Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб

Коментар до статті 1. Роботодавець - фізична особа, є індивідуальним підприємцем, зобов'язаний вести на кожного працівника трудові книжки.
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника. Згідно ст. 66 ТК роботодавець (за винятком роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем) зобов'язаний вести трудові книжки на кожного працівника, який пропрацював в організації понад 5 днів, якщо робота в цій організації є для працівника основною.
Правила ведення і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки й забезпечення ними роботодавців затверджені Постановою Уряду РФ від 16 квітня 2003 р. N 225.
У трудову книжку вносяться відомості про працівника, виконуваної ним роботи, переведення на іншу постійну роботу і про звільнення, а також підстави припинення трудового договору та відомості про нагородження за успіхи в роботі.
Відомості про стягнення в трудову книжку не вносяться, за винятком випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення.
Трудові книжки ведуться державною мовою Російської Федерації, а на території республіки у складі Російської Федерації, що встановила свою державну мову, оформлення трудових книжок може поряд з державною мовою Російської Федерації вестися і державною мовою цієї республіки.
Роботодавець зобов'язаний за письмовою заявою працівника не пізніше 3 робочих днів з дня її подання видати працівникові копію трудової книжки або завірену в установленому порядку витяг з неї.
Оформлення трудової книжки працівнику, прийнятому на роботу вперше, здійснюється роботодавцем у присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
2. З метою запобігання можливих зловживань законодавець забороняє роботодавцям - фізичним особам, які є індивідуальними підприємцями, робити записи в трудових книжках працівників або оформляти трудові книжки працівникам, що приймаються на роботу вперше.
До документів, що підтверджує роботу у роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, відноситься трудовий договір. У разі його втрати працівник має право звернутися до роботодавця або в орган місцевого самоврядування, в якому даний трудовий договір був зареєстрований.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб "
 1. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
  Коментар до статті Основним документом, який працівник зобов'язаний пред'явити при укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом з іншим роботодавцем, є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Роботодавець не має права вимагати від вступника на роботу за сумісництвом трудову книжку або виписку з неї, документи військового обліку та інші документи, що пред'являються
 2. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  Коментар до статті Частина 1 ст. 62 зобов'язує роботодавця за письмовою заявою працівника видавати йому копії документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за
 3. Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок прийняття на роботу здобувача можна викласти в наступному алгоритмі: 1) роботодавець проводить співбесіду з претендентом, за допомогою чого визначає, чи підходить претендент за своїми професійними і діловими якостями для даної конкретної роботи (посади), 2) при прийнятті позитивного рішення за результатами співбесіди здобувач представляє необхідні для прийому на
 4. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  Коментар до статті 1. До умов, певним сторонами трудового договору, можна віднести як обов'язкові умови, які повинні бути включені в договір у силу прямого припису ст. 57 ТК, так і додаткові, не погіршують становище працівника умови, що включаються в трудовий договір за згодою сторін. У найзагальнішому вигляді вони наведені в ст. 57 ТК (див. коментар. До неї). Стаття 306
 5. Стаття 261. Гарантії вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору
  Коментар до статті 1. Гарантії при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, закріплені в ст. 261, поширюються на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років, та одиноких матерів, які виховують дитину віком до 14 років (дитини-інваліда до 18 років); осіб, які виховують зазначених дітей без матері. 2. Розірвання трудового договору з ініціативи
 6. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  Коментар до статті 1. Робочий час і час відпочинку регулюються за угодою сторін. При цьому сторони мають право розділити робочий день на частини і встановлювати перерви протягом робочого дня. Законодавець передбачає, що тривалість робочого тижня не може бути більше, а тривалість щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлені ТК. Дана норма означає, що
 7. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 8. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  З працівником можна розірвати трудовий договір на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ (у зв'язку з відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи) при виконанні таких умов: 1) необхідність переведення підтверджується медичним висновком, виданим у порядку,
 9. 3. Пропозиція працівнику іншої роботи
  Ця умова обов'язково перед звільненням працівника по даній підставі. Це встановлено ст. 81 Трудового кодексу РФ. Так, сказано, що звільнити працівника, зокрема, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді дозволяється, тільки якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу. Причому запропонувати слід як вакантну посаду або
 10. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  Коментар до статті 1. Гарантія збереження місця роботи (посади) за працівником, направленим у службове відрядження, полягає в тому, що в період перебування працівника у відрядженні він не може бути звільнений з ініціативи роботодавця, за винятком випадку ліквідації організації. Перебування працівника у відрядженні служить підставою, що надає роботодавцю можливість тимчасово
 11. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  Особливою формою некомерційної організації, близької до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002. N 48.
 12. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  Коментар до статті 1. Роботодавець вправі визначити і прийняти рішення про невідповідність працівника дорученій йому роботі тільки в період строку, встановленого для випробування. Визнавши результати випробування незадовільними, роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником. Про розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування
 13. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  Коментар до статті 1. При вахтовому методі організації роботи вводиться підсумований облік робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість
© 2014-2022  yport.inf.ua