Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору

1. У коментованій статті визначено, що підставою матеріальної відповідальності є винна протиправна поведінка (дія або бездіяльність). У сукупності умови матеріальної відповідальності наступні:
1) наявність майнової шкоди;
2) протиправність поведінки (дії або бездіяльності), внаслідок якої заподіяна шкода;
3) вина в заподіянні шкоди, яка може бути як у формі умислу, так і необережності;
4) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками (збитком).
Залучення боку трудового договору до матеріальної відповідальності можливе лише за наявності одночасно всіх зазначених вище умов. Відсутність у діях сторони трудового договору протиправності, вини або причинного зв'язку між шкодою і протиправними діями повністю звільняє від зобов'язань відшкодувати шкоду, заподіяну майну потерпілої сторони. Винятки з цього правила можуть бути передбачені ТК або іншими федеральними законами. Так, наприклад, коли йдеться про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, то юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (експлуатація транспортних засобів, електричної енергії високої напруги, вибухових речовин і т.д.), зобов'язані відшкодувати шкоду в будь-якому випадку, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу самого потерпілого (ст. 1079 ЦК).
2. Потерпілий, заявляючи вимогу про відшкодування шкоди, повинен обгрунтувати його розмір і представити необхідні докази (акти, протоколи огляду, кошторису, висновку експертизи тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору "
 1. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  умовах: 1) наявність майнової шкоди; 2) протиправна поведінка (дії або бездіяльність) заподіювача; 3) вина сторони в заподіянні збитку; 4) причинний зв'язок між поведінкою і наступившим шкодою. Зазначені умови повинні наступити одночасно. 2. Протиправним вважається поведінка, що порушує обов'язки, покладені правовими нормами на сторону трудового договору. Основні
 2. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  домовляються існуванням трудового договору; її суб'єктами є тільки сторони цього договору; відповідальність виникає в результаті порушення обов'язків за трудовим договором; кожна сторона несе матеріальну відповідальність тільки за винні порушення своїх обов'язків, якщо це спричинило шкоду у іншої сторони; і одна й інша сторона можуть відшкодувати заподіяну шкоду
 3. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття на додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 4. Контрольні питання до § 7.8
  умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 5. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 6. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 7. Стаття 244. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників
  стаття передбачає не обов'язок, а можливість для роботодавця укласти договір про повну матеріальну відповідальність з працівником при дотриманні ряду умов: - по-перше, працівник повинен бути старше 18 років; - по-друге, працівник повинен виконувати роботи, пов'язані безпосередньо із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням цінностей; - по-третє, договір може бути укладений, якщо
 8. Розділ XI. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  відповідальність сторін трудового
 9. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору.
 10. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  стаття уточнює, що матеріальна відповідальність сторін може конкретизуватися трудовим договором або що укладається у письмовій формі угодою, прикладеним до нього. До таких угод належать договори про повну матеріальну відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю (див. ст. 242-245 ТК). Угода може бути укладена сторонами у будь-який час (одночасно з укладенням
 11. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  умов. Поряд із загальними для деяких категорій працівників встановлено додаткові підстави (п. 4, 7-10, 13 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 83, ст. 278, 288, 301, 312, 336 ТК та ін.) 2. Додатковими підставами припинення трудового договору зі спортсменами є: 1) спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше місяців; 2) використання спортсменом, в тому числі одноразове, допінгових
 12. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 13. 7. Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ
  умови: - визнання Урядом РФ або органом державної влади суб'єкта РФ наступили обставин надзвичайними; - відсутність можливості продовжити з працівниками трудові відносини. Тільки якщо ці дві умови виконуються, є підстави для видання наказу про звільнення. В якості підстави будуть вказані реквізити рішення Уряду РФ або органу державної влади
 14. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття скорочує термін попередження до 14 календарних днів (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї). Відмова працівника від продовження роботи тягне за собою його звільнення за п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (див. ст. 77 і коммент. До неї). 2. Що стосується роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, то вони не пов'язані організаційними або технологічними умовами праці і можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua