Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю

Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність працівника виражається у покладанні на нього обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну пряму дійсну (реальний) збиток.
Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення його стану; необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання, відновлення майна або на відшкодування шкоди, заподіяної працівником третім особам. Пряму дійсну шкоду можуть скласти нестача цінностей (майнових чи грошових), псування інструменту, оргтехніки, засобів пересування, матеріалів, витрати на ремонт пошкодженого майна, суми, виплачені в рахунок грошового штрафу, виплати за час вимушеного прогулу або простою.
Недоотримані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не підлягають.
У цивільному законодавстві (ст. 15 ЦК) реальний збиток входить в поняття збитків і трактується як витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна. У поняття збитків входить також і упущена вигода - неотримані доходи, які особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене. В силу ст. 15 ЦК особа, чиє право порушене, має можливість вимагати повного відшкодування збитків, тобто реального збитку та упущеної вигоди, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі.
У трудовому та цивільному законодавстві розуміння реального збитку збігається, але лише стосовно працівника. Виняток становить правило ст. 277 (ч. 2) ТК, що передбачає відповідальність керівника організації за збитки, завдані його винними діями (див. коментар. До неї). Стосовно ж до роботодавцю відшкодування збитку за правилами ст. ст. 234 і 235 ТК по суті означає відшкодування збитків.
2. На працівнику лежить обов'язок відшкодувати роботодавцю понесені ним витрати, які виникли в результаті відшкодування шкоди, заподіяної цим працівником третім особам.
Згідно п. 15 Постанови Пленуму ВС РФ від 16 листопада 2006 р. N 52 під шкодою, завданою працівником третім особам, слід розуміти всі суми, які виплачені роботодавцем третім особам у рахунок відшкодування збитку. При цьому необхідно мати на увазі, що працівник може нести відповідальність лише в межах цих сум і за умови наявності причинно-наслідкового зв'язку між винними діями (бездіяльністю) працівника і заподіянням шкоди третім особам.
В силу ч. 2 ст. 392 ТК роботодавець має право пред'явити позов до працівника про стягнення сум, виплачених у рахунок відшкодування збитку третім особам, протягом одного року з моменту виплати роботодавцем даних сум.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю "
 1. Контрольні питання до § 7.8
  матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 2. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  238 - 250 ТК. 4. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору може бути конкретизована цим договором або прикладеним до нього угодою. При цьому ч. 2 ст. 232 встановлює обмежувальні гарантії для договірної відповідальності сторін. Відповідальність роботодавця перед працівником не може бути нижчою, а працівника перед роботодавцем - вищою, ніж це передбачено ТК або іншими
 3. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності). Роботодавець, який заподіяв шкоду майну працівника, відшкодовує цю шкоду в повному обсязі. Розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами, що діють у даній місцевості
 4. Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника
  матеріального збитку. У зв'язку з цим практика укладання угод пішла шляхом звернення уваги на те, що в колективних договорах в організаціях може передбачатися відшкодування матеріального збитку, що виник унаслідок перенесення відпустки з ініціативи роботодавця - різниця між вартістю квитків на транспорт і здавальної вартістю, сума броні за місця в готелі на період відпустки і
 5. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  матеріальної відповідальності має виключення. Воно не застосовується до обставин, викладених у ст. 236 ТК (див. коментар. До неї). Відповідальність роботодавця за названою статтею настає і за відсутності його вини. 4. Причинний зв'язок між діями однієї зі сторін і які настали шкодою означає, що збиток наступив невипадково, а з'явився наслідком конкретних дій (чи бездіяльності). За
 6. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю; - положення про документообіг; - інші документи. Майте на увазі, не ознайомивши працівника з локальними нормативними актами, роботодавець у майбутньому може зіткнутися з ситуаціями, коли доведення порушень з боку працівника буде
 7. Особливості відповідальності юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну його працівником
  відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, виникає безпосередньо у роботодавця. Роботодавець виступає боржником по деліктним зобов'язанням і володіє правом вимоги до безпосереднього винуватця про відшкодування виплачених сум. Для правильної оцінки дій працівника, яка завдала шкоди, і встановлення характеру відносин працівника і роботодавця необхідно враховувати пріоритет норм
 8. Стаття 1461. Службова топологія
  матеріальних коштів роботодавця, але не у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, не є службовим. Виключне право на таку топологію належить працівнику. У цьому випадку роботодавець має право за своїм вибором вимагати надання безоплатної простий (невиключної) ліцензії на використання створеної топології для
 9. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  матеріальне становище, і т.д. Визнання роботодавцем факту заподіяння працівнику моральної шкоди визначає можливість за угодою сторін визначити величину його грошової компенсації. 4. З трудових спорів, що розглядаються безпосередньо в суді, - про поновлення на роботі (незалежно від підстав припинення трудового договору), про зміну дати і формулювання причини звільнення, про
 10. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати
 11. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з засудженого не підлягають. Матеріальна
 12. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  відповідальності, крім того, роботодавець буде зобов'язаний оплатити працівнику час вимушеного прогулу (ст. 394 Трудового кодексу РФ). Отже, зупинимося на важливих моментах, які потрібно врахувати при проведенні скорочення чисельності або штату
 13. Коментар до статті 5.31
  працівника (представників працівника). Невиконання, неналежне виконання працівником або його представником прийнятих на себе зобов'язань за колективним договором, угодою не містять ознак аналізованого адміністративного правопорушення. 3. Див п. 3 коментарю до ст.
 14. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  працівникам на всіх робочих місцях. 2. Якщо роботодавець не забезпечив умов, зазначених у ст. 163, і працівник не виконав встановлені норми праці, вважається, що невиконання норм мало місце не з вини працівника. Оплата праці в цьому випадку проводиться в розмірі не нижче середньої заробітної плати (визнання провини роботодавця). (Див. ст. 155 і коммент. До
 15. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди. 2.
 16. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  працівника видавати йому копії документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за письмовою вимогою працівника видати йому та інші документи, якщо вони необхідні
 17. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. до ст. 282). Робота, виконувана у вільний від основної роботи час
 18. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  працівником, направленим у службове відрядження, полягає в тому, що в період перебування працівника у відрядженні він не може бути звільнений з ініціативи роботодавця, за винятком випадку ліквідації організації. Перебування працівника у відрядженні служить підставою, що надає роботодавцю можливість тимчасово перевести іншого працівника організації для заміщення відсутнього. На
© 2014-2022  yport.inf.ua