Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення

1. Стаття, що покладає обов'язок щодо встановлення розміру збитку і причин його виникнення на роботодавця, а також наказує дотриматися при цьому певну процедуру.
По-перше, ще до ухвалення рішення про відшкодування збитку роботодавець зобов'язаний провести перевірку. З цією метою наказом роботодавця може бути створена спеціальна комісія, до складу якої включаються відповідні фахівці з числа працівників даної організації. За відсутності подібних фахівців роботодавець має право залучати фахівців на договірній основі.
По-друге, роботодавець зобов'язаний витребувати письмове пояснення про причини збитку від винного працівника. Відмова працівника дати пояснення не може перешкоджати залученню його до матеріальної відповідальності. Але факт відмови або ухилення від надання зазначеного пояснення повинен бути зафіксований у відповідному акті, складеному в довільній формі.
2. Працівник має право брати участь у роботі комісії та знайомитися з усіма матеріалами перевірки, а в разі необхідності може оскаржити їх у порядку, передбаченому ст. 381-397 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення "
 1. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  обов'язок роботодавця входить з'ясування обставин, пов'язаних із заподіянням йому майнової шкоди працівником організації. До обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи про відшкодування шкоди працівником, обов'язок довести які покладається на роботодавця, зокрема, належать: відсутність обставин, що виключають матеріальну відповідальність
 2. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття передбачає гарантії для працівників, які не досягли 18 років. Зазначених працівників можна залучити до повної матеріальної відповідальності тільки у встановлених випадках: за умисне заподіяння шкоди (п. 3 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння (п. 4 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину
 3. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  обов'язки, покладені правовими нормами на сторону трудового договору. Основні обов'язки працівника передбачені ТК (ст. 21), вони можуть покладатися на нього правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором, вказівками роботодавця. Основні обов'язки роботодавця закріплені ст. 22 ТК. 3. Вина кожної зі сторін трудового договору можлива у формі умислу, що в трудових
 4. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну пряму дійсну (реальний) збиток. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення його стану; необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання, відновлення майна або на відшкодування шкоди, заподіяної працівником третім особам.
 5. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну матеріальну
 6. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності). 2. Для матеріальної відповідальності сторін
 7. Стаття 240. Право роботодавця на відмову від стягнення шкоди з працівника
  стаття передбачає можливість обмеження права роботодавця на відмову від стягнення з працівника заподіяної майнової шкоди (повністю або частково), якщо реалізація цього права буде суперечити інтересам власника майна організації. Власник майна організації може обмежити зазначене право роботодавця у випадках, передбачених законами, іншими
 8. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  обов'язків, а також громадянином, що виконують роботу за цивільно-правовим договором, якщо при цьому він діяв або повинен був діяти за завданням роботодавця і під його контролем за безпечним веденням робіт, наприклад пошкодження, псування верхнього одягу, головних уборів, інших речей, при проведенні ремонтних робіт в організації; псуванням, втратою речей, переданих на зберігання в гардеробі
 9. Стаття 248. Порядок стягнення шкоди
  роботодавцю ст. 22 ТК, реалізується за правилами ст. 248. Згідно передбаченим правилами роботодавець може видати розпорядження про стягнення з працівника суми заподіяного збитку, але лише за умови, що ця сума не перевищує середній місячний заробіток працівника. Зазначене правило застосовується не тільки до обмеженої матеріальної відповідальності, але і до випадків повної матеріальної
 10. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  обов'язків, роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) звільнення. До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника пояснення у письмовій формі. У разі відмови працівника дати зазначене пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця
 11. Стаття 246. Визначення розміру заподіяної шкоди
  зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання; сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах; об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки; ціна угоди представляє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди
 12. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитків перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 13. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
  зобов'язаний прийняти рішення по заявлених позивачем вимогам і не може вийти за їх межі, оскільки в силу ч. 3 ст. 196 ЦПК таке право надано суду лише у випадках, передбачених федеральним законом. 2. Підрахунок середнього місячного заробітку, що становить межа обмеженої матеріальної відповідальності працівника, здійснюється з дня заподіяння шкоди і виробляється за загальними правилами,
 14. Стаття 7.27.1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
  розмірі до п'ятикратної вартості заподіяної шкоди, але не менше п'яти тисяч
 15. Контрольні питання до § 7.8
  роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 16. Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  статтями). 2. Якщо в результаті порушення трудового законодавства і нормативних правових актів, що містять норми трудового права, роботодавець заподіяв матеріальний збиток працівнику, і навпаки, заподіювач шкоди притягується до матеріальної відповідальності в порядку, встановленому відповідною главою ТК - "Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником" і "Матеріальна
 17. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неотримані доходи (упущена вигода) стягненню з засудженого не підлягають. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну при виконанні трудових обов'язків, є обмеженою: збиток відшкодовується в межах середнього місячного заробітку (ст. 241 ТК РФ). Випадки
 18. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця . 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення
 19. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  роботодавця йому відшкодовується грошова компенсація , наприклад при необгрунтованій відмові в укладенні трудового договору, неправомірному перекладі, відсторонення, переміщенні працівника, накладення дисциплінарного стягнення, затримку заробітної плати, трудової книжки та в інших випадках. Враховуючи, що ТК не містить будь-яких обмежень для компенсації моральної шкоди та в інших випадках порушення
 20. Стаття 239. Обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника
  стаття виключає матеріальну відповідальність працівника у разі заподіяння їм шкоди в стані необхідної оборони, тобто при захисті особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів суспільства чи держави від суспільно небезпечного посягання, якщо це посягання було з насильством, небезпечним для життя обороняється або іншої особи, або з
© 2014-2022  yport.inf.ua