Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 231. Набуття чинності цього Закону

1. Цей Закон набирає чинності після закінчення тридцяти днів з дня його офіційного опублікування, за винятком пункту 3 цієї статті, положення якого набирають чинності з дня офіційного опублікування цього Закону, і параграфа 6 глави IX цього Закону, положення якого набувають чинності з 1 липня 2009 року.
Положення абзацу одинадцятого пункту 4 статті 29 цього Закону набирає чинності після закінчення трьох місяців після дня набрання чинності цього Закону.
2. Передбачені цим законом положення про банкрутство громадян, які є індивідуальними підприємцями, набирають чинності з дня набрання чинності федерального закону про внесення відповідних змін і доповнень у федеральні закони.
3. Протягом року з дня набрання чинності цього Закону орган з контролю (нагляду) відносно арбітражних керуючих, які не є членами саморегулівної організації арбітражних керуючих:
контролює дотримання ними в діяльності арбітражних керуючих вимог законодавства Російської Федерації та затверджених Урядом Російської Федерації правил професійної діяльності арбітражних керуючих;
проводить перевірки діяльності арбітражних керуючих;
звертається до арбітражного суду з заявою про відсторонення арбітражного керуючого від виконання ним обов'язків арбітражного керуючого в разі виявлення порушення вимог законодавства Російської Федерації і затверджених Урядом Російської Федерації правил професійної діяльності арбітражних керуючих.
4. Арбітражним судом можуть бути затверджені арбітражними керуючими особи, які відповідають вимогам, встановленим статтею 20 цього Закону.
Протягом року з дня набрання чинності цього Закону можуть бути членами саморегулівних організацій арбітражних керуючих і можуть бути затверджені арбітражним судом арбітражними керуючими у справах про банкрутство особи, які відповідають вимогам, встановленим пунктами 1 і 8 статті 20 цього Закону, за винятком вимог, встановлених абзацами п'ятим, шостим і восьмим пункту 1 статті 20, і мали ліцензії арбітражного керуючого, за винятком випадків, коли така ліцензія була відкликана або анульована.
Протягом строку, передбаченого пунктом 3 цієї статті, в якості стажу керівної роботи, достатнього для призначення арбітражним керуючим, також враховується стаж по виконанню обов'язків арбітражного керуючого строком не менше року, за винятком стажу по виконанню таких обов'язків щодо відсутнього боржника.
Протягом року з дня набрання чинності цього Закону документи, передбачені абзацами сьомим і дев'ятим пункту 5 статті 21 цього Закону, можуть не пред'являтися.
5. Протягом року з дня набрання чинності цього Закону кредитор і боржник має право не вказувати в заяві про визнання боржника банкрутом саморегульовану організацію, з числа членів якої повинен бути затверджений тимчасовий керуючий.
Протягом року з дня набрання чинності цього Закону в разі, якщо в заяві не вказана саморегульована організація, арбітражний суд направляє до органу з контролю (нагляду) запит про подання кандидатур тимчасового керуючого. Орган з контролю (нагляду) протягом п'яти днів з дня отримання зазначеного запиту представляє арбітражному суду три кандидатури тимчасового керуючого. Кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі про банкрутство, а також боржник у ході судового засідання має право відхилити по одній з представлених кандидатур. Арбітражний суд затверджує кандидатуру тимчасового керуючого з числа кандидатур, щодо яких в установленому порядку не заявлено відвід.
Протягом терміну, зазначеного в абзаці першому цього пункту, затвердження кандидатури арбітражного керуючого здійснюється в порядку, встановленому статтями 15 і 45 цього Закону, або збори кредиторів може визначити і представити арбітражного суду три кандидатури арбітражного керуючого (адміністративного керуючого, розпорядника майна або конкурсного керуючого). При цьому боржник має право заявити відвід одній з представлених кандидатур арбітражного керуючого. Орган з контролю (нагляду) має право заявити мотивований відвід одній кандидатурі або декільком кандидатурах арбітражного керуючого в разі їх невідповідності вимогам пункту 4 цієї статті.
Арбітражний суд затверджує кандидатуру адміністративного керуючого, розпорядника майна або конкурсного керуючого з числа кандидатур, щодо яких в установленому порядку не заявлено відвід.
6. До визначення уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади офіційного видання, в якому відповідно до статті 28 цього Закону підлягають опублікуванню відомості з питань, пов'язаних з банкрутством, зазначені відомості підлягають опублікуванню у "Російській газеті".
7. Протягом року з дня набрання чинності цього Закону зовнішній керуючий або конкурсний керуючий для організації торгів з продажу майна боржника, балансова вартість якого на останню звітну дату становить не менше ніж двісті мільйонів рублів, залучає на безоплатній основі державну спеціалізовану організацію, уповноважену Урядом Російської Федерації.
8. До внесення відповідних змін до законодавства про податки і збори і (або) бюджетне законодавство правило пропорційного задоволення вимог, передбачених пунктом 4 статті 84 цього Закону, поширюється тільки на вимоги конкурсних кредиторів і вимоги уповноважених органів за грошовими зобов'язаннями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 231. Набуття чинності цього Закону "
 1. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 2. Елементи договору оренди
  Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
 7. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  Поняття житлового права. Житлове право в його сучасному розумінні являє собою упорядковану сукупність правових норм, що регулюють так звані житлові відносини, тобто відносини щодо володіння, користування і розпорядження житловими приміщеннями. Більш предметне уявлення про житлових правовідносинах дає ст. 4 ЖК, в якій перераховані їх основні види. З даної статті випливає, що
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 9. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  Поняття договору. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для вітчизняного цивільного права. У його основі лежить конструкція, розроблена в першій половині минулого століття в країнах загального права, а сьогодні займає помітне місце серед фінансових інструментів всіх країн з розвиненою економікою. Її поява була обумовлена необхідністю пристосування
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua