Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 261. Гарантії вагітній жінці та особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового дого-злодія

(в ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 188-ФЗ)
(в ред . Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з вагітною жінкою не допускається, за винятком випадків ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем.
(В ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 188-ФЗ)
У разі закінчення строкового трудового договору в період вагітності жінки роботодавець зобов'язаний за її письмовою заявлений- нію і при наданні медичної довідки, що підтверджує стан вагітності, продовжити термін дії трудового договору до закінчення вагітності. Жінка, термін дії трудового договору з якої був продовжений до закінчення вагітності, зобов'язана за запитом роботодавця, але не частіше ніж один раз на три місяці, надавати медичну довідку, що підтверджує стан вагітністю-ності. Якщо при цьому жінка фактично продовжує працювати після закінчення вагітності, то роботодавець має право розірвати трудовий договір з нею в зв'язку з закінченням терміну його дії протягом тижня з дня, коли роботодавець дізнався або повинен був дізнатися про факт закінчення вагітності.
Допускається звільнення жінки у зв'язку із закінченням строку трудового договору в період її вагітності, якщо трудовий дого-злодій був укладений на час виконання обов'язків відсутнього працівника і неможливо з письмової згоди жінки пере-вести її до закінчення вагітності на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідаю-щую кваліфікації жінки, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку жінка може ви-конувати з урахуванням її стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати їй всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено коллек-нормативним договором, угодами, трудовим договором.
Розірвання трудового договору з жінкою, яка має дитину віком до трьох років, з самотньою матір'ю, яка виховує ди-тини-інваліда віком до вісімнадцяти років або малолітньої дитини - дитини віком до чотирнадцяти років, з іншою особою, виховує зазначених дітей без матері, з батьками (іншим законним представником дитини), що є єдиним годувальника цем дитину-інваліда віком до вісімнадцяти років або єдиним годувальником дитини віком до трьох років у родині, вихованням вающей трьох і більш малолітніх дітей, якщо другий з батьків (інший законний представник дитини) не перебуває в трудових відносинах, з ініціативи роботодавця не допускається (за винятком звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 5 - 8, 10 або 11 частини першої статті 81 або пунктом 2 статті 336 цього Кодексу).
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 188-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 261. Гарантії вагітній жінці та особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового дого-злодія"
 1. Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
  Коментар до статті 1. Гарантії при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, закріплені в ст. 261, поширюються на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років, та одиноких матерів, які виховують дитину віком до 14 років (дитини-інваліда до 18 років); осіб, які виховують зазначених дітей без матері. 2. Розірвання трудового договору з ініціативи
 2. 4. Додаткова угода до трудового договору
  Як сказано в ст. 58 Трудового кодексу РФ, у разі, коли жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку з закінченням терміну його дії і працівник продовжує роботу, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу, і трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін. Таким чином, якщо термін договору закінчився, але працівник продовжує
 3. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  Коментар до статті 1. Стаття, що закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного ув'язненням. 2. Заборона направляти вагітних жінок в
 4. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті Надання щорічної відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть
 5. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  У назві коментованої статті зазначено, що закріплені в ній гарантії при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток адресовані жінкам саме у зв'язку з їх вагітністю та пологами. Стаття, що закріплює право жінки на отримання щорічної оплачуваної відпустки незалежно від стажу роботи перед відпусткою по вагітності та пологах, або безпосередньо
 6. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  1. Стаття, що закріплює гарантії, що поширюються на вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; матерів і батьків, які виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років; працівників, що мають дітей-інвалідів та працівників, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку. Безумовний заборону на залучення до
 7. Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
  1. Гарантії при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, закріплені в ст. 261 ТК, поширюються: - на вагітних жінок; - жінок, які мають дітей віком до трьох років, та одиноких матерів, які виховують дитину віком до 14 років (дитини-інваліда до 18 років); - інших осіб, які виховують зазначених дітей без матері . 2. Розірвання трудового договору з ініціативи
 8. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  1. Стаття 38 Конституції РФ зобов'язує державу захищати материнство і дитинство. На виконання цієї статті КК РФ забороняє необгрунтоване звільнення з роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також необгрунтована відмова в прийомі на роботу з цих підстав. 2. Закон спеціально підкреслює заборона необгрунтованої відмови в прийомі на роботу. Так, відмова
 9. Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах
  Жінкам за їх заявою та на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності надаються від-пуску по вагітності та пологах тривалістю 70 (у разі багатоплідної вагітності - 84) календарних днів до пологів і 70 (у разі ускладнених пологів - 86, при народженні двох або більше дітей - 110) календарних днів після пологів з виплатою допомоги по государ-ственному соціальному
 10. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  1. Строковий трудовий договір припиняється з закінченням терміну його дії, про що працівник попереджається роботодавцем не менш ніж за три календарних дні до звільнення на відміну від колишньої редакції статті. Попередження про припинення строкового трудового договору має бути обов'язково зроблено в письмовій формі. Законодавець встановлює загальне обов'язкове правило для роботодавця
 11. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю-стю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною дружин-щині за її бажанням надається щорічна оплачувана відпустка незалежно від стажу роботи у даного роботодавця. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 12. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає свободу розсуду сторін трудового договору в частині встановлення додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до
 13. 2. Зміна власника
  За основи п. 4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ при зміні власника майна організації трудові договори з ініціативи роботодавця можуть бути розірвані тільки з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером. Це підтверджено і в п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Таким чином, при розірванні трудового договору у зв'язку зі
 14. Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених кор-мящіх матерів і засуджених жінок, які мають дітей
  1. У виправних установах, в яких відбувають покарання засуджені жінки, які мають дітей, можуть організовуватися будинку дитини. У будинках дитини виправних установ забезпечуються умови, необхідні для нормального проживання і раз-розвитку дітей. Засуджені жінки можуть поміщати в будинки дитини виправних установ своїх дітей віком до трьох років, об-щаться з ними у вільний
 15. 4. Державне регулювання сімейних відносин: нездоланні перешкоди до розірвання шлюбу
  У сімейному житті дуже часто виникають складнощі, нерідко вони призводять до бажання розірвати шлюбний союз. Але чи завжди чоловік може це зробити за своєю ініціативою? Так, наприклад, дівчина зустрічає молоду людину, закохується, виходить заміж , і на світ з'являється дитина. З'являються побутові проблеми, любов іде, відносини між подружжям псуються, що веде до бажання розлучитися. Молодого
 16. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  Об'єктом даного злочину є гарантовані Конституцією РФ (ч. 3 ст. 19) рівність у правах і свободах жінки і чоловіки і рівність у можливостях для їх реалізації, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, забезпечення захисту інтересів материнства і дитинства. У диспозиції статті в якості обов'язкової ознаки складу злочину вказана потерпіла від
 17. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
  . Поставши-ет собою 1 з видів освоб-я від відбування призначеного судом наказ-ия. В ст. прямо не говориться, від яких видів наказ-ия можливо подібне освоб-е, але з тексту закону можна зробити висновок, що йдеться про освоб-і тільки від одного виду наказ-ия - лиш-я свободи. Що стосується хар-ра і категорії досконалого переступив-я, то в ст. 82 КК на цей рахунок не міститься яких- небудь обмежень,
 18. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необосно-ванне звільнення вагітної жінки або жінки, маю-щей дітей віком до трьох років (ст. 145 КК).
  Безпосередній-ним об'єктом злочину виступає гарантоване ч. 1 ст. 37 Конституції РФ право на свободу праці і гарантована ч. 1 ст. 38 Конституції РФ захист державою материнства і дет-ства. Згідно ч. 3 ст. 64 ТК РФ забороняється відмовляти в заклю-чении трудового договору жінкам з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей. Потерпілою є
 19. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  1. При зміні власника майна організації новий власник має право не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності розірвати трудовий договір з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером (див. ч. 1 ст. 75 ТК). При розірванні трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером у зв'язку зі зміною
© 2014-2022  yport.inf.ua