Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 235. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за шкоду, заподіяну майну працівника

Роботодавець, який заподіяв шкоду майну працівника, відшкодовує цю шкоду в повному обсязі. Розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За згодою працівника шкода може бути відшкодована в натурі.
Заява працівника про відшкодування шкоди направляється ним роботодавцю. Роботодавець зобов'язаний розглянути яке надійшло заявлений-ня і прийняти відповідне рішення у десятиденний строк з дня його надходження. При незгоді працівника з рішенням робото-теля або неотриманні відповіді у встановлений строк працівник має право звернутися до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 235. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за шкоду, заподіяну майну працівника "
 1. Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
  матеріальна відповідальність. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за заподіяння шкоди укладається між рабо-тодателем і всіма членами колективу (бригади). За договором про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність цінності довіряються заздалегідь встановленої групі осіб, на яку покладається повна матеріальна відповідальність за їх недостачу. Для
 2. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  стаття передбачає відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної майну працівника, збереження якого він зобов'язаний забезпечити. Випадки заподіяння шкоди майну працівника в ТК не наводяться, отже, роботодавець понесе відповідальність у всіх випадках, якщо шкода заподіяна його винними протиправними діями (бездіяльністю). Так, наприклад, збиток майну працівника може бути
 3. Стаття 236. Матеріальна відповідальність рабо-тодателя за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  відповідально виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та (або) інших виплат, належних працівникові, роботодавець зобов'язаний виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової ком-пенсації) у розмірі не нижче однієї трьохсот діючої в цей час ставки рефінансування Центрального банку Російської Феде-рації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного
 4. Стаття 238 . Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  відповідальність за збереження цього майна), а також необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на прид-бання, відновлення майна або на відшкодування шкоди, заподіяної працівником третім особам. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Частина третя втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N
 5. Контрольні питання до § 7.8
  матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 6. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття передбачає гарантії для працівників, які не досягли 18 років. Зазначених працівників можна залучити до повної матеріальної відповідальності тільки у встановлених випадках: за умисне заподіяння шкоди (п. 3 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння (п. 4 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину
 7. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду, надане роботодавцю ст. 22 ТК, реалізується за правилами ст. 248. Згідно передбаченим правилами роботодавець може видати розпорядження про стягнення з працівника суми заподіяного збитку, але лише за умови, що ця сума не перевищує середній місячний заробіток працівника. Зазначене правило застосовується не тільки до обмеженої матеріальної
 8. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  матеріальну відповідальність працівника; протиправність поведінки (дій чи бездіяльності) заподіювача шкоди; вина працівника в заподіянні збитку; причинний зв'язок між поведінкою працівника і наступившим шкодою; наявність прямої дійсної шкоди; розмір заподіяної шкоди; дотримання правил укладання договору про повну матеріальну відповідальність (п. 4 Постанови Пленуму ЗС РФ від 16
 9. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за заподіяння шкоди, встановленої нормами цивільного права: працівник відповідає тільки за пряму дійсну шкоду і не відшкодовує упущену вигоду, тоді як за нормами цивільного права (ст. 1064 ЦК) заподіювач шкоди зобов'язаний відшкодувати його в повному обсязі, включаючи упущену вигоду, тобто неодержані
 10. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття на додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 11. Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
  матеріальною відповідальністю передбачена колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Вона може вводитися при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника. Коло працівників, що входять в колектив (бригаду), закріплюється наказом (розпорядженням) роботодавця з урахуванням добровільного волевиявлення
 12. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - в розмірах, передбачених цивільним законодавством
 13. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не понад свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитків перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 14. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  матеріальної відповідальності сторін трудового договору - роботодавця і працівника - характерні такі ознаки: виникнення двосторонньої матеріальної відповідальності обумовлюється існуванням трудового договору; її суб'єктами є тільки сторони цього договору; відповідальність виникає в результаті порушення обов'язків за трудовим договором; кожна сторона несе матеріальну
 15. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  матеріальну відповідальність у межах його середнього місячного заробітку. Середній місячний заробіток - це межа відшкодування працівником прямої дійсної шкоди в повному розмірі. Сума збитку, що перевищує середній місячний заробіток працівника, відшкодуванню не підлягає. З цього загального правила ТК і іншими федеральними законами встановлюються виняткові випадки матеріальної відповідальності
 16. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття дає визначення повну матеріальну відповідальність. Чинне законодавство передбачає повну матеріальну відповідальність працівника лише у випадках, передбачених ТК та іншими федеральними законами. При цьому відповідно до п. 8 постанови Пленуму ЗС РФ від 16.11.2006 N 52 для відшкодування збитку в повному розмірі роботодавець зобов'язаний представити докази,
 17. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  стаття передбачає можливість обмеження права роботодавця на відмову від стягнення з працівника заподіяної майнової шкоди (повністю або частково), якщо реалізація цього права буде суперечити інтересам власника майна організації. Власник майна організації може обмежити зазначене право роботодавця у випадках, передбачених законами, іншими
 18. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  матеріальної відповідальності працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною мірою поширюватися на працівників, які працюють у релігійних
© 2014-2022  yport.inf.ua