Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 288. Підстави для зміни або скасування рішен-ня, постанови арбітражного суду першої і апеляційної ін-станцій

Коментар до статті 1. Згідно ч. 1 ст. 288 АПК РФ підставами для зміни або скасування рішення, постанови арбітраж-ного суду першої та апеляційної інстанцій є:
- невідповідність висновків суду, що містяться в рішенні, постанові, фактичним обставинам справи, встановленим ар-арбітражного судом першої та апеляційної інстанцій, та наявним у справі доказам.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 31.10.2006 N 9080/06;
- порушення або неправильне застосування норм матеріального права.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 29.06.2004 N 2901/04, від 10.06.2003 N 2746/03, від 02.12.2003 N 11164/03, від 10.10.2006 N 7226 / 06, від 04.02.2003 N 11833/01, від 04.02.2003 N 10010/00, від 31.01.2006 N 10331/05, від 13.02.2007 N 13635/06, від 30.06.2009 N 1778/09;
- порушення або неправильне застосування норм процесуального права.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 14.11.2006 N 4714/05, від 21.09.2004 N 9486/00.
2. Прийняття додаткових доказів судом апеляційної інстанції не може служити підставою для скасування постанов-лення суду апеляційної інстанції; водночас неприйняття судом апеляційної інстанції нових доказів при наявності до того підстав, передбачених у ч. 2 ст. 268 АПК РФ, може в силу ч. 3 ст. 288 АПК РФ бути підставою для скасування постанови суду апеляційної інстанції, якщо це призвело або могло призвести до винесення неправильного постанови.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції", в редакції Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61.
3. У ч. 4 ст. 288 АПК РФ встановлено безумовні підстави для скасування рішення, постанови арбітражного суду, в приватно-сти:
- розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 02.10.2007 N 5263/07, від 27.02.2007 N 14106/06.
В силу положень ст. 17 та п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК РФ розгляд справи, що підлягає розгляду колегіальним складом суду, суддею одноосібно, є підставою для скасування прийнятого судового акта як прийнятого в результаті розгляду справи арбітражним судом у незаконному складі.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 18.07.2006 N 2943/06, від 10.04.2007 N 1082/07;
- розгляд справи за відсутності кого- небудь з осіб, що беруть участь у справі і не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання.
Див: п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації "; Постанови Президії ВАС РФ від 12.08.2003 N 6074/03, від 17.02.2004 N 11334/03, від 02.03.2004 N 13260/03, від 27.03.2007 N 13513/06 , від 27.01.2004 N 11685/03, від 17.01.2006 N 9622/05, від 24.02.2004 N 13297/03, від 20.07.2004 N 4124/04, від 14.09.2004 N 4094/04, від 23.03.2004 N 15292/03, від 25.04.2006 N 16145/05, від 23.05.2006 N 1189/06, від 19.04.2006 N 14205/05, від 28.02.2006 N 13625/05, від 05.09.2006 N 6006/06, від 20.03.2007 N 14712/06, від 24.01.2006 N 10240/05, від 27.06.2006 N 16081/05, від 19.06.2006 N 9274/04, від 28.02.2006 N 14067/05, від 27.03.2006 N 13903/05, від 25.04.2006 N 16452/05, від 17.01.2006 N 11493/05, від 20.02.2006 N 9417/05, від 06.03.2007 N 12213/06, від 20.02.2007 N 10787/06, від 03.05.2006 N 16142/06, від 17.01.2006 N 10194/05, від 10.10.2006 N 7830/06, від 20.02.2007 N 12172/06, від 24.02.2004 N 14139/03, від 24.01.2006 N 10729 / 05;
- прийняття судом рішення, постанови про права й про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.04.2009 N 32 "Про деякі питання, пов'язані з оскарженням угод по осно-ваниям, передбаченим Федеральним законом" Про неспроможність (банкрутство) "; п. 46 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82" Про деякі питання застосування АПК РФ "; Постанови Президії ВАС РФ від 09.11.2004 N 9515/04, від 11.04.2006 N 10327/05, від 20.03.2007 N 1482/06;
- непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів або підписання рішення, постанови не тими суддями, ко-торие зазначені в рішенні, постанові.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 09.03.2004 N 14692/03, від 14.10.2003 N 8122/03, від 24.02.2004 N 15446/03, від 21.11.2006 N 11914 / 06, від 04.09.2007 N 5028/07, від 04.09.2007 N 5028/07, від 17.11.2009 N 10118/09, від 10.07.2007 N 2335/07;
- відсутність в справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами, які зазначені у ст. 155 цього Кодексу.
Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 270, п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ відсутність у справі протоколу судового засідання в будь-якому випадку є підставою для скасування судового акта.
Якщо на судовий акт подана апеляційна (касаційна) скарга, що містить доводи щодо відсутності аудіозаписи су-дебного засідання на матеріальному носії, в той час як за допомогою аудіозапису були зафіксовані відомості, що послужили ос-нування для прийняття цього судового акта, а арбітражний суд встановить, що файл аудіозаписи судового засідання, збережений в інформаційній системі арбітражного суду, втрачений і не може бути відновлений, дана обставина є підставою для скасування судового акта в будь-якому випадку стосовно до п. 6 ч. 4 ст. 270 або п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ відповідно.
Див: п. 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
4. Незважаючи на те що в положеннях АПК РФ не міститься прямої вказівки на недотримання правил підсудності як на підставу для скасування судового акта в апеляційному, касаційному і наглядовому порядку, рішення, прийняте з порушенням правил підсудності, не може бути визнано правильним, оскільки воно - всупереч ст. 47 (ч. 1) Конституції РФ, яка закріплює право кожного на розгляд справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено законом, та ст. 56 (ч. 3) Конституції РФ, що не допускає обмеження цього права ні за яких обставин, - приймається судом, не уповноваженою чинності закону на розгляд даної справи, що, як зазначив Конституційний Суд РФ в Визначенні від 03.07. 2007 N 623-О-П, є істотним (фундаментальним) порушенням, що впливає на результат справи і викривляє саму суть правосуддя.
Дозвіл справи з порушенням правил підсудності не відповідає і вимогу справедливого правосуддя, оскільки суд, НЕ уповноваженими на розгляд того чи іншого конкретного справи, не є - за змістом ст. 46 (ч. 1) і ст. 47 (ч. 1) Конституції РФ і відповідних загальновизнаних принципів і норм міжнародного права - законним судом, а прийняті в результаті такого розгляду судові акти не забезпечують гарантії прав і свобод у сфері правосуддя.
Див: п. 3 Визначення Конституційного Суду РФ від 15.01.2009 N 144-О-П.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 288 . Підстави для зміни або скасування рішен-ня, постанови арбітражного суду першої і апеляційної ін-станцій "
 1. Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті Рішення арбітражних судів у справах про оскарження нормативних правових актів підлягають опублікуванню в порядку, встановленому ст. 196 АПК РФ. Такі рішення направляються в ВАС РФ для опублікування в журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федеративної-ції". Рішення арбітражних судів у справах про оскарження нормативних правових актів можуть публікуватися в видаються
 2. Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду
  1. коментованої статті (у редакції Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 330-ФЗ) суттєво обмежені підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду. Якщо раніше, перевіряючи оскаржувані судові постанови, суд наглядової інстанції оцінював істотність допущених порушень норм матеріального і процесуального права за правилами ст. 363 і 364 ЦПК, то в
 3. Стаття 286. Межі розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. Арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє законність рішень, постанов, прийнятих ар-арбітражного судом першої та апеляційної інстанцій, встановлюючи правильність застосування норм матеріального права і норм процес-суального права при розгляді справи та прийнятті оскаржуваного судового акта і виходячи з доводів, що містяться в касаційній скарзі та запереченнях
 4. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. Арбітражний суд, який розглянув заяву, подання про перегляд судового акта, що вступив в законну силу, за нововиявленими обставинами виносить ухвалу, якою або задовольняє заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, і одночасно скасовує рішення, або відмовляє у перегляді. У цьому випадку набрали законної сили судові
 5. Стаття 288. Підстави для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює певний коло підстав для скасування і зміни оскаржуваних судових актів, застосування яких пов'язане з реалізацією повноважень арбітражного суду касаційної інстанції. У ч. 1 ст. 288 АПК РФ називається два самостійних підстави, при встановленні яких суд може скасувати або змінити оскаржувані судові акти. У числі таких
 6. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  Коментар до статті Стаття, що встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну
 7. Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
  Коментар до статті 1 . Апеляційне провадження, будучи видом перегляду судових актів, що не вступили в законну силу, передбачає розгляд справ за правилами суду першої інстанції. Разом з тим це не просто перевірка законності та обгрунтованості судових актів за матеріалами справи, а повторний розгляд справи за наявними у справі і додатково представленим доказам (ч. 1 - 3 ст.
 8. Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку
  1. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку аналогічні підставам до скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку, оскільки і апеляційна та касаційна інстанції є судами другої інстанції. 2. Підставами для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку є: 1) неправильне визначення обставин,
 9. Стаття 362. Підстави для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку
  Коментар до статті § 1. Суду касаційної інстанції необхідно мати на увазі, що несплата стороною державного мита або її сплата не в повному розмірі не може служити підставою для повернення справи до суду першої інстанції. В цьому випадку питання про стягнення державного мита у встановленому законом розмірі може бути дозволений в касаційному визначенні з урахуванням правил ст. 98 ЦПК РФ. В
 10. Стаття 287. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. У разі якщо арбітражний суд касаційної інстанції скасував судові акти у зв'язку з тим, що факти-ческие обставини, що мають значення для справи, встановлені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій на підставі повного і всебічного дослідження наявних у справі доказів, але цим судом неправильно застосовано норму права або закон-ність рішення,
 11. Стаття 269. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції
  Коментар до статті 1. Повноваження апеляційної інстанції щодо перегляду судового рішення поділені на три групи залежно від того, чи є підстави для зміни або скасування судового акта. При цьому повноваження апеляційного суду, перераховані в ст. 269 АПК РФ, відносяться до перегляду судового рішення; стосовно до перегляду судових визначень законом встановлено інші
© 2014-2022  yport.inf.ua