Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 58. Строк трудового договору

Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті трудові договори залежно від терміну їх дії можуть укладатися на невизначений або певний термін.
При укладенні трудового договору на невизначений термін сторони взагалі не обумовлюють термін його дії. Договором може бути визначена лише дата вступу його в силу (див. коментар. До ст. 61).
Укладаючи трудовий договір на певний строк, сторони повинні передбачити в ньому конкретний строк його дії (один, два, чотири роки та ін.) Трудові договори, укладені на певний термін, іменуються терміновими трудовими договорами. Строкові трудові договори укладаються, як правило, на термін, що не перевищує 5 років. Трудовий договір на строк більше 5 років може бути укладений лише у випадках, прямо зазначених Кодексом або іншим федеральним законом.
2. Закріпивши можливість укладати строкові трудові договори, ст. 58 разом з тим обмежує її певними випадками.
Згідно ч. 2 коментованої статті строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання. Це загальне правило конкретизовано в ч. 1 ст. 59 ТК, яка визначає, які конкретно роботи за своїм характером і умовами виконання відносяться до робіт, для виконання яких полягає саме строковий трудовий договір (див. коментар. До ст. 59). Іншими словами, ч. 2 ст. 58, відсилаючи до ч. 1 ст. 59 ТК, фактично розкриває зміст такої правової категорії, як "характер майбутньої роботи або умови її виконання". У зв'язку з цим при укладанні строкового трудового договору в ньому необхідно вказати на одне з цих обставин (причин), що відповідають конкретній ситуації.
Частина 2 ст. 58 поряд з обставинами, переліченими у ч. 1 ст. 59 ТК, коли строковий трудовий договір укладається з урахуванням характеру роботи та умов її виконання, допускає можливість укладення строкового трудового договору за угодою сторін за відсутності обставин, що характеризують характер і умови роботи, у випадках, передбачених ч. 2 ст. 59 (див. коментар. До неї).
3. Частина 3 коментованої статті передбачає, що, якщо при укладенні трудового договору сторони не обумовили строк його дії, договір вважається укладеним на невизначений строк. Оскільки це загальне правило, воно має поширюватися і на ті випадки, коли трудовий договір укладається у зв'язку з обставинами, передбаченими ч. 1 ст. 59 ТК. Уклавши трудовий договір з працівником на невизначений термін, роботодавець не має права згодом вимагати від нього укладення строкового трудового договору.
4. Частина 4 коментованої статті закріплює правило, згідно з яким у разі, якщо жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну, а працівник продовжує роботу після закінчення строку дії трудового договору, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу і трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін.
5. Строковий трудовий договір вважається договором з невизначеним терміном і в тому випадку, якщо спочатку він був укладений на певний термін без достатніх до того підстав, тобто без урахування вимог, встановлених Кодексом для укладення строкових трудових договорів (див. також коммент. до ст. 59), і ця обставина встановлена судом (ч. 5 ст. 58). Наприклад, трудовий договір, укладений з працівником строком на один рік тільки на тій підставі, що працівник зареєстрований за місцем проживання лише тимчасово, має бути визнаний судом договором з невизначеним терміном. Дане правило є важливою гарантією захисту працівників від необгрунтованого укладення з ними строкового трудового договору.
Слід звернути увагу на те, що визнання строкового трудового договору договором з невизначеним терміном можливо тільки тоді, коли факт укладення строкового трудового договору в порушення передбачених законом вимог встановлений саме судом, а не яким-небудь іншим органом .
6. Частина 6 ст. 58 передбачає додаткові гарантії, що забезпечують захист працівників від неправомірного укладання з ними строкового трудового договору. Відповідно до неї забороняється укладення строкових трудових договорів з метою ухилення від надання прав і гарантій, передбачених для працівників, які уклали трудовий договір на невизначений термін.
Так, неправомірним буде вважатися укладення з працівником трудового договору строком на півтора року на тій підставі, що після закінчення цього терміну в організації планується скорочення чисельності або штату працівників. Укладаючи строковий трудовий договір у цьому випадку, роботодавець явно ухиляється від надання працівникові гарантій і компенсацій, пов'язаних із звільненням за скороченням чисельності або штату працівників, т.к. припинення трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну не тягне за собою обов'язку виплачувати будь-які компенсації.
Слід зазначити, що встановлені ст. 58 обмеження можливості укладення строкових трудових договорів повною мірою узгоджуються з Рекомендацією МОП N 166 "Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця" (1982), що передбачає гарантії проти необмеженого використання при прийомі на роботу строкових трудових договорів, що ставлять працівників у жорстку залежність від роботодавця.
7. Закінчення строку трудового договору, якщо строковий трудовий договір укладено правомірно, є підставою для його розірвання.
Ініціатива розірвання трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну може виходити як від роботодавця, так і від самого працівника. Працівник не має право наполягати на продовженні трудових відносин, якщо роботодавець прийняв рішення про розірвання трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну.
У практиці укладання строкових трудових договорів виникло питання, чи вправі сторони трудового договору, термін якого закінчився, переукласти його на новий термін або продовжити термін даного договору. Відповідь на це питання має бути негативним, тому що Трудовий кодекс не передбачає загального правила про переукладання або продовженні строкового трудового договору.
У зв'язку з цим у тих випадках, коли після закінчення строку трудового договору сторони хочуть продовжити трудові відносини на визначений строк, вони повинні будуть розірвати трудовий договір, термін якого закінчився, і укласти новий трудовий договір на той ж або інший термін.
При цьому слід мати на увазі, що укладення нового трудового договору на певний строк можливе лише за наявності обставин, передбачених у ч. 1 ст. 59 ТК, або за згодою сторін у випадках, передбачених ч. 2 ст. 59 ТК (див. коментар. До ст. 59).
Виняток із загального правила, що стосується продовження строку трудового договору або переукладання його на новий строк, становлять випадки, передбачені ст. ст. 261, 332 і 338 ТК.
Відповідно до ст. 261 ТК в разі закінчення строкового трудового договору в період вагітності жінки роботодавець зобов'язаний за її письмовою заявою і при наданні медичної довідки, що підтверджує стан вагітності, продовжити термін дії трудового договору до закінчення вагітності (див. коментар. До ст. 261).
Згідно ч. ч. 8, 9 ст. 332 ТК при обранні працівника за конкурсом на заміщення раніше займаної ним за строковим трудовим договором посади науково-педагогічного працівника новий трудовий договір може не укладатися. У цьому випадку дія строкового трудового договору з працівником продовжується за угодою сторін, що укладається в письмовій формі, на визначений строк не більше 5 років або на невизначений термін.
При перекладі на посаду науково-педагогічного працівника в результаті обрання за конкурсом на відповідну посаду термін дії трудового договору з працівником може бути змінений за згодою сторін, що укладається в письмовій формі, на визначений строк не більше 5 років або на невизначений термін (див. коментар. до ст. 332).
Згідно ст. 338 ТК після закінчення строку трудового договору, укладеного з працівником, направленим у представництво РФ за кордоном, трудовий договір може бути переукладено на новий термін (див. коментар. До ст. 338).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 58. Строк трудового договору "
 1. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 2. 4. Додаткова угода до трудового договору
  Як сказано в ст. 58 Трудового кодексу РФ, у разі, коли жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку з закінченням терміну його дії і працівник продовжує роботу, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу, і трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк. Таким чином, якщо термін договору закінчився, але працівник продовжує
 3. 2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
  Випробувальний термін - це термін роботи нового співробітника, який дає можливість роботодавцю перевірити, чи підходить даний працівник для даної роботи і справляється він з дорученими обов'язками. З точки зору працівника випробувальний термін також дає йому можливість ознайомитися з роботою і покладеним на нього функціоналом і оцінити, чи підходить йому ця робота. Випробувальний термін - це
 4. Строк випробування
  За загальним правилом максимальний термін випробування - три місяці. Це встановлено в ст. 70 Трудового кодексу РФ. Це означає, що встановити випробувальний термін можна на період менше трьох місяців або три місяці, але не більше. Проте в деяких випадках випробувальний термін все-таки може перевищувати тримісячний максимум. Це стосується певних посад. Зокрема: - керівника та заступника
 5. Контрольні питання до § 7.9
  1. Дайте визначення трудового спору. 2. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 3. Які органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 6. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  Коментар до статті 34 1. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, отримавши з інспекції копію вироку суду і повідомлення, в якому вона інформується про свої обов'язки, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від
 7. 62. Поняття трудового договору
  Регулювання трудових відносин може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ),
 8. Контрольні питання до § 7.3
  1. Поняття трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3 . Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинами; в)
 9. Стаття 19. Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді
  Коментар до статті Стаття, що розглядає випадки виникнення трудових відносин на підставі складного фактичного складу: акта призначення на посаду або затвердження на посаді і трудового договору. Такий складний фактичний склад необхідний для заміщення ряду посад, віднесених Законом про державну цивільну службу до державних службовців категорії "А". Так, в
 10. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  Загальний порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 11. 3.3. Звільнення за власним бажанням працівника
  Уявляється за власним бажанням працівник має право на підставі п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Процедурі розірвання трудового договору за вказаною підставі присвячена ст. 80 Трудового кодексу РФ. Там вказано, що звільнитися за власним бажанням працівник має право при виконанні однієї умови, а саме завчасно попередивши про це роботодавця. При цьому важливо дотримуватися термін
 12. Термін попередження
  За загальним правилом попередити роботодавця слід не пізніше ніж за два тижні. Причому протягом цього строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника. Це встановлено в ст. 80 Трудового кодексу РФ. Однак уточнено, що Трудовим кодексом РФ або іншими федеральними законами може бути встановлений інший термін попередження працівника. Наприклад, на підставі ст. 71
 13. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
    . У ч. 7 ст. 332 Трудового кодексу РФ встановлено наступне. Якщо працівник, який займає посаду науково-педагогічного працівника за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, за результатами конкурсу не обрано на посаду або не виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі, то трудовий договір з ним припиняється за вказаною підставі. Конкурс на заміщення посади
 14. Стаття 627. Термін договору прокату
    1. Договір прокату укладається на строк до одного року. 2. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на поновлення договору оренди (стаття 621) до договору прокату не застосовуються. 3. Орендар має право відмовитися від договору прокату в будь-який час, письмово попередивши про свій намір орендодавця не менше ніж за десять
 15. Контрольні питання до § 7.1
    1. Які суспільні відносини становлять предмет трудового права? 2. Які особливості методу трудового права? 3. Хто може виступати в якості суб'єкта трудового правовідносини? 4. Що розуміється під змістом трудового
 16. 1. Трудовий договір
    Строковий трудовий договір містить, крім загальних умов, ще дві обов'язкові умови. Це: - причини і підстави укладення договору; - термін дії договору. Важливо відзначити, що максимальний термін строкового трудового договору не більше п'яти років, а мінімальний законодавством не встановлений. Це випливає з положень ст. 58 Трудового кодексу РФ. Зверніть увагу! У тому випадку, якщо
 17. Стаття 14. Обчислення строків
    Коментар до статті 1. На відміну від КЗпП правила обчислення строків викладені у чинному Трудовому кодексі не в розділі "Трудові спори", а в розділі I "Загальні положення". Така структурна зміна відображає істота даних термінів, які застосовуються у всіх випадках, коли з терміном пов'язані юридичні наслідки: виникнення, зміну і припинення прав і обов'язків сторін трудового
 18. 3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
    У ч. 12 і 13 ст. 332 Трудового кодексу РФ сказано наступне. У державних і комунальних вищих навчальних закладах посади ректора, проректорів, керівників філій (інститутів) заміщуються особами у віці не старше 65 років незалежно від часу укладення трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку 65 років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші
 19. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З інших підстав
    У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 20. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
    Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
© 2014-2022  yport.inf.ua