Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні і не-робочі святкові дні

Працівники, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, можуть бути в межах цього терміну залучені з їх письмен-ного згоди до роботи у вихідні та неробочі святкові дні.
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується у грошовій формі не менш ніж у подвійному розмірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні і не-робочі святкові дні "
 1. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні не-робітників святкових і вихідних днів
  робіт, де неможливо зменшення тривалості роботи (зміни) у передсвятковий день, переробка компенсується наданням працівнику додаткового часу відпочинку або, за со-гласия працівника, оплатою за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п'яти
 2. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та ін.) Закріплена в ч. 1 ст. 95 пільга поширюється на всіх працівників, тобто як на тих, для кого встановлена нормальна тривалість робочого часу, так і на осіб, які мають
 3. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  290 ТК про те, що працівники можуть бути з їхньої письмової згоди залучені до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні (без відсилання до ст. 113 ТК), припускає, що роботодавцю надано право самостійно визначати необхідність залучення зазначених працівників до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні. Для того щоб залучення працівників, які уклали трудові договори на
 4. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  працівник не заперечує, допускається компенсація переробки шляхом підвищеної оплати. У цьому випадку застосовуються норми оплати понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
 5. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні - необхідно їх письмову згоду. Причому не потрібно дотримуватися умови і обмеження, зафіксовані в ст. 113 ТК. Крім того, законодавець дозволяє залучати цих працівників до роботи у зазначені дні лише в межах терміну дії відповідного трудового договору (до двох місяців). 2. Залучення працівників, які уклали такий
 6. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, в вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні)
 7. Стаття 111. Вихідні дні
  працівникам надаються вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок). При п'ятиденному робочому тижні працівни-кам надаються два вихідних дні на тиждень , при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні встановлюється колектив-ним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні і неробочі святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  залучені до роботи в установлені для них вихідні, святкові та неробочі дні тільки з їхньої письмової згоди і у встановлених законом випадках. До числа таких випадків ч. 2 ст. 113 відносить необхідність виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота організації в цілому або її структурних підрозділів або індивідуального
 9. Стаття 153. Оплата праці у вихідні і неробочі святкові дні
  роботу у вихідний і неробочий святковий день (за час з 0 до 24 годин) не може бути нижче встановленого в ч. 1 коментарів статті. Оплата роботи у вихідний і неробочий святковий день працівникам , яким встановлено оклад, має певну специфіку. Таким працівникам оплата за роботу у святкові або вихідні дні провадиться: - не менш ніж у розмірі одинарної годинної або денної
 10. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам з сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного висновку. 2. Заборона направляти вагітних жінок у службові відрядження, залучати до
 11. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  працівникові можливості щорічно використовувати крім вихідних 12 неробочих святкових днів, ч. 2 коментованої статті передбачає правило про перенесення вихідного дня, що збігається зі святковим днем, на наступний після святкового робочий день. Це правило повинне застосовуватися і тоді, коли вихідний день, який покладається працівникові відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку,
 12. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  залучення до надурочних робіт, робіт у нічний час повністю зберігають свою силу в релігійних організаціях. При цьому працівникам повинні бути виплачені всі передбачені законодавством
 13. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  роботи, припинення яких неможливе з виробничо-технічних умов (безперервно діючі організації або роботи в силу необхідності обслуговування населення, а також у зв'язку з невідкладними ремонтними та вантажно-розвантажувальними роботами). З метою раціонального використання працівниками вихідних і неробочих святкових днів Уряд РФ має право переносити вихідні дні на інші
 14. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  залучення до роботи в неробочі святкові дні. Заборона на використання праці неповнолітніх в надурочний час, нічний час, вихідні та неробочі святкові дні означає, що такі працівники не можуть залучатися до чергувань, проведеним у цей час (постанова Секретаріату ВЦРПС від 02.04.1954 "Про чергування на підприємствах і в установах"). 2. Зазначені в коментованій статті
 15. Глава 18. Перерви в роботі, вихідні та неробочі святкові дні
  роботі, вихідні та неробочі святкові
 16. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  стаття передбачає винятки з цього загального правила, але тільки у випадках і в порядку, визначених цією статтею. Так, згідно з ч. 6 коментованої статті в неробочі дні допускається проведення робіт, припинення яких неможливе з виробничо-технічних умов (безперервно діючі організації) , робіт, викликаних необхідністю обслуговування населення, а також
© 2014-2022  yport.inf.ua