Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 310. Подача заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні

1. Віднесення до підвідомчості судів загальної юрисдикції розгляду справ за заявами про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні є однією з важливих гарантій охорони особистих і майнових прав громадян і юридичних осіб, що виникають з нотаріально засвідчуваних договорів, оформлення спадкових прав, здійснення виконавчих написів, інших нотаріальних дій, вчинення яких передбачено Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат від 11 лютого 1993 р. (з наступними змінами та доповненнями) * (282). При цьому у встановленій ЦПК процедурі суд розглядає відповідні заяви у відношенні як нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах або займаються приватною практикою, так і інших посадових осіб, коли вчинення окремих нотаріальних дій покладено на них федеральними законами (ст. 37 і 38 названих Основ в ред. Федерального закону від 29 грудня 2006 р.) * (283) або коли посвідчені ними документи в силу прямої вказівки федерального закону прирівнюються до нотаріально посвідчених (ст. 185 і 1127 ЦК).
2. Виходячи з аналізу норм ч. 1 коментованої статті в їх системному зв'язку з іншими положеннями ЦПК і законодавства, що регулює порядок вчинення нотаріальних дій, із заявою про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні право звернутися до суду тільки ті громадяни та юридичні особи, в щодо яких скоєно нотаріальну дію або отримали відмову в його скоєнні. Винятком є випадки звернення до суду прокурора, відповідно до ст. 4 і 45 ЦПК що звертається до суду на захист прав і законних інтересів громадян, які не мають можливості за станом здоров'я, віком, недієздатності та інших поважних причин самостійно звернутися до суду.
Будь-яке інша особа, чиї права та охоронювані законом інтереси були або могли бути порушені нотаріальною дією, вправі захищати своє порушене право або інтерес у порядку позовного судочинства.
3. Відповідно до ст. 48 Основ нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо вчинення такої дії суперечить закону, або дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом, або з проханням про вчинення нотаріальної дії звернувся недієздатний громадянин або представник, який не має необхідних повноважень, або угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в її статуті чи положенні, або угода, за посвідченням якої до нотаріуса звернулася заінтересована особа, не відповідає вимогам закону, а також якщо документи, подані для вчинення нотаріальної дії, не відповідають вимогам законодавства. Наведений перелік підстав для відмови нотаріусом або уповноваженою посадовою особою у вчиненні нотаріальної дії є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає.
Нотаріус на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинен викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. У цих випадках нотаріус не пізніш як у десятиденний строк з дня звернення за вчиненням нотаріальної дії виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії. З дотриманням цього порядку уповноважена посадова особа оформляє відмову у вчиненні нотаріальної дії або в посвідченні документів, які федеральним законом прирівнюються до нотаріально посвідчених.
4. Заява про неправильності вчинення нотаріальної дії подається до суду, якщо, на думку зацікавленої особи, нотаріусом або уповноваженою посадовою особою були порушені встановлені законом правила його вчинення або відповідну дію було скоєно необгрунтовано. Наприклад, нотаріусом посвідчена угода, для якої законом не передбачена нотаріальна форма, і проти такої дії заперечувала одна зі сторін угоди.
У заяві повинні міститися всі необхідні дані для правильного та своєчасного його дозволу, зокрема, крім відомостей про заявника, в ній слід вказати:
прізвище, ініціали нотаріуса або посадової особи, виконав нотаріальну дію або відмовив у його скоєнні, адреса нотаріальної контори або найменування та місцезнаходження організації, в якій виконують свої обов'язки названі посадові особи;
яке нотаріальну дію оскаржується або у вчиненні якого нотаріальної дії відмовлено ;
обставини, які з'явилися підставами заявлених вимог;
докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
інформацію про інших зацікавлених осіб, відомих заявнику.
5. Заява про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні подається зацікавленою особою до суду відповідно до правил про підсудність, встановленими в ч. 1 коментованої статті, у десятиденний строк, який обчислюється з дня, коли заявнику стало відомо про вчинені нотаріальні дії або про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
При розгляді заяви суду слід з'ясувати всі обставини, пов'язані з перебігом зазначеного терміну, в тому числі дату вчинення нотаріальної дії відповідно до удостоверительной написом або дату відмови у її вчиненні на підставі винесеної постанови, а також дату , коли заявнику стало відомо про нотаріальне дії, яке він вважає неправильним, або про відмову у вчиненні нотаріальної дії.
Крім того, у разі подання заяви після закінчення встановленого в ч. 2 коментованої статті десятиденного строку суд з'ясовує, з яких причин заявник пропустив цей термін. Якщо суд встановить, що строк на оскарження нотаріальної дії (відмови у її вчиненні) заявником був пропущений з поважної причини, він може відновити цей строк за клопотанням заявника.
6. Визначаючи процесуальний порядок, в якому повинно бути розглянуто заяву особи про вчинення нотаріальної дії або про відмову в його скоєнні, слід враховувати, що процедура окремого провадження може бути збуджена, якщо між зацікавленими особами відсутній спір про право цивільному, підвідомчий суду.
При прийнятті заяви суду необхідно з'ясовувати, чи немає зазначеного спору між зацікавленими особами. Якщо із заяви та долучених до неї документів вбачається, що такий спір є або підвідомчий суду спір виникне при розгляді справи, порушеної за заявою зацікавленої особи, судді слід виходячи з вимог ч. 3 ст. 263 ЦПК винести ухвалу про залишення такої заяви без розгляду, роз'яснивши заявнику його право звернутися з позовом до суду загальної юрисдикції або до арбітражного суду за вирішенням спору. З цієї ж причини суддя не вправі при виникненні спору в процесі судового розгляду скасувати вчинену нотаріальну дію або зобов'язати нотаріуса або уповноважена посадова особа його вчинити, тобто дозволити заяву по суті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 310. Подача заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  подачі заяви: поштою; передача іншою особою, в тому числі представником спадкоємця, чинним за дорученням або в силу закону в порядку, передбаченому п. 1 ст. 1153 ЦК. У названих випадках підпис спадкоємця повинна бути засвідчена нотаріусом, (п. 7 ст. 1125 ЦК) або посадовою особою відповідно до п. 3 ст. 185 ГК. Свідоцтво про право на спадщину може бути видано
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 4. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 5. Стаття 122. Вимоги, за якими видається судовий наказ
  подачі позовної заяви у випадках відмови судді прийняти заяву про видачу судового наказу (ст. 125 ЦПК) та скасування судового наказу (ст. 129 ЦПК). 5. У п. 4 ст. 122 ЦПК у порівнянні з колишнім процесуальним законодавством (п. 4 ст. 125-2 ЦПК РРФСР) уточнені умови, при яких можлива видача судового наказу при невиконанні аліментних зобов'язань батьками по відношенню до
 6. Стаття 263. Порядок розгляду та вирішення справ, розглянутих судом в порядку окремого провадження
  310), тримач документа на пред'явника у справах викличного виробництва (ст. 279), громадянин, щодо якого вирішується питання про обмеження дієздатності або визнання його недієздатним (гл. 31); батьки (батько) у справах про встановлення усиновлення (удочеріння) (гл. 29) і ін Відповідно до ст. 34 зацікавлені особи віднесені до осіб, які беруть участь у справі, вони користуються всім
 7. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  подачі заяви про бажання вступити в шлюб і реєстрацією шлюбу. Цей термін встановлений для того, щоб наречений і наречена могли ще раз добре продумати своє рішення. За наявності поважних причин завідувач органами загсу, де здійснюється реєстрація, може дозволити зареєструвати шлюб до закінчення цього терміну. Шлюб може бути укладений в день подачі заяви. Це допускається тільки при
 8. § 3. Майнові правовідносини між подружжям. Шлюбний договір
  подання позовної заяви. У деяких обставинах угоди майнового характеру індійської заміжньої жінки, вчинені нею згідно з положеннями Закону про договори 1872 р., і стосуються договірних відносин, судовими прецедентами можуть зобов'язувати не її, а чоловіка (наприклад, у випадках гострої необхідності здійснити забезпечення позикових зобов'язань чоловіка і т.п.). Разом з тим не можна не
 9. 8.4. Виробництво в суді першої інстанції
  подачі заяви. Як додаток до позовної заяви подаються письмові докази. Як правило, позивач зобов'язаний подати позовну заяву з копіями за кількістю відповідачів. Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею одноосібно. Позивач, який звертається за судовим захистом, зацікавлений у реальному виконанні відповідачем лежить на ньому обов'язки, сплатити борг, повернути
 10. Що значить - достатні підстави підозрювати?
  Стаття говорить: 1. Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні порушення, в яких встановлено її. 2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, вважається невинним, поки його провина не буде доведена в порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлена набрав законної сили постановою
© 2014-2022  yport.inf.ua