Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника

1. Стаття, що передбачає відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної майну працівника, збереження якого він зобов'язаний забезпечити. Випадки заподіяння шкоди майну працівника в ТК не наводяться, отже, роботодавець понесе відповідальність у всіх випадках, якщо шкода заподіяна його винними протиправними діями (бездіяльністю). Так, наприклад, збиток майну працівника може бути завдано пропажею або псуванням речей, залишених у спеціально обладнаних місцях, наприклад у роздягальні, гардеробі і т.п.).
2. Закріплена в статті норма передбачає порядок обчислення і відшкодування збитку. При цьому слід зазначити, що допускається відшкодування шкоди в натурі за згодою працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника "
 1. Контрольні питання до § 7.8
  матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 2. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  матеріальну відповідальність працівника; протиправність поведінки (дій чи бездіяльності) заподіювача шкоди; вина працівника в заподіянні збитку; причинний зв'язок між поведінкою працівника і наступившим шкодою; наявність прямої дійсної шкоди; розмір заподіяної шкоди; дотримання правил укладання договору про повну матеріальну відповідальність (п. 4 Постанови Пленуму ЗС РФ від 16
 3. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду, надане роботодавцю ст. 22 ТК, реалізується за правилами ст. 248. Згідно передбаченим правилами роботодавець може видати розпорядження про стягнення з працівника суми заподіяного збитку, але лише за умови, що ця сума не перевищує середній місячний заробіток працівника. Зазначене правило застосовується не тільки до обмеженої матеріальної
 4. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за заподіяння шкоди, встановленої нормами цивільного права: працівник відповідає тільки за пряму дійсну шкоду і не відшкодовує упущену вигоду, тоді як за нормами цивільного права (ст. 1064 ЦК) заподіювач шкоди зобов'язаний відшкодувати його в повному обсязі, включаючи упущену вигоду, тобто неодержані
 5. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття передбачає гарантії для працівників, які не досягли 18 років. Зазначених працівників можна залучити до повної матеріальної відповідальності тільки у встановлених випадках: за умисне заподіяння збитку (п. 3 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння (п. 4 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину
 6. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  матеріальної відповідальності сторін трудового договору - роботодавця і працівника - характерні такі ознаки: виникнення двосторонньої матеріальної відповідальності обумовлюється існуванням трудового договору; її суб'єктами є тільки сторони цього договору; відповідальність виникає в результаті порушення обов'язків за трудовим договором; кожна сторона несе матеріальну
 7. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  матеріальну відповідальність або повну, а також незалежно від форми власності організації. Прийняття такого рішення - суб'єктивне право роботодавця. Водночас власник майна організації може обмежити зазначене право роботодавця у випадках, передбачених актами, перерахованими в розглянутій
 8. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  стаття передбачає можливість обмеження права роботодавця на відмову від стягнення з працівника заподіяної майнової шкоди (повністю або частково), якщо реалізація цього права буде суперечити інтересам власника майна організації. Власник майна організації може обмежити зазначене право роботодавця у випадках, передбачених законами, іншими
 9. Стаття 245. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди
  матеріальною відповідальністю передбачена колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Вона може вводитися при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника. Коло працівників, що входять в колектив (бригаду), закріплюється наказом (розпорядженням) роботодавця з урахуванням добровільного волевиявлення
 10. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитку перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 11. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  235 ТК по суті означає відшкодування збитків. 2. На працівника лежить обов'язок відшкодувати роботодавцю понесені ним витрати, які виникли в результаті відшкодування шкоди, заподіяної цим працівником третім особам. Згідно п. 15 Постанови Пленуму ЗС РФ від 16 листопада 2006 р. N 52 під шкодою, завданою працівником третім особам, слід розуміти всі суми, які виплачені роботодавцем
 12. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття в додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 13. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  стаття покладає обов'язок щодо встановлення розміру збитку і причин його виникнення на роботодавця, а також наказує дотриматися при цьому певну процедуру. По-перше, ще до ухвалення рішення про відшкодування збитку роботодавець зобов'язаний провести перевірку. З цією метою наказом роботодавця може бути створена спеціальна комісія, до складу якої включаються відповідні фахівці з
 14. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  матеріальну відповідальність; - якщо працівник, що дав письмове зобов'язання про добровільне відшкодування збитку, звільнився і при цьому відмовився відшкодувати непогашену заборгованість. Роботодавець може звернутися з позовною заявою про стягнення матеріальної шкоди з працівників протягом року з дня виявлення матеріального збитку. Пропуск строків позовної давності не є підставою для
 15. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  матеріальну відповідальність у межах його середнього місячного заробітку. Середній місячний заробіток - це межа відшкодування працівником прямої дійсної шкоди в повному розмірі. Сума збитку, що перевищує середній місячний заробіток працівника, відшкодуванню не підлягає. З цього загального правила ТК і іншими федеральними законами встановлюються виняткові випадки матеріальної відповідальності
 16. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  235 не встановлює строк, протягом якого - з дня виявлення шкоди - працівник звертається до роботодавця. 5. Законодавець встановив термін, в межах якого заява має бути розглянута роботодавцем. Якщо роботодавець прийняв рішення відшкодувати шкоду, заподіяну майну працівника, за угодою з ним визначається форма відшкодування. За згодою працівника шкода може бути відшкодована в
 17. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності). Роботодавець, який заподіяв шкоду майну працівника, відшкодовує цю шкоду в повному обсязі . Розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами, що діють у даній місцевості
 18. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  матеріальної відповідальності працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною мірою поширюватися на працівників, які працюють у релігійних
 19. Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  статтями). 2. Якщо в результаті порушення трудового законодавства і нормативних правових актів, що містять норми трудового права, роботодавець заподіяв матеріальний збиток працівнику, і навпаки, заподіювач шкоди притягується до матеріальної відповідальності в порядку, встановленому відповідною главою ТК - "Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником" і "Матеріальна
 20. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  стаття визначає розмір і порядок здійснення відповідних
© 2014-2022  yport.inf.ua