Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При порушення роботодавцем встановленого терміну відповідно виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або) інших виплат, належних працівникові, роботодавець зобов'язаний виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової ком-пенсації) у розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Феде-рації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно. Розмір виплачуваної працівнику грошової компенсації може бути підвищений колективним дого-злодієм, локальним нормативним актом або трудовим договором. Обов'язок виплати зазначеної грошової компенсації виникає незалежно від наявності вини роботодавця.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.04.2012 N 35-ФЗ)
Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
Моральна шкода, заподіяна працівникові неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця, відшкодовується працівникові у грошовій формі в розмірах, які визначаються угодою сторін трудового договору.
У разі виникнення спору факт заподіяння працівнику моральної шкоди і розміри його відшкодування визначаються судом незалежно від підлягає відшкодуванню майнової шкоди.
Про порядок застосування норм даної глави см. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 16.11.2006 N 52.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові "
 1. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 2. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство встановлює матеріальну відповідальність роботодавця при порушенні ним встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, розрахунку при звільненні та інших виплат, належних працівникові. 2. Про терміни виплати заробітної плати, оплати відпустки див. ст. 136 ТК, про розрахунки при звільненні - ст. 140 ТК. Для отримання грошової компенсації
 3. Стаття 142. Відповідальність роботодавця за на-рушення термінів виплати заробітної плати та інших сум, при-читающихся працівникові
  Роботодавець і (або) уповноважені ним у встановленому порядку представники роботодавця, які допустили затримку виплати працівникам заробітної плати та інші порушення оплати праці, несуть відповідальність згідно з цим Кодексом та іншими федеральними законами. У разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів працівник має право, сповістивши роботодавця в письмовій формі,
 4. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  1. Останні роки в ряді підприємств та організацій спостерігалися випадки затримки, часто багатомісячної, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету. Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені
 5. Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
  При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), пе-ревозки, застосуванням або іншим використанням переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати відповідальність кожного працівника за заподіяння шкоди й укласти з ним договір про відшкодування збитку в повному розмірі, може вводитися колективна (бригадна) матеріальна
 6. Стаття 131. Форми оплати праці
  Виплата заробітної плати проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного договору або трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може проводитися і в інших формах, що не суперечать законодавству Російської Федерації і міжнародним договорам Російської Федерації. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій
 7. Стаття 142. Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Стаття передбачає відповідальність за порушення прав працівника у сфері оплати праці. До таких порушень належать: порушення термінів виплати заробітної плати; оплата праці не в повному розмірі; оплата праці предметами, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг; порушення порядку обчислення середньої заробітної плати; оплата
 8. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
  1. Коментована стаття встановлює, що підвищення рівня реального змісту заробітної плати включає індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги, оскільки їх зростання спричиняє підвищення вартості життя і, відповідно, частково знецінює заробітну плату, яку необхідно коригувати з урахуванням зростаючого прожиткового мінімуму . Індексація
 9. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заро-бітної плати засуджених до виправних робіт
  1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт і перерахуванням утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції мають право залучати фінансові та податкові органи. 2. Утримання виробляються із заробітної плати за основним
 10. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в
 11. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 12. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
  Для всіх випадків визначення розміру середньої заробітної плати (середнього заробітку), передбачених цим Кодексом, ус-новлюють єдиний порядок її обчислення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Для розрахунку середньої заробітної плати враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у со-відповідності роботодавця незалежно від джерел цих
 13. Стаття 142 . Відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові
  1. Коментована стаття спрямована на захист конституційного права працівників на винагороду за працю (ч. 3 ст. 37 Конституції) і у відповідності з основним принципом трудового права про забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати (ст. 2 ТК) сприяє усуненню порушень строків виплати заробітної плати, які придбали
 14. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство включає статтю про відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові, яка носить загальний характер. На підставі ч. 1 ст. 237 випливає, що у всіх випадках заподіяння працівнику моральної шкоди неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця йому відшкодовується грошова компенсація, наприклад при необгрунтованій відмові в укладенні трудового
 15. Контрольні питання до § 7.5
  1. Вкажіть форми заробітної плати та їх особливості. 2. Визначте сутність гарантійних виплат. 3. Визначте компенсаційні
 16. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  1. З заробітної плати засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому
 17. Стаття 131. Форми оплати праці
  1. Стаття, що, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка
 18. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  Коментар до статті 1. Однією з основних гарантій визнається величина МРОТ. Мінімум заробітної плати виконує дві функції: захищає трудящих від невиправдано низької заробітної плати і є базовою величиною для складання тарифних сіток і схем посадових окладів. Розмір тарифної ставки (окладу) першого розряду тарифної сітки або розмір посадового окладу працівника не може бути нижче
 19. Стаття 131. Форми оплати праці
  Комментарий к статье 1. Заработная плата может выплачиваться в двух основных формах: денежной и натуральной. Основной является денежная форма, поскольку деньги играют роль всеобщего эквивалента. Натуральная форма заработной платы может использоваться только как дополнительная, т.е. товарами (продукцией) может быть выплачена лишь часть заработной платы, причем меньшая часть. 2. Частичная (не
© 2014-2022  yport.inf.ua