Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 299. Тривалість вахти

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Вахтою вважається загальний період, що включає час виконання робіт на об'єкті і час міжзмінного відпочинку .
Тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця. У виняткових випадках на окремих об'єктах тривалістю-ність вахти може бути збільшена роботодавцем до трьох місяців з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організа-ції в порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 299. Тривалість вахти "
 1. Стаття 299. Тривалість вахти
  тривалість вахти не повинна перевищувати 1 місяця. У виняткових випадках на окремих об'єктах тривалість вахти може бути збільшена до 3 місяців. Рішення про збільшення терміну вахти до 3 місяців роботодавець повинен приймати з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. До
 2. Стаття 299. Тривалість вахти
  тривалість вахти не повинна бути більше одного місяця. Роботодавцю надано право у виняткових випадках (тобто беручи до уваги віддаленість і важкодоступність місця виробництва робіт, обмежені можливості використання транспортних засобів, інші несприятливі фактори) збільшити на окремих об'єктах тривалість вахти до 3 місяців. Таке рішення приймається
 3. Стаття 300 . Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість робочого часу за цей період не перевищувала нормального числа робочих годин. Згідно ст. 91 ТК порядок обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди (місяць, квартал,
 4. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  тривалість щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою (тривалістю 28 календарних днів), а в
 5. Стаття 107. Види часу відпочинку
  тривалість визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності і залежить від тривалості щоденної роботи і обідньої перерви. Трудовий кодекс не встановлює мінімальну тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку. За практиці режим роботи в організації встановлюється, як правило, таким чином, щоб мінімальна тривалість
 6. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  тривалості робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити зловживання правом з боку роботодавця, законодавець
 7. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  тривалості робочого часу, так і при скороченій. Порівняно з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде не про зміну універсальної норми робочого часу - 40 годин на тиждень, а про розподіл цієї норми протягом тижня. 3. Якщо зменшення тривалості
 8. Стаття 61. Про включення терміну дійсної військової служби в загальну тривалість військової служби
  тривалість військової служби тривалості дійсної військової служби до введення цього Закону в дію (1 березня 1993). Норма коментованої статті, по суті, аналогічна нормі ст. 63 Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу". 2. Відповідно до коментарів статтею тривалість дійсної військової служби включається в загальну
 9. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  тривалість робочого часу (ст. 92 ТК). При цьому максимальна тривалість щоденної роботи (зміни) закріплюється в ст. 94 ТК. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленому для цих працівників скороченої тривалості робочого часу. Таким чином, оскільки для працівників у віці до 18 років
 10. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та ін.) Закріплена в ч.
 11. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97
 12. Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
  стаття відтворює норму, яка була закріплена у раніше діяв законодавстві (див. ст. 59 КЗпП). Тривалість щотижневого безперервного відпочинку обчислюється від моменту закінчення робочого дня (зміни) перед вихідним днем і до моменту початку робочого дня (зміни) після вихідного дня. Так само як і колись, вона не може бути менше 42 годин. Тривалість щотижневого безперервного
 13. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела , що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки і оплата
 14. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові
 15. Стаття 107. Види часу відпочинку
  стаття встановлює перелік видів часу відпочинку. У ній, перш за все, йдеться про перерви протягом робочого дня (зміни), але насправді ТК передбачає кілька видів перерв. Це, по-перше, перерви для відпочинку та харчування, які не включаються в робочий час і не оплачуються (див. ст. 108 ТК). Потім передбачені перерви, що надаються окремим категоріям працівників ,
© 2014-2022  yport.inf.ua