Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом

Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду регламентуються графіком роботи на вахті, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому статтею 372 настояще -го Кодексу для прийняття локальних нормативних актів, і доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до введення його в дію.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У зазначеному графіку передбачається час, необхідний для доставки працівників на вахту і назад. Дні перебування в дорозі до місця роботи і назад у робочий час не включаються і можуть припадати на дні междувахтового відпочинку.
Кожен день відпочинку у зв'язку з переробкою робочого часу в межах графіка роботи на вахті (день междувахтового відпочинку) оплачується в розмірі денної тарифної ставки, денної ставки (частини окладу (посадового окладу) за день роботи), якщо більш висо-кая оплата не встановлена колективним договором, локальним нормативним актом або трудовим договором.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Годинники переробки робочого часу в межах графіка роботи на вахті, що не кратні цілого робітникові дню, можуть накопичуватися протягом календарного року і підсумовуватися до цілих робочих днів з наступним наданням додаткових днів междувахто-вого відпочинку.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом"
 1. Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
  режиму праці та відпочинку відображаються у графіку роботи на вахті, який являє собою локальний нормативний акт, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Графік роботи на вахті повинен бути доведений до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до введення його в дію на відміну від графіків змінності, які згідно зі ст. 103 ТК доводяться
 2. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку
 3. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом
  залучатися працівники у віці до вісімнадцяти років, вагітні дружин-Київщини і жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також особи, які мають протипоказання до виконання робіт вахтовим мето -будинок відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від
 4. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  стаття прямо не вводить вимогу про те, що переробка в одні дні буде компенсуватися недоробкою в інші, ст. 104 ТК, присвячена підсумованим обліком робочого часу, встановлює загальне для всіх випадків застосування підсумованого обліку робочого часу правило, відповідно до якого нормальне число робочих годин за обліковий період визначається виходячи з встановленої для даної
 5. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  режим робочого часу, при якому робота виробляється на об'єктах, що знаходяться на значній віддалі від місця постійного проживання працівників, що ускладнює їх щоденне повернення до нього. Умови праці осіб, які працюють вахтовим методом, визначені крім коментарів глави також Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими спільним постановою
 6. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  праці. 2. Порядок введення підсумованого обліку робочого часу і конкретна тривалість облікового періоду (місяць, квартал, інший більш тривалий період, що не перевищує одного року) визначаються виходячи із специфіки роботи та умов її виконання та фіксуються в правилах внутрішнього трудового розпорядку, що приймаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників
 7. Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
  стаття встановлює, що режим праці та відпочинку визначається графіком роботи на вахті на весь обліковий період. Графік роботи на вахті затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому ст. 372 ТК (див. коментар. до неї). Незважаючи на те що ч. 1 коментованої статті вимагає від роботодавця при встановленні порядку застосування вахтового
 8. Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом
  праці осіб, які працюють вахтовим
 9. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  режиму праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а межвахтового відпочинок надається в місцях постійного проживання. Вахтовий метод застосовується при значному віддаленні виробничих об'єктів (ділянок) від місця знаходження роботодавця або від місця постійного проживання працівників, якщо виконання робіт звичайними методами недоцільно. 2. Особливості регулювання
 10. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  режиму роботи на вахті, переробкою робочого часу в межах графіка, неповноцінністю междусменного відпочинку, здійсненням трудової діяльності, як правило, в несприятливих кліматичних умовах у важкодоступних і необжитих районах і місцевостях. 2. Заборона виконання робіт вахтовим методом працівникам до 18 років є одним з проявів особливої турботи держави про осіб,
 11. Стаття 299. Тривалість вахти
  відпочинку, яке може бути використане або безпосередньо на об'єкті (ділянці), або у вахтовому селищі, гуртожитку чи інших спеціально пристосованих житлових приміщеннях, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця. 2. Згідно із загальним правилом, передбаченим статтею коментарів, тривалість вахти не повинна бути більше одного місяця. Роботодавцю надано право у виняткових
 12. Стаття 11.23. Порушення водієм транспортного засобу, що здійснює міжнародну автомобільну перевезення , режиму праці і відпочинку
  режим праці та відпочинку водіїв, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водієм вантажного автотранспортного засобу або автобуса, здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних
© 2014-2022  yport.inf.ua