Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників

1. Дозвіл колективного трудового спору може здійснюватися виключно з ініціативи працівників або їх представників. Останні визначаються за правилами, встановленими ст. 29-31 ТК.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті вимоги працівників викладаються в письмовій формі та надсилаються роботодавцю.
Найбільш зручним оформленням письмових вимог працівників є складання протоколу загальних зборів (конференції) працівників із зазначенням кількості присутніх працівників. Щоб уникнути можливих заперечень роботодавця з приводу наявності кворуму учасників, бажано складання протоколу реєстрації учасників зборів (конференції), завіреного підписом учасників. Збори працівників вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини працюючих. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів.
Законодавство не дає визначення того, що таке зібрання і конференція працівників. Однак виходячи з практики і сенсу ч. 3 коментованої статті, збори працівників організується в тому випадку, коли працівників відповідної організації або структурного підрозділу можна зібрати в одному місці для особистої участі у зборах. Конференції збираються у великих організаціях або за наявності спору на рівні соціально-партнерських угод. При цьому всі представлені працівники беруть участь у виборі делегатів конференції.
3. Частина 4 даної статті вказує на обов'язок роботодавця надавати приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з висунення їхніх вимог. Крім того, тут же вказується на заборону для роботодавця перешкоджати проведенню таких зборів (конференції). Виходячи з п. 2 ст. 3 Конвенції МОП N 87 "Про свободу асоціацій та захист права на організацію" (1948 р.), дана заборона застосувати не лише стосовно роботодавців, а й у ставленні державних органів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників "
 1. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  Ухилення роботодавця або його представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч
 3. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею роботодавець зобов'язаний розглянути спрямовані йому вимоги працівників. Про своє рішення він повинен повідомити представника працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3.
 4. Коментар до статті 5.32
  1. Про статус роботодавця, представника роботодавця див. відповідно п. 1 коментаря до ст. 5.29, п. 1 коментаря до ст. 5.28, про статус представників працівників див. п. 1 коментаря до ст. 5.28. Згідно з Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" під примирливими процедурами розуміється розгляд колективного трудового спору
 5. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 6. Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Використання особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, державним чи муніципальним службовцям переваг свого посадового або службового становища в цілях висунення і (або) обрання кандидата, списку кандидатів, висування і (або) підтримки ініціативи проведення референдуму, отримання того чи іншого відповіді на
 7. Стаття 29. Представники працівників
  Коментар до статті 1. Частина 1 ст. 29 перераховує організації, які можуть представляти інтереси працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи,
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  1. Реалізація права працівників на представництво своїх інтересів у взаємовідносинах з роботодавцем здійснюється, як правило, професійними спілками, об'єднуючими більшість працівників організації. Але існують і такі випадки, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не
 9. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  1. Тимчасовий керуючий визначає дату проведення перших зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені
 10. Стаття 88. Передача персональних даних працівника
  1. Коментована стаття встановлює в імперативній формі вимоги до роботодавців, які вони повинні дотримуватися при передачі персональних даних працівника. Насамперед роботодавець при передачі персональних даних працівника не повинен повідомляти ці дані третій стороні без письмової згоди працівника (за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і
 11. Стаття 31. Інші представники працівників
  Коментар до статті 1. Непрофсоюзние представники працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37).
 12. Стаття 29. Представники працівників
  1. Право на представництво інтересів працівників у взаємовідносинах з роботодавцями, чітке визначення кола легітимних представників та їх правового статусу є найважливішими умовами забезпечення реального захисту інтересів працівників у сфері праці. Згідно ч. 1 ст. 29 представниками інтересів працівників у соціальному партнерстві можуть бути тільки: а) професійні спілки, їх
 13. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні
 14. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  1. Результатом розгляду трудового спору по суті заявлених працівником вимог є рішення КТС. Щоб уникнути надання тиску на членів КТС, рішення приймається таємним голосуванням. Членам КТС лунають бюлетені, заповнюючи які вони висловлюють свою волю. Не дивлячись на те що КТС складається з рівної кількості представників роботодавця та працівників, кожен член КТС виступає
 15. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  1. Стаття, що містить основні правила розгляду індивідуальних спорів у КТС. По-перше, ТК зобов'язує здійснити реєстрацію заяви. Для цієї мети в КТС заводиться спеціальний журнал, в якому секретар комісії проводить відповідні записи. Працівник, який подав заяву, вправі взяти його назад. Він може відмовитися від своїх вимог і на засіданні КТС. По-друге,
 16. Стаття 5.45. Використання переваг посадового або службового становища в період виборчої кампанії, кампанії референдуму (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  Використання особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, або перебувають на державній або муніципальній службі, або є членом органу управління організації незалежно від форми власності (в організації, вищим органом управління якої є збори, - членом органу, що здійснює керівництво діяльністю цієї організації), за винятком
© 2014-2022  yport.inf.ua