Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин

Коментар до статті § 1.
1. Суддя Московського міського суду, розглянувши заяву громадянина Д.І. Єделькіна про оскарження п. 1.9 Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в Москві і Московській області (затверджені Постановою уряду Москви і уряду Московської області від 30 березня 1999 р. N 241-28), припинив відповідно до ст. 248 ЦПК Російської Федерації провадження у справі на тій підставі, що вказане нормативне положення вже було предметом судового розгляду і щодо нього є що вступило в законну силу рішення суду.
У своїй скарзі до Конституційного Суду Російської Федерації заявник стверджує, що ст. 248 ЦПК Російської Федерації суперечить Конституції Російської Федерації, її ст. ст. 15 (ч. 3), 18, 19 (ч. 1), 45 (ч. 2), 46 (ч. ч. 1 і 2), 47 (ч. 1), 55 (ч. 2) і 56 (ч. 3), оскільки допускає припинення провадження у справі про оскарження нормативного правового акта або його частини за наявності вступило в законну силу рішення суду, яким перевірено законність цього акта або його частини з підстав, що відрізняється від підстав знову заявленої вимоги, а також дозволяє судді застосовувати по таких справах неопубліковані судові рішення; крім того, вона наділяє суди загальної юрисдикції конкретними повноваженнями, які в силу ст. 128 (ч. 3) Конституції Російської Федерації повинні встановлюватися федеральним конституційним законом.
Секретаріат Конституційного Суду Російської Федерації в порядку ч. 2 ст. 40 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" раніше повідомляв заявника про те, що дана скарга не відповідає вимогам названого Закону.
2. Конституційний Суд Російської Федерації, вивчивши подані Д.І. Єделькіна матеріали, не знаходить підстав для прийняття його скарги до розгляду.
Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації (ч. 1 ст. 246) відносить справи про оскарження нормативних правових актів до справ, що виникають з публічних правовідносин, які розглядаються і вирішуються судом за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими гл. 23 і 24 цього Кодексу. Стаття 248 ЦПК Російської Федерації, згідно з якою суддя відмовляє у прийнятті заяви або припиняє провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин, якщо є рішення суду, прийняте за заявою про той самий предмет і набрало законної сили, є, в свою чергу, спільної для даної категорії справ і стосовно справ про оскарження нормативних правових актів не може розглядатися у відриві від ст. 251 ЦПК Російської Федерації, яка передбачає спеціальні умови подання до суду заяви про визнання нормативного правового акта суперечить закону.
Зокрема, згідно з ч. 8 ст. 251 ЦПК Російської Федерації суддя відмовляє у прийнятті заяви, якщо є що вступило в законну силу рішення суду, яким перевірено законність оскаржуваного нормативного правового акта органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, з підстав, зазначених у заяві. Названої нормою прямо врегульовані лише відносини, що виникають на стадії порушення справи при виявленні суддею факту подачі заяви про оскарження нормативного правового акта, законність якого була раніше перевірена за заявою про той самий предмет і з тих же підстав, однак це не означає, що вона не може застосовуватися при припиненні провадження у справі у випадках, коли повторну заяву про перевірку того ж нормативного правового акта з тих самих підстав було помилково прийнято суддею до свого провадження.
Таким чином, ст. 248 ЦПК Російської Федерації в системному зв'язку з ч. 1 ст. 246 та ч. 8 ст. 251 даного Кодексу не передбачає відмови суду у прийнятті заяви про визнання прийнятого і опублікованого в установленому порядку нормативного правового акта органу державної влади суперечить закону або припинення провадження у справі, якщо підстави, зазначені в заяві, відрізняються від підстав, за якими судом раніше було перевірено відповідність цього нормативного правового акта закону, і, отже, не може розглядатися як порушує конституційні права заявника.
Інша означало б, що суди загальної юрисдикції розглядають заяви зацікавлених осіб про оскарження нормативних правових актів, що були раніше предметом судового розгляду, без урахування норми закону, спеціально регулюючої дані правовідносини, тобто ігнорують свій обов'язок вирішувати цивільні справи на підставі Конституції Російської Федерації, федеральних законів, інших нормативних правових актів (ст. 11 ЦПК Російської Федерації). Такий підхід не узгоджується з конституційною природою судочинства, обумовлює здійснення судового захисту прав і свобод громадян на основі дотримання всіх конституційних і галузевих принципів правосуддя, в тому числі принципу законності.
Затвердження Д.І. Єделькіна про те, що зазначені ним у заяві підстави для перевірки законності окремих положень Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в Москві і Московській області не збігалися з підставами, по яких раніше судом було перевірено відповідність цих положень закону, вимагає перевірки законності та обгрунтованості судового рішення, винесеного за результатами розгляду конкретної справи за участю заявника. До компетенції Конституційного Суду Російської Федерації, встановленої ст. 125 Конституції Російської Федерації та ст. 3 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", дозвіл таких питань не відноситься.
3. На думку Д.І. Єделькіна, ст. 248 ЦПК Російської Федерації наділяє суддю повноваженням застосовувати неопубліковані судові рішення у справах про оскарження нормативних правових актів і тим самим суперечить ст. 15 (ч. 3) Конституції Російської Федерації.
Тим часом згідно з ч. 3 ст. 253 ЦПК Російської Федерації рішення суду про визнання нормативного правового акта або його частини нечинними чи повідомлення про рішення після вступу його в законну силу публікується в друкованому виданні, в якому був офіційно опублікований нормативний правовий акт; в разі якщо дане друковане видання припинило свою діяльність, таке рішення або повідомлення публікується в іншому друкованому виданні, в якому публікуються нормативні правові акти відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи.
Як випливає з представлених матеріалів, суддя припинив провадження за заявою Д.І. Єделькіна на тій підставі, що оспорюваний їм нормативний правовий акт вже був визнаний частково недійсним, що суперечить федеральному законодавству набрав законної сили рішенням Московського міського суду від 25 грудня 2000 р. Це рішення підлягало обов'язковому опублікуванню в друкованому виданні, в якому було офіційно опубліковано Постанову уряду Москви і уряду Московської області від 30 березня 1999 р. N 241-28. Встановлення відповідних фактичних обставин не входить до компетенції Конституційного Суду Російської Федерації в силу вимог ч. 3 ст. 3 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації".
4. Порушення своїх конституційних прав Д.І. Єделькіна вбачає також в тому, що повноваження судів загальної юрисдикції з розгляду справ про оскарження нормативних правових актів визначені ст. 248 ЦПК Російської Федерації, тобто нормою федерального закону, яким є Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації, а не федеральним конституційним законом.
Тим часом права і свободи людини і громадянина, які могли б бути порушені при вирішенні відповідно до ст. 248 ЦПК Російської Федерації конкретної справи за участю заявника, предметом регулювання ст. 128 (ч. 3) Конституції Російської Федерації, на яку посилається заявник в обгрунтування своєї позиції, не є. Посилання на ст. ст. 18, 19 (ч. 1), 55 (ч. 2) і 56 (ч. 3) Конституції Російської Федерації також не можуть бути прийняті Конституційним Судом Російської Федерації до уваги як необгрунтовані (Визначення Конституційного Суду РФ від 21 грудня 2004 р. N 397-О).
§ 2.
1. Громадянин Д.В. Тимонин - завідувач відділенням корекції невідкладних станів у державному закладі охорони здоров'я "Республіканська клінічна лікарня N 3" Удмуртської Республіки звернувся до Конституційного Суду Російської Федерації зі скаргою на порушення своїх конституційних прав положеннями п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 248, ч. ч. 1 і 8 ст. 251 ЦПК Російської Федерації.
Як випливає з представлених матеріалів, Ухвалою судді Верховного суду Удмуртської Республіки від 3 березня 2003 з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК Російської Федерації Д.В. Тимоніну відмовлено у прийнятті заяви про визнання нечинними Постанови уряду Удмуртської Республіки від 16 травня 2002 р. N 446 та Наказу міністра охорони здоров'я Удмуртської Республіки від 18 травня 2002 р. N 130, на підставі яких було здійснено реорганізацію державної установи охорони здоров'я "Республіканський кардіологічний клінічний диспансер Міністерства охорони здоров'я Удмуртської Республіки "шляхом його поділу на державну установу охорони здоров'я" Республіканська клінічна лікарня N 3 "і державна установа охорони здоров'я" Республіканський діагностичний центр ".
Відмова в порушенні справи суддя мотивував тим, що справи про оскарження нормативних правових актів органів державної влади Удмуртської Республіки як суб'єкта Російської Федерації Верховному Суду Удмуртської Республіки підсудні, проте зі змісту заяви безпосередньо не вбачається, які саме права , свободи і законні інтереси Д.В. Тимонина порушуються зазначеними актами.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 246 ЦПК Російської Федерації справи про оскарження нормативних правових актів, як виникають з публічних правовідносин, розглядаються і вирішуються судом за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими гл. 23 і 24 цього Кодексу.
Зокрема, ст. 251 ЦПК Російської Федерації передбачені спеціальні умови подання до суду заяви про визнання нормативних правових актів суперечать закону. Це означає, що по справах даної категорії зміст загальної норми п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК Російської Федерації, згідно з якою суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви у випадку, якщо в заяві, поданій від свого імені, оскаржуються акти, які не зачіпають права, свободи чи законні інтереси заявника, не може визначатися у відриві від ст. 251 даного Кодексу, норми якої є спеціальними для даного виду процесуальних правовідносин.
Згідно ч. 1 ст. 251 ЦПК Російської Федерації громадянин, організація, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи порушуються їхні права і свободи, гарантовані Конституцією Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами, має право звернутися до суду із заявою про визнання цього акта суперечить закону повністю або в частині.
Таким чином, п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК Російської Федерації в системному зв'язку з ч. 1 ст. 246 та ч. 1 ст. 251 даного Кодексу не передбачає відмови суду у прийнятті заяви про визнання прийнятого і опублікованого в установленому порядку нормативного правового акта органу державної влади суперечить закону, у разі якщо заявник вважає, що цим актом порушуються його права і свободи, гарантовані Конституцією Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами, і, отже, не може розглядатися як такий, що порушує конституційні права заявника.
Інша означало б, що в стадії порушення справи, в якій не проводиться судове засідання за участю сторін і вирішуються питання лише процесуального характеру, суддя своєю постановою, що набирає після його вступу в силу відповідно до ст. 13 ЦПК Російської Федерації обов'язковий характер, визначає зміст прав і обов'язків суб'єктів спірного матеріального правовідносини. Однак такий підхід не узгоджується з конституційною природою судочинства, в силу якої рішення питань матеріального права має здійснюватися в судовому засіданні при вирішенні справи по суті на основі змагальності та рівноправності сторін (ч. 3 ст. 123 Конституції Російської Федерації).
Заявник, вбачаючи порушення своїх прав в тому, що п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК Російської Федерації був застосований в його справі без урахування ч. 1 ст. 251 даного Кодексу, по суті, заперечує правильність винесеного у справі судової постанови. Тим часом перевірка обгрунтованості судових рішень до компетенції Конституційного Суду Російської Федерації, як вона встановлена ст. 125 Конституції Російської Федерації та ст. 3 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", не відноситься.
3. Відповідно до ст. 248 ЦПК Російської Федерації суддя відмовляє у прийнятті заяви або припиняє провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин, якщо є рішення суду, прийняте за заявою про той самий предмет і набрало законної сили, а також у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 247 даного Кодексу (якщо при подачі заяви до суду буде встановлено, що має місце спір про право, підвідомчий суду). Це загальне положення, що стосується провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин, стосовно до виробництва у справах про визнання нечинними нормативних правових актів, конкретизовано в ч. 8 ст. 251 ЦПК Російської Федерації, згідно з якою суддя відмовляє у прийнятті заяви, якщо є що вступило в законну силу рішення суду, яким перевірено законність оскаржуваного нормативного правового акта органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, з підстав, зазначених у заяві.
  Як випливає зі скарги та доданих матеріалів, суд не відмовляв Д.В. Тимоніну у прийнятті заяви і не припиняв провадження у справі за зазначеним у ст. 248 та ч. 8 ст. 251 ЦПК Російської Федерації підстав, тобто в його справі дані норми не застосовувалися. Не може розглядатися як застосована в його справі та ч. 1 ст. 251 ЦПК Російської Федерації, яка передбачає можливість заперечування в суді лише опубліковані в установленому порядку нормативних правових актів, оскільки з поданих заявником матеріалів не вбачається, що йому було відмовлено у прийнятті заяви за вказаною підставі.
  4. Згідно ст. ст. 96 і 97 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" громадянин має право звернутися до Конституційного Суду Російської Федерації зі скаргою на порушення своїх конституційних прав і свобод законом, і така скарга визнається допустимою, якщо оспорюваним законом, застосованим чи підлягає застосуванню у справі заявника, зачіпаються його конституційні права і свободи.
  Оскільки положення ст. 248, ч. ч. 1 і 8 ст. 251 ЦПК Російської Федерації у справі заявника не застосовувалися, його скарга в цій частині не відповідає критерію допустимості і не може бути прийнята Конституційним Судом Російської Федерації до розгляду (Визначення Конституційного Суду РФ від 8 липня 2004 р. N 238-О).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин"
 1. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
    1. Дана стаття встановлює процесуальний порядок і наслідки припинення провадження у справі. Припиняючи провадження у справі, суд виносить про це ухвалу, в якій зазначає мотиви такого припинення. Якщо справа припинена з підстав, передбачених абз. 2, 3 і 6 ст. 220 ЦПК, то сплачена державне мито підлягає поверненню (див. ст. 93 ЦПК і коментар до неї). 2. У
 2. Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин
    1. Дана стаття передбачає особливі порівняно з ст. 134 і 220 цього Кодексу підстави до відмови в прийнятті заяви та припинення провадження у справі. 2. Спеціальним підставою для відмови у прийнятті заяви і для припинення провадження у справі є наявність вступило в законну силу рішення суду, винесеного за заявою про той самий предмет. Трохи інакше сформульовані
 3. Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
    1. В результаті припинення виробництва заявник позбавляється можливості захистити свої права та охоронювані законом інтереси у порядку розгляду справи про відновлення втраченого судового провадження, на що він розраховував, звертаючись із заявою. У разі якщо внаслідок нестачі зібраних матеріалів не виявилося можливим відновити судове постанову, пов'язане з втраченим
 4. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
    1. При наявності передбачених законом обставин, що перешкоджають вирішенню справи по суті, суд зобов'язаний припинити провадження у справі або залишити заяву без розгляду (див. коментар до ст. 220, 222 ЦПК). Якщо всупереч цьому суд виніс рішення, помилка має бути виправлена касаційною інстанцією. Скасування рішення судом касаційної інстанції з припиненням провадження у справі
 5. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
    Коментар до статті § 1. При закінченні провадження у справі без прийняття судом рішення по суті, тобто при припиненні провадження у справі або залишення заяви без розгляду, судам слід мати на увазі, що ці форми закінчення справи істотно відрізняються один від одного. При припинення провадження у справі позивач позбавляється права повторного звернення до суду з позовом до того ж відповідачеві,
 6. Коментар до статті 30.3
    Про суддів, посадових особах, правомочних розглядати скаргу, см. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1 (див. абз. 2 п. 1 коментаря до ст. 30.2). Скарга (заява) на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, скарга (заява) на постанову (рішення) про припинення провадження у справі за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст.
 7. Коментар до статті 31.7
    1. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання у випадках, зазначених у п. 1 - 3 коментованої статті, відповідає обставинам, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначеним п. 4, 5, 8 ст. 24.5 КоАП (див. коментар до зазначеної статті). Наявність хоча б одного із зазначених обставин відповідно до ст. 24.5 КоАП
 8.  Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
    Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без
 9. Стаття 25.13. Відводи осіб, участь яких у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не допускається
    1. При наявності передбачених статтею 25.12 цього Кодексу обставин, що виключають можливість участі особи в якості захисника, представника, фахівця, експерта або перекладача у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, зазначена особа підлягає відводу. 2. Заява про самовідвід або про відвід подається судді, органу, посадовій особі, в провадженні яких знаходиться
 10. Стаття 25.13. Відводи осіб, участь яких у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не допускається
    1. При наявності передбачених статтею 25.12 цього Кодексу обставин, що виключають можливість участі особи в якості захисника, представника, фахівця, експерта або перекладача у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, зазначена особа підлягає відводу. 2. Заява про самовідвід або про відвід подається судді, органу, посадовій особі, в провадженні яких знаходиться
 11. Стаття 43. Відмова у прийнятті заяви про визнання боржника банкрутом
    Суддя арбітражного суду відмовляє у прийнятті заяви про визнання боржника банкрутом у разі: порушення умов, передбачених пунктом 2 статті 33 цього Закону; подачі заяви про визнання боржника банкрутом, стосовно якого арбітражним судом порушено провадження у справі про банкрутство і введена одна з процедур, застосовуваних у справі про банкрутство; абзац втратив
 12. Стаття 57. Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство
    1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі про банкрутство у разі: відновлення платоспроможності боржника в ході фінансового оздоровлення; відновлення платоспроможності боржника в ході зовнішнього управління; укладення мирової угоди; визнання в ході спостереження необгрунтованими вимог заявника, що стали підставою для порушення провадження у справі про
 13. Стаття 346. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін у суді касаційної інстанції
    1. Право позивача відмовитися від позову і право сторін укласти мирову угоду може бути реалізовано ними і на стадії касаційного провадження. Якщо відповідну заяву надійшла до суду, через який подана скарга, принесено подання, то воно разом з справою надсилається для розгляду в касаційному порядку, оскільки суд першої інстанції не наділений повноваженнями переглянути
 14. Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання
    1. У коментованій статті знайшов свій подальший розвиток принцип диспозитивності, в силу якого рух цивільної справи (порушення справи в суді, передача справи на розгляд до вищої інстанції) визначається інтересом осіб, що звертаються за захистом свого права. Якщо за раніше процесуальному законодавству суд мав право відхилити відмову від скарги з мотивів його суперечності закону
 15. Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі
    1. У судовій практиці іноді виникають ситуації, коли прийняте до провадження суду загальної юрисдикції цивільну справу не може бути дозволено по суті. У зв'язку з цим в законі передбачаються дві форми закінчення провадження по справі без винесення рішення: припинення провадження у справі і залишення заяви без розгляду. Припинення провадження у справі свідчить про те, що у
 16. Стаття 173. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і мирова угода сторін
    1. Колишній Кодекс (ст. 34, 165) розглядав відмова позивача від заявлених вимог як безумовна підстава для припинення провадження у справі. Проте новим цивільним процесуальним законодавством (ст. 39, 173 ЦПК) дане розпорядницьке право позивача, як і право відповідача визнати позов і право сторін закінчити справу мировою угодою, поставлено під контроль суду, який не приймає
 17. Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
    При наявності хоча б однієї з обставин, перелічених у статті 24.5 цього Кодексу, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення з дотриманням вимог, передбачених статтею 29.10 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua