Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 291. Товариство власників житла


1. Власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами та їх спільним майном утворюють товариства власників квартир (житла).
2. Товариство власників житла є некомерційною організацією, що створюється і діє відповідно до закону про товариства власників житла.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 291. Товариство власників житла "
 1. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 2. § 2. Елементи договору оренди
  Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар . Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
 3. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  Поняття житлового права. Житлове право в його сучасному розумінні являє собою упорядковану сукупність правових норм, що регулюють так звані житлові відносини , тобто відносини щодо володіння, користування і розпорядження житловими приміщеннями. Більш предметне уявлення про житлових правовідносинах дає ст. 4 ЖК, в якій перераховані їх основні види. З даної статті випливає, що
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 9. Дія норм про договори в просторі
  Законодавство про договори, як частина цивільного законодавства в цілому в силу п. "о" ст. 71 Конституції, становить предмет ведення Російської Федерації. Спираючись на зазначену норму, п. 1 ст. 3 ЦК передбачив: відповідно до Конституції громадянське законодавство знаходиться у веденні Російської Федерації. У зв'язку з наведеними основоположними для всього цивільного права
 6. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ЦК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 7. 2. Зміна і розірвання договору
  ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за згодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
 8. 5. Предмет договорів найму житлових приміщень
  Як випливає вже з самого їх назви, предметом обох типів договорів найму, яким присвячена гл. 35 ГК, служить один і той же предмет - житлове приміщення, тобто нерухомість, призначена для проживання громадян. Разом з тим розуміння цього предмета стосовно до договорів комерційного найму , з одного боку, та найму соціального, з іншого, не в усьому збігається. З цієї причини ст. 673 ГК,
 9. Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не є суб'єктами спірного правовідносини. Проте вони є юридично зацікавленими учасниками процесу. Їх інтерес носить особистий характер і спрямований на захист їх власних суб'єктивних прав і законних інтересів, хоча останні і не є предметом даного судового розгляду.
 10. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  ЩИ Дотримуючись відомої істини екзистенціалізму, будь-яке явище виявляє вища напруга у своєму бутті в прикордонних, крайніх станах, які одночасно, звичайно, і переходи в іншу якість. Відповідаючи цій логіці, і власність, і володіння демонструють найістотніші свої риси в моменти переходу. Звичайно, не випадково процедура переходу речі з одного царства цього світу (а
© 2014-2022  yport.inf.ua