09.2011 N А12-7630/2011.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 225.7. Розгляд справ про спонукання юридиче-ського особи скликати загальні збори учасників "
 1. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  Коментар до статті Кодекс передбачає можливість дострокового припинення трудового договору керівником організації за власним бажанням. При цьому друга сторона - власник майна організації, його представник повинні бути сповіщені в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. У тих організаціях, де керівник обирається загальними зборами учасників (членів), яка не
 2. Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення
  1. Підставами для дострокового припинення фінансового оздоровлення є: неподання до арбітражного суду у строки, передбачені пунктом 3 статті 79 цього Закону, угоди про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості; неодноразове або істотне (на термін більш ніж п'ятнадцять днів) порушення в ході фінансового оздоровлення
 3. Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
  1. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення приймається на загальних зборах більшістю голосів засновників (учасників) боржника, які взяли участь у зазначеному зборах, або органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства. 2. Загальні збори засновників (учасників) боржника, орган, уповноважений
 4. 29. Повноваження наглядової ради кооперативу
  Повноваження наглядової ради кооператівазакреплени в ст. 30 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за діяльністю правління кооперативу. Спостережна рада кооперативу має право вимагати від правління звіт про його діяльність, а також ознайомитися з документацією кооперативу, перевірити стан каси кооперативу, наявність цінних
 5. 6. Повноваження наглядової ради кооперативу
  Повноваження наглядової ради кооперативу закріплені в ст. 30 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за діяльністю правління кооперативу. Спостережна рада кооперативу має право вимагати від правління звіт про його діяльність, а також ознайомитися з документацією кооперативу, перевірити стан каси кооперативу, наявність цінних
 6. Стаття 85. Внесення змін у графік погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості (непогашення заборгованості у встановлені терміни і (або) у встановлених розмірах) засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, треті особи, які надали забезпечення, не пізніше ніж через чотирнадцять днів з дати, передбаченої графіком погашення заборгованості, має право звернутися до
 7. Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
  1. Для цілей цього Закону належним повідомленням визнається напрямок конкурсному кредитору, до уповноваженого органу, а також іншій особі, яка має відповідно до цього Федеральним законом право на участь у зборах кредиторів, повідомлення про проведення зборів кредиторів поштою не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати проведення зборів кредиторів чи іншим
 8. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  1. Тимчасовий керуючий визначає дату проведення перших зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені
 9. Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
  1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Одноосібний орган управління суспільством може бути обраний також і не з числа його
 10. 2. Повноваження загальних зборів кооперативу
  Повноваження загальних зборів кооперативу встановлюються ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом і повноважним вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності кооперативу, в тому числі скасовувати чи підтверджувати рішення правління кооперативу і спостережної ради кооперативу. До виключної компетенції загальних
 11. 25. Повноваження загальних зборів кооперативу
  Повноваження загальних зборів кооперативаустанавливаются ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом і повноважним вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності кооперативу, в тому числі скасовувати чи підтверджувати рішення правління кооперативу і спостережної ради кооперативу. До виключної компетенції загальних
 12. Стаття 289. Квартира як об'єкт права власності
  Власнику квартири в багатоквартирному будинку поряд з належним йому приміщенням, займаним під квартиру, належить також частка у праві власності на спільне майно будинку (стаття 290). Про деякі питання практики розгляду спорів про права власників приміщень на спільне майно будівлі см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N
 13. Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
  1. У ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому цим Законом порядку має право звернутися до першого зборам
 14. Стаття 118. Розгляд зборами кредиторів звіту зовнішнього керуючого
  1. У випадках, якщо звіт зовнішнього керуючого підлягає розгляду зборами кредиторів, збори кредиторів скликається не пізніше ніж через три тижні з дати заяви вимоги про проведення зборів кредиторів для розгляду звіту зовнішнього керуючого, або не пізніше ніж через три тижні з моменту виникнення підстав для дострокового припинення зовнішнього управління, або не пізніше ніж
 15. 3. Збори уповноважених
  У кооперативі, в якому число членів перевищує 200 членів, загальні збори членів кооперативу відповідно до статуту кооперативу може проводитися у формі зборів уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні
 16. Стаття 42. Розгляд справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі
  1. Неявка на засідання Дисциплінарного комітету інших учасників дисциплінарного провадження, свідків, своєчасно і належним чином повідомлених про час і місце засідання Дисциплінарного комітету, не є перешкодою для розгляду справи про дисциплінарне порушення в їх відсутність, за винятком неявки перекладача, якщо один з інших учасників процесу або її представник не
 17. Стаття 38. Підготовка справи про дисциплінарне порушення до розгляду
  Голова Дисциплінарного комітету при підготовці до розгляду справи про дисциплінарне порушення вирішує такі питання: 1) про необхідність отримання додаткових матеріалів для розгляду справи у інших учасників дисциплінарного провадження, 2) про задоволенні клопотань інших учасників дисциплінарного провадження, 3) про необхідність виклику представників інших
 18. Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
  1. Дозвіл колективного трудового спору може здійснюватися виключно з ініціативи працівників або їх представників. Останні визначаються за правилами, встановленими ст. 29-31 ТК. 2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті вимоги працівників викладаються в письмовій формі та надсилаються роботодавцю. Найбільш зручним оформленням письмових вимог працівників є
© 2014-2022  yport.inf.ua