Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане за сумісництвом

Гарантії і компенсації особам, що поєднують роботу з навчанням, а також особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і при прирівняних до них місцевостях, надаються працівникам тільки по основним місцем роботи.
Інші гарантії і компенсації, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, со-що тримають норми трудового права, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами, надаються особам, які працюють за сумісництвом, в повному обсязі.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане за сумісництвом"
 1. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 2. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. В Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. до ст. ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 3. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день . У дні, коли за основним місцем роботи працівник вільний від виконання трудових обов'язків, він може працювати за сумісництвом повний робо-чий день (зміну). Протягом одного місяця (іншого облікового періоду) тривалість робочого
 4. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом, провадиться пропорційно відпрацьованому часу, в залежності від виробітку або на інших умовах, визначених трудовим договором. При встановленні особам , які працюють за сумісництвом з погодинною оплатою праці, нормованих завдань оплата праці провадиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. Особам,
 5. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  1. Коментована стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання
 6. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівник має право укладати трудові договори про виконання у вільний від основної роботи час іншої регулярної оп-ЛАчІВАЕТ роботи у того ж роботодавця (внутрішнє сумісництво) і (або) в іншого роботодавця (зовнішнє совместітельст-во). Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом, визначаються главою 44
 7. Стаття 286. Відпустка при роботі по совместітельст-ву
  Особам, які працюють за сумісництвом, щорічні оплачувані відпустки надаються одночасно з відпусткою за основ-ної роботи. Якщо на роботі за сумісництвом працівник не відпрацював шести місяців, то відпустка надається авансом. Якщо на роботі за сумісництвом тривалість щорічної оплачуваної відпустки працівника менше, ніж тривалість відпустки за основним місцем
 8. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані-мі відпустки
  Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечні-ми умовами праці, працівникам, які мають особливий характер роботи, працівникам з ненормованим робочим днем, працівникам, рабо-тане в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними
 9. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  1. Коментована стаття законодавчо закріпила норми, раніше передбачаються встановленими положеннями. Ця робота і нині оплачується за тими ж розцінками (тарифами, ставками, окладами), що й аналогічна основна, але в розмірі, відповідному виконуваній роботі за сумісництвом, за відпрацьований час. При цьому оплата праці залежить від виробітку або інших умов, які повинні бути
 10. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  1. Наведена норма є новелою і містить загальні положення про одне з поширених на практиці видів трудових договорів - роботі за сумісництвом. Під сумісництвом слід розуміти виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час (див. ст. 282 ТК і коммент. до неї). Таким чином, істотними
 11. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане вахтовим методом
  (в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ) Працівникам, які виконують роботи вахтовим методом, за кожний календарний день перебування в місцях виконання робіт в пе-ріод вахти, а також за фактичні дні перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад виплачується замість добових надбавка за вахтовий метод роботи. (в ред.
 12. Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  Державні гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях , ус-новлюють цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Додаткові гарантії та компенсації зазначеним особам можуть встановлюватися законами та іншими
 13. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  1. Відповідно до ст. 282 ТК сумісництво - це виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено федеральним законом. Стаття, що, на відміну від вказаної загальної
 14. Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для напів- чення гарантій і компенсацій
  Порядок встановлення та обчислення трудового стажу, необхідного для отримання гарантій і компенсацій, встановлюється Пра-вітельством Російської Федерації у відповідності з федеральним
 15. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Частина щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, за письмовою заявою працівника може бути замінена грошовою компенсацією . При підсумовуванні щорічних оплачуваних відпусток або перенесенні щорічної оплачуваної відпустки на наступний робо-чий рік грошовою компенсацією можуть бути замінені частина кожного щорічного
 16. Стаття 327. Інші гарантії і компенсації
  Гарантії і компенсації в області соціального страхування, пенсійного забезпечення, житлових правовідносин та інші ус-новлюють особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Феде-рації, нормативними правовими
 17. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 18. Стаття 283. Документи , що пред'являються при прийомі на роботу за сумісництвом
  При прийомі на роботу за сумісництвом до іншого роботодавця працівник зобов'язаний пред'явити паспорт або інший документ, удо-стоверяющій особистість. При прийомі на роботу за сумісництвом, що вимагає спеціальних знань, роботодавець має право зажадати вать від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку або їх належно завірених копій, а при
 19. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  1. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням однаковий для всіх осіб, незалежно від типу освітнього закладу, рівня освіти, форми навчання, джерел фінансування навчання. 2. Частиною 1 коментованої статті визначено, що всі гарантії і компенсації, встановлені ст. 173-176 ТК, надаються працівникам, що поєднують роботу з
 20. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. При укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом працівник і роботодавець вправі самі визначити умови оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором,
© 2014-2022  yport.inf.ua