Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

Коментар до статті 1. Положення ст. 271 не гарантують працівникам віком до 18 років оплату праці при скороченій тривалості робочого часу в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при нормальній тривалості.
2. При погодинній системі оплати праці заробітна плата неповнолітнім працівникам виплачується на підставі встановлених тарифних ставок, посадових окладів пропорційно відпрацьованому часу - відповідно 35 або 24 години на тиждень (не поєднувати навчання з працею) і 17,5 або 12 годин на тиждень (совмещающим навчання з працею у вільний від навчання час).
При відрядній системі праця осіб молодше 18 років оплачується за встановленими відрядними розцінками для дорослих працівників з урахуванням передбаченої для молодих працівників норми виробітку (ст. 270 ТК).
3. Закріплення у ст. 271 права роботодавця встановлювати доплати працівникам молодше 18 років свідчить, що вони можуть бути введені на розсуд роботодавця як при укладенні трудового договору, так і в процесі його реалізації.
Виплата доплат провадиться, якщо неповнолітній працівник відпрацьовує встановлену для неї відповідно до законодавства норму робочого часу або норму виробітку.
4. Закріплення правила про те, що доплати виробляються роботодавцем за рахунок власних коштів, означає, що їх виплачують із прибутку організації і вони не можуть бути включені в собівартість продукції.
5. Деякими угодами закріплюється, що оплата праці працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи встановлюється в такому ж розмірі, як і дорослим працівникам. Так, в Галузевому тарифній угоді в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації на 2008 - 2010 роки, Галузевому тарифній угоді по машинобудівному комплексу Російської Федерації на 2008 - 2010 роки, Галузевому тарифній угоді по організаціям і підприємствам сфери побутового обслуговування населення на 2008 - 2010 роки визначено , що організації виробляють неповнолітнім працівникам, які мають скорочений робочий день, оплату праці в розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
6. Галузева угода по організаціям нафтової, газової галузей промисловості і будівництва об'єктів нафтогазового комплексу Російської Федерації на 2008 - 2010 роки встановлює, що організації виплачують процентну надбавку до заробітної плати молоді (особам віком до 30 років) в повному розмірі з першого дня роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, якщо вони прожили в зазначених районах і місцевостях не менше 5 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи "
 1. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  працівникам норми виробітку встановлюються виходячи з норм дорослих працівників з урахуванням скороченої тривалості робочого часу: для працівників молодше 16 років скорочена тривалість робочого часу встановлюється не більше 24 годин на тиждень ; для працівників від 16 до 18 років - 35 годин на тиждень; для учнів загальноосвітніх закладів, які не досягли віку 18 років, які працюють в
 2. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  оплата за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Перелік таких виробництв доцільно вказувати в колективному договорі. 3. Граничну тривалість робочого часу напередодні вихідних днів закон визначає тільки стосовно до 6-денного робочого тижня; при ній тривалість роботи не може перевищувати 5 годин. При цьому мова йде не про скорочення тривалості роботи, як
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам враховується бажання
 4. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 5. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  оплатити працівнику час вимушеного прогулу (ст. 394 Трудового кодексу РФ). Отже, зупинимося на важливих моментах, які потрібно врахувати при проведенні скорочення чисельності або штату
 6. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  оплати понаднормової роботи залишаються незмінними протягом десятиліть. 2. Передбачені цією статтею розміри підвищеної оплати праці при залученні до понаднормової роботи (див. коментар. До ст. 99) є мінімальною гарантією. Вони застосовуються в тому випадку, коли колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором не встановлена більш висока оплата. Треба звернути
 7. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  працівника до праці за межами тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами , локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах
 8. Стаття 258. Перерви для годування дитини
  стаття не встановлює кількість наданих перерв і конкретну тривалість кожного з них, оскільки частота і тривалість цих перерв залежать від стану здоров'я вигодовуються дітей та їх кількості, тривалості робочої зміни, режиму праці та інших факторів. Зазвичай тривалість перерви для годування дитини становить 30 хвилин. Однак з урахуванням конкретних
 9. 4. Угоди, скоєні неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згоди їх батьків, усиновителів або піклувальників, у випадках, коли така згода не вимагається згідно із ст. 26 ГК, можуть бути визнані недійсними за позовом батьків, усиновителів або піклувальників (п. 1 ст. 175 ЦК). Згідно п. 2 ст. 26 ГК неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі самостійно, без
 10. Стаття 1074. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  стаття 155.1 Сімейного кодексу Російської Федерації), ця організація зобов'язана відшкодувати шкоду повністю або в відсутньої частини, якщо не доведе, що шкода виникла не з її вини. (В ред. Федерального закону від 24.04.2008 N 49-ФЗ) 3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і відповідної організації з відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до
 11. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  оплати праці та надання додаткових пільг працівникам, які перебувають в Чеченській Республіці "(СЗ РФ. 1995. N 2. Ст. 161). 2. Деяким категоріям працівників встановлено додаткові оплачувані відпустки за багатозмінний режим роботи, наприклад в гірничорудній промисловості або на будівельно-монтажних
 12. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми громадянами віком від 14 до 18 років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. У разі, коли у неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини: а) його батьками (усиновлювачами) або піклувальником, б)
 13. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  праці неповнолітніх у понаднормовий, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні означає, що вони не можуть також залучатися до чергувань, проведеним в цей час (Постанова Секретаріату ВЦРПС від 2 квітня 1954 "Про чергування на підприємствах і в установах "/ / Бюлетень ВЦРПС. 1954. N 8). 6. Трудове законодавство дозволяє роботодавцю направляти у службові відрядження,
 14. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  праці, а також спеціальні перерви, передбачені з метою охорони праці для деяких категорій працівників (див. коментар. до ст. 109). Працюючим жінкам, які мають дітей віком до півтора років, крім перерви для відпочинку та харчування надаються додаткові перерви для годування дитини (дітей) не рідше ніж через кожні 3 години тривалістю не менше 30 хвилин кожен. При наявності у
 15. Стаття 203. Час учнівства
  праці; педагогічних, медичних та ін 2. Якщо професійне навчання проводиться без відриву від роботи, учневі (з його згоди) на час навчання встановлюється режим неповного робочого часу, передбачений ст. 93 ТК. 3. Час, відведений на професійне навчання, має використовуватися за призначенням і раціонально. Тому ч. 3 ст. 203 не дозволяє залучати учнів до
 16. Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
  оплати праці працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці "(СЗ РФ. 2008. N 48. Ст. 5618) визначило, що працівникам, зайнятим на важких роботах , роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, за результатами атестації робочих місць встановлюються такі компенсації: скорочена тривалість робочого
 17. Стаття 96. Робота в нічний час
  стаття визначає період часу, який вважається нічним (з 22 годин до 6 годин), встановлює правила скорочення тривалості роботи та порядок притягнення до роботи в нічний час окремих категорій працівників. 2. Нічний вважається зміна, в якій більше половини її тривалості припадає на нічний час (подп. "а" п. 9 Постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12
© 2014-2022  yport.inf.ua