Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 234. Набувальна давність


1. Особа - громадянин або юридична особа, - не є власником майна, але добросовісно, відкрито і безперервно володіє як своїм власним нерухомим майном протягом п'ятнадцяти років або іншим майном протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність).
Право власності на нерухоме та інше майно, що підлягає державній реєстрації, виникає у особи, придбав це майно в силу набувальної давності, з моменту такої реєстрації.
2. До придбання на майно права власності в силу набувальної давності особа, що володіє майном як своїм власним, має право на захист свого володіння проти третіх осіб, які не є власниками майна, а також не мають прав на володіння ним в силу іншого передбаченого законом або договором підстави.
3. Особа, що посилається на давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володів той, чиїм правонаступником ця особа є.
4. Перебіг строку набувальної давності стосовно речей, що знаходяться у особи, з володіння якої вони могли бути витребувані відповідно до статей 301 і 305 цього Кодексу, починається не раніше закінчення строку позовної давності за відповідним вимогам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 234. Приобретательная давність "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 3. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  Поняття віндикаційного позову. Серед цивільно-правових засобів захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватного,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. 3. Вплив розумності та добросовісності на визначення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав
  Чинне цивільне законодавство вельми часто використовує поняття розумності та добросовісності для оцінки поведінки суб'єктів цивільних правовідносин як взаємопов'язані один з одним. У п. 2 ст. 6 ЦК закріплено, що при неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін визначаються виходячи з загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) і
 6. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  Створення однакового колізійного режиму на універсальному рівні з найбільшим, хоча і відносною, успіхом досягнуто у відношенні купівлі-продажу та пов'язаних з нею договорів про представництво. Діяльність у даному напрямку може бути названа успішною, оскільки в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права були розроблені і підписані чотири конвенції; відносними
 7. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 8. Стаття 12
  Право, яке застосовується до договору купівлі-продажу відповідно до статей 7, 8 або 9, регулює, зокрема: а) тлумачення договору; б) права та обов'язки сторін і виконання договору; в) момент придбання покупцем права на продукти, плоди і доходи, пов'язані з товарами; г) момент переходу на покупця ризиків щодо товарів; д) дійсність і юридичну силу положень про
 9. Стаття 21
  1. Будь-яка держава в момент підписання, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання може зробити будь-яку з наступних застережень: а) що вона не буде застосовувати Конвенцію у випадках, передбачених підпунктом. б ст. 1, б) що вона не буде застосовувати п. 3 ст. 8, за винятком тих випадків, коли жодна зі сторін договору не має свого комерційного підприємства в державі, яке зробило
 10. Стаття 10 Сфера дії застосовуваного права
  1. Право, яке застосовується до договору згідно зі статтями 3 - 6 і 12 цієї Конвенції, регулює, зокрема: а) тлумачення договору; б) виконання договору; в) наслідки невиконання договору, включаючи компенсацію за збитки, в рамках повноважень, наданих суду процесуальними нормами; г) різні способи погашення зобов'язань, а також строки набувальної і позовної
© 2014-2022  yport.inf.ua