Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку і за їх заявою знижуються норми виробітку, норми про-говування або ці жінки переводяться на іншу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
До надання вагітній жінці іншої роботи, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок коштів роботодавця.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При проходженні обов'язкового диспансерного обстеження в медичних установах за вагітними жінками зберігаючи-ється середній заробіток за місцем роботи.
Жінки, які мають дітей віком до півтора років, у разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться за їх за-явищу на іншу роботу з оплатою праці за виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення ре-Бенко віку півтора років.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років"
 1. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також необгрунтована відмова в прийомі на роботу з цих підстав. 2. Закон спеціально підкреслює заборона необгрунтованої відмови в прийомі на роботу. Так, відмова жінці в прийомі на роботу у зв'язку з відсутністю у неї належної освіти не є незаконним. Точно так само повинно бути визнано законним звільнення
 2. Стаття 258. Перерви для годування дитини
  працюючої жінки двох і більше дітей віком до півтора років тривалість перерви для годівлі встановлюється не менше однієї години. За заявою жінки перерви для годування дитини (дітей) приєднуються до перерви для відпочинку та харчування або в сумми-рованном вигляді переносяться як на початок, так і на кінець робочого дня (робочої зміни) з відповідним його (її) скороченням. Перерви
 3. Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років
  переводяться на іншу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. Необхідність зниження зазначених норм вагітним жінкам визначається медичним висновком. При працевлаштуванні вагітних жінок слід враховувати Гігієнічні рекомендації до раціонального працевлаштування вагітних жінок, затверджені
 4. Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
  іншу роботу (як на вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації жінки, так і на вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку жінка може виконувати з урахуванням її стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати їй всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях
 5. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок , які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного висновку. 2. Заборона направляти вагітних жінок у службові відрядження, залучати до
 6. Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених кор-мящіх матерів і засуджених жінок, які мають дітей
  роботи час без обмеження. Їм може бути дозволено спільне проживання з дітьми. 2. За згодою засуджених жінок їх діти можуть бути передані родичам або за рішенням органів опіки та піклування іншим особам чи по досягненні дітьми трирічного віку спрямовані у відповідні дитячі заклади. 3. Якщо дитині, що міститься в будинку дитини виправної установи,
 7. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні в службові ко-рядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в ноч-ве час, вихідні та неробочі святкові дні
  роботи, роботи в нічний час, вихідні і не-робочі дні вагітних жінок. Направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні жінок, які мають дітей віком до трьох років, допускаються тільки з їхньої письмової згоди і за умови, що це не заборонено їм відповідно до медичного висновку ,
 8. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
  вагітним або мають малолітніх дітей. Відстрочка відбування наказ-ия, крім вагітних жінок, застосовується і до жінок, які мають малолітніх дітей. Що стосується віку дитини, освоб-е від відбування наказ-ия застосовується до жінок, які мають дітей віком до восьми років. По досягненні дитиною восьмирічного віку суд звільняє засуджену від відбування решти наказ-ия або замінює
 9. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються на вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; матерів і батьків, які виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років; працівників, що мають дітей-інвалідів та працівників, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку. Безумовний заборону на залучення до надурочних робіт, до
 10. Стаття 261. Гарантії вагітній жінці та особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового дого-злодія
  іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідаю-щую кваліфікації жінки, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу) , яку жінка може ви-конувати з урахуванням її стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати їй всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в
 11. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть за відсутності 6-місячного стажу роботи щорічну відпустку вагітній жінці і жінці, яка народила дитину, має бути наданий у повному розмірі, а не пропорційно відпрацьованому
 12. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  254 ТК. 2. При переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу за відсутності медичного висновку гарантія збереження середнього заробітку не надається. У разі, коли в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з незалежних від нього причин, середній заробіток не зберігається. Гарантії при переведенні працівника на іншу роботу передбачаються в деяких тарифних
 13. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом
  робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть залучатися працівники у віці до вісімнадцяти років, вагітні дружин-Київщини і жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також особи , які мають протипоказання до виконання робіт вахтовим мето-дом відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської
 14. Стаття 254. Переклад на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років
  254). До надання вагітній жінці іншої роботи, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок коштів роботодавця (ч. 2 ст. 254). Характеристики робіт, від виконання яких вони повинні звільнятися, критерії оптимальної трудового навантаження
 15. Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених годуючих матерів і засуджених жінок, які мають дітей
  роботи час. Будинку дитини розміщуються ізольовано від житлової зони установи. Займані будинками дитини земельні ділянки відгороджуються, обладнуються ізольованими один від одного майданчиками (за кількістю груп) для проведення прогулянок і сну дітей на свіжому повітрі протягом цілого року. 2. Засудженим жінкам може бути дозволено і спільне проживання з дітьми. Харчування дітей, які перебувають з
 16. Стаття 3.9. Адміністративний арешт
  вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, особам, які не досягли віку вісімнадцяти років, інвалідам I і II груп. 3. Строк адміністративного затримання включається до строку адміністративного
© 2014-2022  yport.inf.ua