Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 307. Введення в дію цього Кодексу

Цей Кодекс вводиться в дію федеральним законом про введення в дію Бюджетного кодексу Російської Федеративної-ції.
Президент
Російської Федерації
Б. ЄЛЬЦИН
Москва, Кремль
31 липня 1998
N 145-ФЗ

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 307. Введення в дію цього Кодексу"
 1. Стаття 424. Застосування цього Кодексу до правовідносин, які виникли до і після введення його в дію
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює застосування норм ТК до правовідносин, які виникли після введення його в дію. Тим самим визначається, що закон або інший нормативний правовий акт, що містить норми трудового права, не має зворотної сили і застосовується до відносин, які виникли після введення його в дію (див. ч. 3 ст. 12 ТК і коммент. До неї). 2. Якщо правовідносини виникли до
 2. Стаття 4. Дія цивільного законодавства у часі
  1. Акти цивільного законодавства не мають зворотної сили і застосовуються до відносин, які виникли після введення їх у дію. Дія закону поширюється на відносини, що виникли до введення його в дію, тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом. 2. За відносин, що виникли до введення в дію акта цивільного законодавства, він застосовується до прав та
 3. Стаття 420. Терміни введення в дію цього Кодексу
  1. Дана стаття визначає, що ТК набуває чинності з 1 лютого 2002 Починаючи з цієї дати норми ТК застосовуються на всій території РФ і поширюються на всіх суб'єктів трудового права (див. ст. 11 ТК і коммент. До неї), за винятком ч . 1 ст. 133 ТК, для введення якої встановлено особливий порядок (див. ст. 421 ТК і коммент. До неї). 2. З дати введення в дію ТК, тобто з 1 лютого 2002 р.,
 4. Стаття 424. Застосування цього Кодексу до правовідносин, які виникли до і після введення його в дію
  Коментар до статті Трудовий кодекс застосовується до правовідносин, які виникли після введення його в дію. Разом з тим, якщо правовідносини виникли до введення в дію ТК, то він застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення його в дію. Це означає, що незважаючи на те, що трудові відносини між працівником і роботодавцем виникли до введення в дію
 5. Стаття 168. Порядок введення в дію цього Кодексу
  1. Ввести в дію цей Кодекс з 1 березня 1996 року, за винятком положень, для яких цим Кодексом встановлені інші строки введення в дію. 2. Визнати такими, що втратили силу з 1 березня 1996: Кодекс про шлюб та сім'ю РРФСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969, N 32, ст. 1086), за винятком розділу IV "Акти громадянського стану", який діє в частині, що не
 6. Стаття 420. Терміни введення в дію цього Кодексу
  Коментар до статті Дана норма означає, що з 1 лютого 2002 припиняє дію КЗпП 1972 р. і вступає в силу новий
 7. Стаття 169. Застосування норм цього Кодексу
  1. Норми цього Кодексу застосовуються до сімейних відносин, які виникли після введення його в дію. За сімейними відносин, які виникли до введення в дію цього Кодексу, його норми застосовуються до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення його в дію. 2. Судовий порядок усиновлення дітей, встановлений статтею 125 цього Кодексу, вводиться в дію з дня
 8. Стаття 3. Дія цього Кодексу
  1. Цей Кодекс набирає чинності після його затвердження Радою директорів з моменту офіційного опублікування на сторінці Організації в Інтернеті або у Відомостях СРО. 2. Зміни та доповнення до цього Кодексу вводяться в дію відповідно до порядку, зазначеним у п. 1 цієї статті. 3. Зміни та доповнення до цього Кодексу, які пом'якшують або скасовують відповідальність
 9. Стаття 21. Довічне успадковане володіння земельними ділянками
  Про переоформлення у власність земельних ділянок, наданих громадянам у довічне успадковане володіння, см. пункти 3, 9 і 9.1 статті 3 Федерального закону від 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред . 30.06.2006). 1. Право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, що перебуває у державній або муніципальній власності, придбане громадянином до введення в дію цього
 10. Стаття 80. Порядок введення фінансового оздоровлення
  1. Фінансове оздоровлення вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 і 3 статті 75 цього Закону. 2. Одночасно з винесенням ухвали про введення фінансового оздоровлення арбітражний суд затверджує адміністративного керуючого, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 75
 11. Стаття 835. Право на залучення грошових коштів у внески
  1. Право на залучення грошових коштів у внески мають банки, яким таке право надано згідно з дозволом (ліцензією), виданим у порядку, встановленому відповідно до закону. Дія пунктів 2 і 3 поширюється також на випадки, коли відносини, пов'язані з залученням грошових коштів у внески виникли до введення в дію частини другої Кодексу та зберігаються в
 12. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  1. Надалі до приведення законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу . 2. Доручити Уряду
© 2014-2022  yport.inf.ua