Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 79. Припинення строкового трудового договору

1. Строковий трудовий договір припиняється з закінченням терміну його дії, про що працівник попереджається роботодавцем не менш ніж за три календарних дні до звільнення на відміну від колишньої редакції статті.
Попередження про припинення строкового трудового договору має бути обов'язково зроблено в письмовій формі. Законодавець встановлює загальне обов'язкове правило для роботодавця попереджати працівника про майбутнє припинення трудового договору. Якщо письмового попередження роботодавця не послідувало, а працівник продовжує працювати, то трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк (див. ст. 58 ТК і коммент. До неї). Трудові відносини фактично тривають, однак якщо надалі сторони вважатимуть недоцільним продовження трудового договору, то він може бути припинений, але тільки не за ст. 79 ТК.
Звільнення працівника після закінчення строку договору, укладеного на час виконання обов'язків відсутнього працівника, не вимагає такого попередження.
2. Частини 2-4 коментованої статті уточнюють момент закінчення терміну дії строкового трудового договору. Трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи, припиняється після закінчення цієї роботи. Законодавець пов'язує припинення трудового договору не з терміном його закінчення, а з терміном виконання конкретної дорученої роботи (наприклад, складання бухгалтерського звіту). Фактом звільнення працівника у такому випадку буде дата, на яку робота визнається виконаною (завершеною).
Частина 3 коментованої статті передбачає, що трудовий договір, укладений на час виконання обов'язків відсутнього працівника припиняється з виходом цього працівника на роботу. Необхідно мати на увазі, що такий договір може мати конкретний термін: скажімо чотири місяці або півтора року, і у випадку дострокового виходу відсутнього працівника на роботу такий договір припиняється.
Трудовий договір, укладений на час виконання сезонних робіт, припиняється після закінчення певного терміну. Підставою звільнення працівника буде закінчення сезону. Перелік сезонних робіт, у тому числі окремих сезонних робіт, проведення яких можливе протягом певного періоду (сезону), що перевищує шість місяців, і максимальна тривалість зазначених окремих сезонних робіт визначаються галузевими (міжгалузевими) угодами, що укладаються на федеральному рівні соціального партнерства (див. ст . 293-296 ТК і коммент. до них).
3. Чинне трудове законодавство встановлює додаткові гарантії при припиненні строкового трудового договору, наприклад, для вагітних жінок. Зокрема, в разі закінчення строкового трудового договору в період вагітності працюючій жінці роботодавець зобов'язаний за її заявою та за надання медичної довідки продовжити термін трудового договору до закінчення вагітності. При цьому вагітна жінка зобов'язана за запитом роботодавця (але не частіше, ніж раз на три місяці) представляти довідку, що підтверджує стан вагітності. Однак якщо жінка фактично продовжує працювати після закінчення вагітності, то роботодавець має право розірвати трудовий договір з нею в зв'язку з закінченням терміну його дії протягом тижня з дня, коли роботодавець дізнався або повинен був дізнатися про факт закінчення вагітності (див. ст. 261 ТК і комент. до неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 79. Припинення строкового трудового договору "
 1. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 2. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 3. Стаття 304. Строк трудового договору
  1. Коментована стаття встановлює, що трудовий договір між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, може укладатися як на невизначений термін, так і на певний термін за згодою сторін. З метою забезпечення стабільності трудових відносин трудовий договір зазвичай укладається на невизначений термін (див. ст. 58 і коммент. до неї).
 4. 4. Додаткова угода до трудового договору
  Як сказано в ст. 58 Трудового кодексу РФ, у разі, коли жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку із закінченням терміну його дії і працівник продовжує роботу, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу, і трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін. Таким чином, якщо термін договору закінчився, але працівник продовжує
 5. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 6. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2 . Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 7. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  Коментар до статті 1. Закінчення строку трудового договору, якщо строковий трудовий договір укладений правомірно, є підставою для його припинення (про умови укладення строкового трудового договору див. коментар. до ст. ст. 58, 59). Ініціатива у припиненні трудових відносин у зв'язку із закінченням строку трудового договору може виходити як від роботодавця, так і від працівника. Роботодавець,
 8. 2. Наказ про прийом на роботу
  У наказі про прийом на роботу (форма N Т-1 або N Т-1а) за строковим договором заповнюють обидві комірки "з" і "по". При цьому в графі "по" може бути вказана: - або конкретна дата закінчення трудового договору; - або подія, з яким пов'язано припинення трудового договору. Але слід пам'ятати, що наказ про прийом на роботу повинен відповідати умовам трудового договору. Тому якщо в
 9. Стаття 47. Підстави припинення права безоплатного термінового користування земельною ділянкою
  1. Право безоплатного термінового користування земельною ділянкою припиняється за рішенням особи, що надала земельну ділянку, або за угодою сторін: 1) після закінчення строку, на який земельна ділянка була надана; 2) з підстав, зазначених в пунктах 1 і 2 статті 45 цього Кодексу. 2. Право на службовий наділ припиняється в силу припинення працівником трудових відносин, в
 10. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст . 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за
 11. Стаття 304. Термін трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття в редакції Федерального закону від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ істотно змінює правила встановлення трудових відносин на визначений строк між роботодавцями - індивідуальними підприємцями та працівниками. Так, якщо раніше трудовий договір на певний термін міг бути укладений між роботодавцем - фізичною особою та працівником, незалежно від
 12. Стаття 58. Термін трудового договору
  1. Коментована стаття передбачає два види трудових договорів за терміном їх дії. Перший - це трудовий договір, укладений на невизначений строк. Так полягає звичайний найбільш поширений трудовий договір. При укладенні трудового договору на невизначений термін сторони визначають тільки дату його вступу в силу (див. ст . 61 ТК і коммент. до неї). Другий вид трудового
 13. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  1. Особи, які працюють за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, можуть бути звільнені з загальних підставах припинення трудового договору, передбачених ст. 77, 80, 81, 83 ТК (див. коментар. до зазначених статей). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на
 14. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Угода сторін є самостійною підставою припинення трудового договору. На відміну від розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору,
 15. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  1. До введення в ТК коментованої статті в ньому не були встановлені специфічні підстави припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійним спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших
 16. Стаття 58. Термін трудового договору
  Коментар до статті 1. Відповідно з ч. 1 коментованої статті трудові договори залежно від терміну їх дії можуть укладатися на невизначений або певний термін. При укладенні трудового договору на невизначений термін сторони взагалі не обумовлюють термін його дії. Договором може бути визначена лише дата вступу його в силу (див. коммент. до ст. 61). Укладаючи трудовий
 17. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  Оскільки учнівський договір укладається на певний строк, передбачається, що він припиняється у зв'язку із закінченням терміну навчання. Разом з тим представляється, що відповідно до ст. 205 ТК допустимо дострокове припинення учнівського договору, що може вироблятися з підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського
© 2014-2022  yport.inf.ua