Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в внаслідок незаконного позбавлення його можливості трудитися

Коментар до статті 1. Законодавець відносить до матеріального збитку не тільки пряму дійсну шкоду, але і збиток, заподіяний працівникові у зв'язку з незаконним позбавленням його можливості трудитися, що призвело до неотримання їм заробітку (наприклад, незаконне відсторонення, звільнення, переведення) або могло призвести (наприклад, затримка видачі трудової книжки, неправильне формулювання причини звільнення перешкоджали працевлаштуванню працівника).
Матеріальний збиток заподіюється працівникові у зв'язку з вимушеним прогулом , викликаним незаконним відстороненням, звільненням, затримкою видачі трудової книжки, невиконанням рішення суду про поновлення на роботі та ін, а також неправомірним переведенням працівника на менш оплачувану роботу.
Обов'язок роботодавця відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний працівнику незаконним позбавленням можливості працювати, реалізується в наступних формах: роботодавець, визнавши свою провину у виникненні у працівника вимушеного прогулу та (або) неправомірного перекладу, відшкодовує працівникові заподіяну шкоду без звернення останнього до органів з розгляду трудових спорів або до державного правовому інспектору праці; вина роботодавця визнана органом з розгляду трудових спорів або державним правовим інспектором праці, і він зобов'язаний відшкодувати працівникові виник у нього матеріальний збиток.
2. Незаконним визнається відсторонення у випадках:
не передбачених чинним законодавством, наприклад при систематичному випуску працівником бракованої продукції, виявленні недостачі у продавця в магазині. Незаконним буде відсторонення працівника по підставі, зазначеному в законі, - поява на робочому місці в нетверезому стані, якщо в подальшому роботодавець не зміг цього довести;
коли роботодавцем порушений порядок відсторонення (не запропонував іншу роботу працівникові, нужденному відповідно до медичного висновку у тимчасовому переведенні на строк до 4 місяців) (див. ч. 2 ст. 73 ТК), а також у разі зупинення дії на строк до 2 місяців спеціального права працівника, що тягне неможливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором (див. ч. 1 ст. 76 ТК). Порушенням порядку буде також бути неотримання письмової згоди керівника організації (філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу), їх заступників, головного бухгалтера, які потребують відповідно до медичного висновку у тимчасовому або постійному переведення на іншу роботу, при відмові від переведення або її відсутності (див. ч. 4 ст. 73 ТК).
Незаконним визнається звільнення, коли: роботодавець не виконав передбачений чинним законодавством порядок звільнення (наприклад, працівник звільнений за скороченням штату без попереднього попередження за 2 місяці, йому не пропонувалася інша робота); відсутні підстави звільнення (наприклад, працівник був відсутній на роботі протягом робочого дня з поважної причини); працівник не входить в коло осіб, які звільняються за цим пунктом (наприклад, вагітна жінка не може бути звільнена за порушення трудової дисципліни).
Незаконним є переклад на іншу роботу, якщо він мав місце без письмової згоди працівника (ст. 72.1 ТК), а також переведення на термін, що перевищує місяць, у разі виробничої аварії, нещасного випадку на виробництві (ст. 72.2 ТК), або на роботу, протипоказану за станом здоров'я працівника (ст. 72.1 ТК), та ін
3. Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого, незаконно переведеного на іншу роботу підлягає негайному виконанню (ст. 396 ТК). Негайне виконання означає, що на наступний день після винесення рішення суду працівник повинен бути поновлений на попередній роботі, але це не позбавляє роботодавця права оскаржити це рішення. Негайному виконанню підлягає рішення суду про виплату працівникові заробітної плати протягом 3 місяців (ст. 211 ЦПК).
Рішення комісії з трудових спорів про визнання відсторонення працівника неправомірним підлягає виконанню протягом 3 днів після закінчення 10 днів, передбачених на оскарження, якщо працівник чи роботодавець не заявили в зазначений строк про перенесення трудового спору до суду (ст. ст. 389, 390 ТК).
Припис державного інспектора праці про поновлення працівника на колишній роботі обов'язково для виконання роботодавцем (ст. 373 ТК).
4. Під затримкою видачі працівнику трудової книжки розуміється:
невидача трудової книжки в день звільнення працівника з вини роботодавця (наприклад, відсутність в день звільнення працівника працівників кадрової служби). Не може служити підставою для затримки видачі трудової книжки нездача працівником матеріальних цінностей, неповернення спецодягу і т.д.;
ненаправлення працедавцем повідомлення працівникові про необхідність з'явитися за нею або дати згоду про направлення її поштою, якщо в день звільнення працівник був відсутній на роботі або відмовився від її одержання (ч. 6 ст. 84.1 ТК); з дня направлення вказаного повідомлення роботодавець звільняється від відповідальності за затримку видачі трудової книжки;
неотримання трудової книжки після звільнення, коли за письмовим зверненням працівника вона повинна бути видана роботодавцем не пізніше 3 робочих днів з дня звернення (ч. 6 ст. 84.1 ТК);
відмова від видачі дубліката трудової книжки без внесення до неї запису про звільнення або переведення на іншу роботу, визнаної недійсною, а також при втраті трудової книжки після звільнення або порушення 15-денного терміну видачі дубліката з дня звернення до роботодавця з відповідною заявою (п. п. 31, 33 Правил ведення і зберігання трудових книжок).
Чи не розглядається як затримка видачі трудової книжки розбіжність останнього дня роботи з днем припинення трудових відносин при звільненні працівника:
в разі одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків - за прогул;
у зв'язку з засудженням працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи, згідно з вироком суду, що набрав законної сили;
після закінчення терміну дії трудового договору з жінкою, термін дії якого був продовжений до закінчення вагітності (див. коментар. до ст. 84.1).
Про неправильної або не відповідає законодавству формулюванні підстави і (або) причини звільнення свідчать записи в трудовій книжці працівника. На роботодавця покладається обов'язок відшкодувати працівникові матеріальні збитки тільки у випадку, якщо таке формулювання причини звільнення перешкоджала надходженню на нову роботу. Якщо роботодавець замість підстави припинення трудового договору "витікання терміну трудового договору" вказує "розірвання трудового договору з ініціативи працівника", то це не створює працівнику перешкод для працевлаштування.
5 . Роботодавець відшкодовує працівникові матеріальну шкоду в розмірі середнього заробітку працівника за весь час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи (ч. 2 ст. 394 ТК).
При стягнення середнього заробітку в користь працівника, відновленого на колишній роботі, або у разі визнання його звільнення незаконним виплачене йому вихідну допомогу підлягає заліку. Однак при визначенні розміру оплати часу вимушеного прогулу середній заробіток, який і стягується на користь працівника за цей час, не підлягає зменшенню на суми заробітної плати, отриманої в іншого роботодавця, незалежно від того, працював у нього працівник на день звільнення чи ні, допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплачені позивачу в межах терміну оплачуваної прогулу, а також допомоги з безробіття, яке він отримував у період вимушеного прогулу, оскільки зазначені виплати чинним законодавством які не віднесені до числа виплат, які підлягають заліку при визначенні розміру оплати часу вимушеного прогулу (п. 62 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2).
6. Позбавлення працівника можливості трудитися виникає також при:
необгрунтованій відмові в прийомі на роботу, наприклад, особі, запрошеному (в письмовій формі) в порядку переведення від іншого роботодавця, інваліду, поданого службою зайнятості на квотуємих робоче місце, або на підставах, не передбаченим чинним законодавством, а також у випадках несвоєчасного укладення трудового договору з вини роботодавця;
неправомірному переміщенні працівника на інше робоче місце, коли це тягне за собою зміну визначених сторонами умов трудового договору або переміщення працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я;
порушенні порядку зміни визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці (зміна в техніці і технології виробництва, структурна реорганізація виробництва, тощо) - працівник не повідомляти про майбутні зміни, йому не пропонувалася інша робота, а також зміну визначених сторонами умов трудового договору, що супроводжуються зміною трудової функції працівника.
Відповідно до сформованої судової практиці, якщо в результаті відмови або несвоєчасного укладення трудового договору, неправомірного переміщення, зміни організаційних або технологічних умов праці у працівника виник вимушений прогул, то на роботодавця покладається обов'язок відшкодувати йому матеріальні збитки стосовно до правилами, встановленими для оплати вимушеного прогулу незаконно звільненого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в внаслідок незаконного позбавлення його можливості трудитися "
 1. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  Коментар до статті 1. Дотримання взаємних прав і обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності).
 2. Контрольні питання до § 7.8
  1. Дайте визначення матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 3. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  Порушення земельного законодавства може бути скоєно працівником підприємства під час трудових відносин. Маються на увазі випадки, коли норми трудової дисципліни працівника одночасно є і нормами земельного законодавства, а порушення їх одночасно є і порушенням трудової дисципліни. В таких випадках вживаються заходи дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна
 4. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність кожної сторони трудового договору настає за таких умов: 1) наявність майнової шкоди; 2) протиправна поведінка (дії або бездіяльність) заподіювача; 3) вина сторони в заподіянні збитку; 4) причинний зв'язок між поведінкою і наступившим шкодою. Зазначені умови повинні наступити одночасно. 2. Протиправним вважається
 5. Стаття 1461. Службова топологія
  1. Топологія, створена працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на
 6. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 7. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 102 1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи
 8. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, що діють у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника . Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового
 9. Особливості відповідальності юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну його працівником
    Юридична особа або громадянин відшкодовує шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків (ст. 1068 ЦК РФ). Специфічність даного зобов'язання полягає в тому, що відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, виникає безпосередньо у роботодавця. Роботодавець виступає боржником по деліктним зобов'язанням і володіє правом вимоги до
 10. Відкликання заяви
    Ще один момент, пов'язаний зі звільненням працівника за власним бажанням, полягає в тому, що з моменту подання до працедавця заяви з проханням його звільнити і до моменту звільнення працівник має право в будь-який момент відкликати свою заяву. Тоді процедура звільнення припиняється, і трудові відносини тривають. Іншими словами, роботодавець не має права звільнити працівника, якщо протягом
 11. 5. Суб'єкти авторського права на службові твори
    Своєрідний склад суб'єктів авторського права складається відносно службових творів. Службовим визнається твір, створений у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця. Закон не дає визначень понять службових обов'язків, службового завдання і роботодавця. Зазвичай роботодавцем вважається юридична або фізична особа, що перебуває з
 12. Стаття 1430. Службове селекційне досягнення
    1. Селекційне досягнення, створене, виведене або виявлене працівником в порядку виконання своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службовим селекційним досягненням. 2. Право авторства на службове селекційне досягнення належить працівнику (автору). 3. Виключне право на службове селекційне досягнення і право на отримання патенту
© 2014-2022  yport.inf.ua