Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудові договори на заміщення посад науково -педагогічних працівників у вищому навчальному закладі можуть укладатися як на невизначений термін, так і на термін, визначений сторонами трудового договору.
Укладенню трудового договору на заміщення посади науково-педагогічного працівника у вищому навчальному закладі, а так-же переводу на посаду науково-педагогічного працівника передує обрання за конкурсом на заміщення відповідної поса-ності.
Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника, займаної працівником, з яким укладено трудовий до-говір на невизначений термін, проводиться один раз на п'ять років.
З метою збереження безперервності навчального процесу допускається укладення трудового договору на заміщення посади науч-но-педагогічного працівника у вищому навчальному закладі без обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади при прийомі на роботу за сумісництвом чи у створювані вищі навчальні заклади до початку роботи вченої ради - на строк не більше одного року, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи, - до виходу цього працівника на роботу.
Не проводиться конкурс на заміщення:
посад декана факультету та завідувача кафедри;
посад науково-педагогічних працівників, займаних вагітними жінками;
посад науково-педагогічних працівників, займаних за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, жінками, що мають дітей віком до трьох років.
Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників затверджується в порядку, що встановлюється уповноваженими Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Якщо працівник, який займає посаду науково-педагогічного працівника за трудовим договором, укладеним на невизначений- ний термін, за результатами конкурсу, передбаченого частиною третьою цієї статті, не обраний на посаду або не виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі, то трудовий договір з ним припиняється відповідно до пункту 4 статті 336 справжнього Кодек-са.
При обранні працівника за конкурсом на заміщення раніше займаної ним за строковим трудовим договором посади науково-педагогічного працівника новий трудовий договір може не укладатися. У цьому випадку дія строкового трудового договору з робіт-ником продовжується за угодою сторін, що укладається в письмовій формі, на визначений строк не більше п'яти років або на невизначеності термін.
При перекладі на посаду науково-педагогічного працівника в результаті обрання за конкурсом на відповідну посаду термін дії трудового договору з працівником може бути змінений за згодою сторін, що укладається в письмовій формі, на визна-ділений строк не більше п'яти років або на невизначений термін.
До закінчення терміну обрання за конкурсом, передбаченому частиною третьою цієї статті, або протягом терміну строкового тру-дового договору з метою підтвердження відповідності працівника займаній ним посаді науково-педагогічного працівника може проводитись атестація (частина друга статті 81 цього Кодексу). Положення про порядок проведення атестації працівників, займаю-щих посади науково-педагогічних працівників, затверджується в порядку, що встановлюється уповноваженим Урядом Росій-ської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Посади декана факультету та завідувача кафедри є виборними. Порядок проведення виборів на зазначені повинно-сті встановлюється статутами вищих навчальних закладів.
У державних і комунальних вищих навчальних закладах посади ректора, проректорів, керівників філій (інститутів) заміщуються особами у віці не старше шістдесяти п'яти років незалежно від часу укладення трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку шістдесяти п'яти років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші повинно-сті, що відповідають їх кваліфікації.
За поданням вченої ради державного або муніципального вищого навчального закладу засновник має право продовжити термін перебування ректора на своїй посаді до досягнення нею віку сімдесяти років, якщо інше не передбачено федераль-ним законом.
(В ред. Федерального закону від 10.11.2009 N 260-ФЗ)
З проректорами вищого навчального закладу укладається строковий трудовий договір. Термін закінчення строкового трудового догово-ра, що укладається з проректором, не може перевищувати строк закінчення повноважень ректора.
(В ред. Федерального закону від 10.11.2009 N 260-ФЗ)
За поданням вченої ради державного або муніципального вищого навчального закладу ректор має право про-продовжувати термін перебування на посаді проректора, керівника філії (інституту) до досягнення ними віку сімдесяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 332. Особливості укладення та припинення трудового договору з працівниками вищих навчальних закладів "
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 2. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча по
 3. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 4. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 5. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 6. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на термін до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 7. 3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
  У ч. 12 і 13 ст. 332 Трудового кодексу РФ сказано наступне. У державних і комунальних вищих навчальних закладах посади ректора, проректорів, керівників філій (інститутів) заміщуються особами у віці не старше 65 років незалежно від часу укладання трудових договорів. Особи, що займають зазначені посади і досягли віку 65 років, переводяться з їхньої письмової згоди на інші
 8. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
  . У ч. 7 ст. 332 Трудового кодексу РФ встановлено наступне. Якщо працівник, який займає посаду науково-педагогічного працівника за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, за результатами конкурсу не обрано на посаду або не виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі, то трудовий договір з ним припиняється за вказаною підставі. Конкурс на заміщення посади
 9. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  Загальний порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 10. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених в ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
© 2014-2022  yport.inf.ua