Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вах-товим методом

При вахтовому методі роботи встановлюється підсумований облік робочого часу за місяць, квартал або інший більш тривалий період, але не більше ніж за один рік.
Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця перебування роботодавця або від пункту збору до місця вико-нання роботи і назад, а також час відпочинку, що припадає на даний календарний відрізок часу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний вести облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника, що працює вахтовим методом, по міся-цям і за весь обліковий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вах-товим методом "
 1. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює вимогу, згідно з яким при вахтовому методі роботи повинен застосовуватися підсумований облік робочого часу (див. коментар. До ст. 104). Ця вимога обумовлена тим, що при вахтовому методі організації роботи не може бути додержана встановлена для тієї чи іншої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу
 2. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  Коментар до статті 1. При вахтовому методі організації роботи вводиться підсумований облік робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість
 3. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  Коментар до статті 1. На працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу,
 4. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  1. Точний облік робочого часу лежить в основі повної і своєчасної оплати праці. У цьому в рівній мірі зацікавлені як роботодавці, так і працівники. Обов'язок ведення обліку робочого часу покладено на роботодавців (див. ст. 91, 99 ТК і коммент. До них). Залежно від тривалості облікового періоду на практиці застосовується поденний, тижневий і підсумований облік робочого
 5. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  Коли за умовами виробництва (роботи) в індивідуального підприємця, в організації в цілому або при виконанні від-ділових видів робіт не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева продовж- ність робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період
 6. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  1. За певних обставин робота понад нормальну тривалість робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити
 7. Контрольні питання до § 7.4
  1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 8. Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна про-ти основою для тривалого робочого часу
  Робочий час - час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, а також інші періоди часу, які відповідно до цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації ставляться до робочого време-ні. (В ред. Федерального
 9. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день. У дні, коли за основним місцем роботи працівник вільний від виконання трудових обов'язків, він може працювати за сумісництвом повний робо-чий день (зміну). Протягом одного місяця (іншого облікового періоду) тривалість робочого
 10. Стаття 100. Режим робочого часу
  Режим робочого часу повинен передбачати тривалість робочого тижня (п'ятиденний з двома вихідними днями, шестиденний з одним вихідним днем, робочий тиждень з наданням вихідних днів за змінним графіком, неповний робочий тиждень), роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), в тому числі неповного робочого
 11. Стаття 97. Робота за межами встановленої про-должительности робочого часу
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець має право в порядку, встановленому цим Кодексом, залучати працівника до роботи за межами тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними зако-нами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором,
© 2014-2022  yport.inf.ua