Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків

1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити розслідування комісією причин і обставин нещасного випадку протягом трьох днів.
Разом з тим в коментованій статті передбачено й інші строки. Зокрема, при нещасному випадку зі смертельним результатом встановлений термін розслідування 15 днів.
Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях, затверджене постановою Мінпраці від 24.10.2002 N 73 (див. коментар. До ст. 229), встановлює диференціацію термінів розслідування нещасних випадків у Залежно від ряду особливих обставин.
Так, розслідування нещасних випадків, що сталися в організації чи у роботодавця - фізичної особи, проводиться відповідно до загального порядку і в строки, встановлені статтею коментарів, з урахуванням вимог зазначеного Положення. Залежно від обставин події та характеру ушкоджень здоров'я постраждалих:
- розслідування нещасних випадків (у тому числі групових), в результаті яких постраждали отримали пошкодження, віднесені відповідно до встановлених кваліфікуючими ознаками до категорії легких, проводиться протягом трьох днів;
- розслідування інших нещасних випадків проводиться протягом 15 днів.
2. Терміни розслідування нещасних випадків обчислюються в календарних днях, починаючи з дня видання роботодавцем наказу про утворення комісії з розслідування нещасного випадку.
3. У разі необхідності додаткової перевірки обставин групового нещасного випадку з тяжкими наслідками, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, в тому числі з проведенням відповідних медичних, технічних та інших експертиз, рішення про додаткове продовження терміну її розслідування приймається керівником органу, представником якого є посадова особа, яка очолює комісію, з наступним інформуванням про це відповідного правоохоронного органу.
4. Нещасні випадки, про які не було своєчасно повідомлено роботодавцю (його представнику) або в результаті яких непрацездатність настала не відразу, розслідуються у встановленому порядку за заявою потерпілого або його довірених осіб протягом одного місяця з дня надходження зазначеної заяви. У разі неможливості завершення розслідування у зазначений термін у зв'язку з об'єктивними обставинами голова комісії зобов'язаний своєчасно інформувати потерпілого або його довірених осіб про причини затримки термінів розслідування.
При виникненні обставин, об'єктивно перешкоджають завершенню у встановлені терміни розслідування нещасного випадку, у тому числі з причин віддаленості і важкодоступність місця події (важкодоступні станції та обсерваторії, геологорозвідувальні та інші експедиції й загони, бурові платформи на шельфі морів, при виконанні окремих робіт за кордоном, включаючи міжнародні перевезення тощо), а також при необхідності додаткового отримання відповідних медичних та інших документів і висновків, встановлені терміни розслідування нещасного випадку можуть бути продовжені головою комісії, але не більше ніж на 15 календарних днів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків "
 1. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зберігати зазначений акт у своїй
 3. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т. ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 4. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  строки, встановлені ст. 228, 228.1 ТК. 2. Державний інспектор праці проводить розслідування або додаткове розслідування також у випадках надходження від роботодавця (його представника) повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві або іншої інформації, що свідчить про порушення встановленого порядку розслідування (відсутність своєчасного повідомлення про важкий або
 5. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати нема про всякому, а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 6. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) ПС (акт цієї форми
 7. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 8. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, див. коментар. до ст.
 9. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 10. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття детально регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки до медустанови, б)
 11. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке долучається до матеріалів розслідування нещасного випадку. Особливу
 12. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
  229) . 5. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання є страховими випадками, які породжують відповідні зобов'язання страховика, якщо вони сталися з працівниками, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню. Про забезпечення у зв'язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями див. коментар. до ст. 184. 6. Працівники зобов'язані
 13. Стаття 229. Порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків
  стаття, аналога якій у раніше діяв КЗпП не було, регламентує порядок та основні етапи проведення розслідування нещасних випадків на виробництві. Найважливіші норми цієї статті відтворюють відповідні норми Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Уряду РФ від 11.03.1999 N 279, нині втратило чинність, та Положення
 14. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  строки, передбачені статтею 28.7 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua