Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 310. Надомники

Коментар до статті 1. Праця надомників регулюється ТК та Положенням про працю надомників в частині, що не суперечить положенням ТК.
2. Надомник виконує роботу на дому як особистою працею, так і за участю членів його сім'ї.
Сім'я - особи, пов'язані спорідненістю і (або) властивістю, які проживають разом і ведуть спільне господарство (ст. 1 Федерального закону від 24 жовтня 1997 р. N 134-ФЗ "Про прожитковий мінімум Російській Федерації "/ / Відомості Верховної. 1997. N 43. Ст. 4904).
Допомога членів сім'ї може виражатися в отриманні сировини, матеріалів у роботодавця і доставці їх надомнику, в безпосередній обробці напівфабрикатів, передачі готових виробів. Фактичне участь у виконанні трудових обов'язків надомника, які визначаються виконуваної ним трудової функцією, не можуть служити підставою для визнання виникнення трудових відносин між членом сім'ї надомника і роботодавцем на підставі фактичного допущення працівника до роботи.
3. Переважне право на укладення трудового договору надається: жінкам, які мають дітей віком до 15 років; інвалідам і пенсіонерам (незалежно від виду призначеної пенсії); особам, які досягли пенсійного віку, але не одержують пенсію; особам із зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендований праця в надомних умовах; особам, які здійснюють догляд за інвалідами або тривало хворіють членами сім'ї, які за станом здоров'я потребують догляду; особам, зайнятим на роботах з сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також навчаються в очних навчальних закладах; особам, які з об'єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в даній місцевості (наприклад, в районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси). Володіють майстерністю виготовлення виробів народних художніх промислів, сувенірних виробів або оригінальної упаковки можуть бути прийняті на роботу в якості надомників незалежно від роду їх діяльності і роботи в інших організаціях.
4. У трудовому договорі з надомниками повинні бути повно викладені відомості про роботодавця і працівника, обов'язкові умови, можуть включатися і додаткові умови: про надання працівнику в безплатне користування обладнання, інструментів, пристосувань, їх своєчасному ремонті; про використання працівником своїх інструментів і механізмів та виплаті компенсацій за їх зношування (амортизацію), визначається розмір такої компенсації; про порядок і строки забезпечення надомників сировиною, матеріалами і напівфабрикатами, розрахунків за виготовлену продукцію, відшкодування вартості матеріалів (якщо вироби виготовлялися з власних матеріалів), вивезення готової продукції; про відшкодування інших витрат, пов'язаних з виконанням роботи вдома (вартості електроенергії, води, газу тощо).
5. Організація в надомних умовах трудових процесів допускається лише для осіб, які мають необхідні житлово-побутові умови, а також практичні навички або можуть бути навчені цим навичкам. Обстеження житлово-побутових умов громадян, які виявили бажання працювати на дому, провадиться роботодавцем за участю представників органу первинної профспілкової організації, а у відповідних випадках - і представників санітарно-епідеміологічного та пожежного нагляду.
6. Роботодавець вживає заходів, які сприяють більш ефективному застосуванню праці надомників: удосконалює форми організації праці надомників; впроваджує більш досконалі пристосування і механізми, щоб підвищити продуктивність праці та якість продукції, що виготовляється ними продукції; організовує індивідуальне навчання та підвищення кваліфікації на дому тих працівників, які за станом здоров'я не можуть безпосередньо бути присутніми на виробництві, здійснює й інші заходи.
7. Пропонований надомнику вид роботи враховує його професійні навички, стан здоров'я (приймаються до уваги характер обладнання та інструментів, властивості сировини, рекомендації медико-соціальної експертизи, лікарської комісії тощо). Надомникам не можуть надаватися такі види робіт, які створюють незручності для сусідів. Окремі види надомних робіт відповідно до загальних правил протипожежної безпеки та санітарії, а також житлово-побутовими умовами надомників допускаються тільки з дозволу органів пожежного та санітарно-епідеміологічного нагляду.
8. Оплата праці надомників може проводитися за погодинною, відрядною або іншій системі оплати праці.
9. Норми виробітку для надомників, якщо організаційно-технічні умови їх праці близькі до прийнятих при розрахунку нормами виробітку для робітників, що виконують аналогічні роботи у виробничих умовах, встановлюються ті ж, що і для зазначених робітників.
Коли надомники виконують роботу в інших організаційно-технічних умовах (інше обладнання, інструменти і т.д.), роботодавець з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації, а також економічної доцільності може встановлювати для них норми вироблення, виходячи з конкретних умов їх виконання на дому. У деяких випадках норми виробітку не встановлюються і роботодавець визначає для надомників місячні завдання з урахуванням ступеня, характеру захворювань працівника і домашніх умов.
10. Забезпечення надомників сировиною і матеріалами, а також вивезення готової продукції повинні проводитися, як правило, роботодавцем. У тих випадках, коли за угодою сторін отримання сировини і матеріалів, здача готової продукції виробляються самим надомником безпосередньо в організації, час, що витрачається на отримання і здачу, включається в робочий час та згідно з Положенням про працю надомників оплачується почасово з розрахунку тарифної ставки виконуваних робіт, але не вище тарифної ставки робітника 2-го розряду відповідного виду робіт. Угодою сторін може бути визначений і більш високий розмір оплати.
11. Оскільки надомники розподіляють робочий час на свій розсуд, вся виконана ними робота оплачується в одинарному розмірі.
12. Надомникам надається щорічна відпустка - 28 календарних днів (див. коментар. До ст. 115), якщо вони не мають права на щорічну відпустку більшої тривалості.
13. Надомникам, працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до них, надаються гарантії і компенсації, встановлені законодавством для осіб, зайнятих у цих районах і місцевостях.
14. Право працювати на дому в період відпустки по догляду за дитиною надається матері, батьку дитини, бабусі, дідусеві, іншому родичу або опікуну, фактично здійснюють догляд за дитиною, зі збереженням права на допомогу по державному соціальному страхуванню (див. коментар. До ст. 256).
15. Прийняті роботодавцем локальні нормативні акти, що укладається колективний договір поширюються на надомників з урахуванням особливостей регулювання їх праці, встановлених законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 310. Надомники "
 1. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  Коментар до статті 1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. Доручаю надомникам робота повинна відповідати рекомендаціям медико-соціальної експертизи, медичним висновком лікарської комісії. Відмова від виконання такої роботи не тягне дисциплінарну відповідальність. Робота, доручається інвалідам, повинна відповідати рекомендаціям
 2. Стаття 264. Гарантії та пільги особам, які виховують дітей без матері
  Коментар до статті 1. Наведений у коментованій статті перелік гарантій і пільг, якими можуть користуватися особи, які виховують залишилися без материнського піклування дітей, не є вичерпним. Отже, зазначені особи можуть користуватися й іншими правами і гарантіями, наданими жінкам, які мають дітей. Зокрема, у разі виховання цими особами дитини віком до
 3. Стаття 224. Додаткові гарантії охорони праці окремим категоріям працівників
  Коментар до статті 1. Про обмеження (заборону) залучення окремих категорій працівників до важких робіт і робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці див. коментар. до ст. ст. 253 і 265; до виконання робіт у нічний час і до надурочних робіт див. коментар. до ст. ст. 96, 99, 259 і 268. 2. Про переведення працівників, які потребують за станом здоров'я надання їм іншої роботи, см.
 4. Стаття 43. Дія колективного договору
  Коментар до статті 1. Колективний договір є актом термінового дії; на розсуд сторін він може укладатися на будь-який термін, що не перевищує 3 років. 2. Дата вступу колективного договору в силу визначається сторонами і не залежить від яких би то не було обставин (наприклад, від проведення повідомної реєстрації), за винятком волевиявлення сторін. Сторони можуть зумовити
 5. 1.2. Спеціальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
  Як сказано в ст. 77 Трудового кодексу РФ, трудовий договір може бути припинений і на інших підставах, передбачених трудовим законодавством. Такі підстави для звільнення прийнято називати спеціальними, оскільки вони, як правило, зачіпають певні категорії працівників. Так, Трудовий кодекс РФ допускає можливість встановлення додаткових підстав для звільнення стосовно
 6. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 7. 1. Нормативні правові та інші акти
  ТК - Трудовий кодекс РФ від 30 грудня 2001 р. з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 30 грудня 2008 р. N 313-ФЗ (СЗ РФ. 2002. N 1 . Ч. I. Ст. 3; 2009. N 1. Ст. 21) АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24 липня 2002 р. з останніми змінами, внесеними Федеральним законом від 3 грудня 2008 р. N 229-ФЗ (СЗ РФ . 2002. N 30. Ст. 3012; 2008. N 49. Ст. 5727) Бюджетний
 8. Стаття 435. Відкладення виконавчих дій
  (Стаття втратила чинність. Федеральний закон від 2 жовтня 2007 р. N
 9. Стаття 380. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті
  (Стаття втратила чинність. Федеральний закон від 4 грудня 2007 р. N
 10. Стаття 579. Випадки, в яких відмова від виконання договору дарування та скасування дарування неможливі
  Правила про відмову від виконання договору дарування (стаття 577) і про скасування дарування (стаття 578) не застосовуються до звичайних подарунків невеликої
 11. Стаття 1108. Відшкодування витрат на майно, що підлягає поверненню
  При повернення безпідставно отриманого або збереження майна (стаття 1104) або відшкодування його вартості (стаття 1105) набувач має право вимагати від потерпілого відшкодування понесених необхідних витрат на утримання та збереження майна з того часу, з якого він зобов'язаний повернути доходи (стаття 1106) із заліком отриманих ним вигод. Право на відшкодування витрат втрачається у разі,
© 2014-2022  yport.inf.ua