Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 333. Тривалість робочого часу педагогічних працівників

Для педагогічних працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу не більше 36 годин на неде-лю.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Навчальне навантаження педагогічного працівника, оговариваемая в трудовому договорі, може обмежуватися верхньою межею в слу- чаях, передбачених типовим положенням про освітній установі відповідних типу та виду, який затверджується уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, а для освітніх установ, реа-лізующіх військові професійні освітні програми, і освітніх установ, що реалізують освітні про-грами, що містять відомості , що становлять державну таємницю, - типовими положеннями про освітні установи, ут-верждал Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
В залежності від посади та (або) спеціальності педагогічним працівникам з урахуванням особливостей їх праці тривалістю-ність робочого часу (норми годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати) визначається уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 333. Тривалість робочого часу педагогічних працівників "
 1. Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
  тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком до шістнадцяти років - не більше 24 годин на тиждень; для працівників віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, які є інвалідами I або II групи, - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, - не більше
 2. Стаття 97 . Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97
 3. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  тривалість робочого часу (ст. 92 ТК). При цьому максимальна тривалість щоденної роботи (зміни) закріплюється в ст. 94 ТК. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленому для цих працівників скороченої тривалості робочого часу. Таким чином, оскільки для працівників у віці до 18 років
 4. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  тривалість робочого часу при роботі за сумісник-ству не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (норми робочого часу за інший обліковий період), установ-ленній для відповідної категорії працівників . Обмеження тривалості робочого часу при роботі за сумісництвом, встановлені частиною першою цієї стат-ті, не застосовуються у випадках, коли по
 5. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні не-робітників святкових і вихідних днів
  тривалості роботи (зміни) у передсвятковий день, переробка компенсується наданням працівнику додаткового часу відпочинку або, за со-гласия працівника, оплатою за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п'яти
 6. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  тривалості робочого часу, так і при скороченій. У порівнянні з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде не про зміну універсальної норми робочого часу - 40 годин на тиждень, а про розподіл цієї норми протягом тижня. 3. Якщо зменшення тривалості
 7. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу, опрацьованого кожним працівником. 2. Виходячи з режимів здійснення обрядів чи іншої діяльності релігійної організації, визначеної її
 8. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та ін.) Закріплена в ч.
 9. Стаття 203. Час учнівства
  тривалість занять не перевищувала межі робочого часу, встановлені ст. 92 ТК для працівників: у віці до 16 років; віком від 16 до 18 років; є інвалідами I або II групи; зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці; педагогічних, медичних та ін 2. Якщо професійне навчання проводиться без відриву від роботи, учневі (з його згоди) на час
 10. Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
  стаття відтворює норму, яка була закріплена у раніше діяв законодавстві (див. ст. 59 КЗпП). Тривалість щотижневого безперервного відпочинку обчислюється від моменту закінчення робочого дня (зміни) перед вихідним днем і до моменту початку робочого дня (зміни) після вихідного дня. Так само як і колись, вона не може бути менше 42 годин. Тривалість щотижневого безперервного
 11. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  тривалість визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або за угодою між працівником і роботодавцем. 2. Режим праці та відпочинку вказується в трудовому договорі згідно зі ст. 57 ТК, якщо він щодо даного працівника відрізняється від загальних правил, встановлених роботодавцем. На тих роботах, де за умовами виробництва (роботи) перерву встановити не можна, працівникам повинна
 12. Стаття 100. Режим робочого часу
  тривалість робочого тижня (п'ятиденний з двома вихідними днями, шестиденний з одним вихідним днем, робочий тиждень з наданням вихідних днів за змінним графіком, неповний робочий тиждень), роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), в тому числі неповного робочого дня (зміни), час початку і закінчення роботи,
 13. Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна про-ти основою для тривалого робочого часу
  тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Порядок обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди (місяць, квартал, рік) залежно від встановленої тривалості робочого часу на тиждень визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового
 14. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  тривалість робочого часу за обліковий період (місяць, квартал та інші періоди) не перевищувала нормального числа робочих годин. Обліковий період не може перевищувати одного року. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Нормальне число робочих годин за обліковий період визначається виходячи з встановленої для даної категорії працівників еже-тижневої тривалості робочого
 15. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  статтями).
 16. Стаття 97. Робота за межами встановленої про-должительности робочого часу
  стаття 99 цього Кодексу); якщо працівник працює на умовах ненормованого робочого дня (стаття 101 справжнього
 17. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  тривалості робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити зловживання правом з боку роботодавця, законодавець
 18. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  стаття прямо не вводить вимогу про тому, що переробка в одні дні буде компенсуватися недоробкою в інші, ст. 104 ТК, присвячена підсумованим обліком робочого часу, встановлює загальне для всіх випадків застосування підсумованого обліку робочого часу правило, відповідно до якого нормальне число робочих годин за обліковий період визначається виходячи з встановленої для даної
© 2014-2022  yport.inf.ua