Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльно-стю

До педагогічної діяльності допускаються особи, які мають освітній ценз, який визначається у порядку, встановлено-ном типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів, які затверджуються Урядом Росій-ської Федерації .
До педагогічної діяльності не допускаються особи:
позбавлені права займатися педагогічною діяльністю відповідно до набрало законної сили вироком суду;
мають або мали судимість, що піддаються або піддавалися кримінальному переслідуванню (за винятком осіб, кримі-нальну переслідування відносно яких припинено за реабілітуючими підставами) за злочини проти життя і здоров'я, сво-боди, честі та гідності особи (за винятком незаконного приміщення в психіатричний стаціонар, наклепу й образи), статевої недоторканості та статевої свободи особистості, проти сім'ї та неповнолітніх, здоров'я населення і суспільної моралі, основ конституційного ладу і безпеки держави, а також проти громадської безпеки;
(в ред. Федерального закону від 01.04.2012 N 27-ФЗ)
мають незняту або непогашену судимість за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини;
визнані недієздатними у встановленому федеральним законом порядку;
мають захворювання, передбачені переліком, що затверджується федеральним органом виконавчої влади, здійснюю-щим функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі охорони здоров'я.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 23.12.2010 N 387-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльно-стю"
 1. Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником
  педагогічним працівником є: (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) 1) повторне протягом одного року грубе порушення статуту освітньої установи; 2) застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особисто-стю учня, вихованця; 3) досягнення граничного віку для заміщення відповідної
 2. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  правомочних Анну-лировать дозвіл на заняття відповідною діяльністю. 2. Зазначені органи не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції-ції зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний доку-мент, що надає даній особі право займатися зазначеною
 3. Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльністю
  стаття встановлює вимогу певного освітнього цензу для осіб, що допускаються до педагогічної діяльності. Необхідний освітній ценз визначено типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів. Так, Типовим положенням про загальноосвітній установі, затвердженим постановою Уряду РФ від 19.03.2001 N 196 (в ред. Від 10.03.2009) * (466),
 4. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  правомочний анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю (ГИБДД, товариство мисливців), після отримання копії вироку та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції зобов'язаний у триденний термін анулювати дозвіл на заняття забороненою судом діяльністю, вилучити відповідний документ (водійське посвідчення, мисливський квиток), що надає право займатися зазначеною
 5. Стаття 203. Час учнівства
  занять не перевищувала межі робочого часу, встановлені ст. 92 ТК для працівників: у віці до 16 років; віком від 16 до 18 років; є інвалідами I або II групи; зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці; педагогічних, медичних та ін 2. Якщо професійне навчання проводиться без відриву від роботи, учневі (з його згоди) на час навчання
 6. Стаття 100. Режим робочого часу
  заняття) незалежно від їх тривалості, а також короткі перерви (зміни) між кожним навчальним заняттям, у тому числі "динамічний годину" для учнів першого класу. При цьому кількості годин навчального навантаження відповідає кількість проведених зазначеними працівниками навчальних занять тривалістю, що не перевищує 45 хвилин. Конкретна тривалість навчальних занять, а також
 7. Глава 52. Особливості регулювання праці педагогічних працівників
  педагогічних
 8. Стаття 6.2. Незаконне заняття приватною медичною практикою, приватної фармацевтичної діяльністю або народною медициною (цілительством)
  діяльністю особою, що не мають ліцензію на даний вид діяльності, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановленого законом порядку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 335. Тривалий відпустку педагогічних працівників
  право на тривалу відпустку, зараховується час роботи в державних, муніципальних освітніх установах і недержавних освітніх установах, що мають державну акредитацію, в посадах і на умовах, передбачених у додатку до зазначеного Положення. Тривалість стажу безперервної викладацької роботи встановлюється відповідно до записів у трудовій
 10. Стаття 6.12. Отримання доходу від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією
  заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 6.11. Заняття проституцією
  Заняття проституцією - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 6.2. Незаконне заняття приватною медичною практикою, приватної фармацевтичної діяльністю або народною медициною (цілительством)
  діяльністю особою, що не мають ліцензію на даний вид діяльності, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановленого законом порядку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до
 13. Стаття 6.12. Отримання доходу від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією
  заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти
 14. Стаття 6.11. Заняття проституцією
  Заняття проституцією - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 15. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю-стю і пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною дружин-щині за її бажанням надається щорічна оплачувана відпустка незалежно від стажу роботи у даного роботодавця. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 16. Стаття 334. Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку
  право на подовжений щорічну основну відпустку, що пов'язано з підвищеною інтенсивністю і напруженістю їхньої праці. Часу відпочинку педагогічних працівників притаманні дві основні особливості: подовжений щорічну відпустку і додатковий тривалу відпустку строком до 1 року (див. коментар. до ст. 335). Обидва відпустки покликані гарантувати працівникові повноцінний відпочинок і відновлення здоров'я протягом
 17. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
  педагогічного працівника за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, за результатами конкурсу не обрано на посаду або не виявив бажання брати участь у зазначеному конкурсі, то трудовий договір з ним припиняється за вказаною підставі. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника, займаної працівником, з яким укладено трудовий договір на невизначений
 18. Коментар до статті 6.12
  правопорушення не може бути юридична особа. Суб'єктом даного адміністративного правопорушення є сутенер - фізична особа, яка отримує дохід, обумовлений заняттям іншої особи проституцією. Особа, яке експлуатується сутенером і приносить йому прибуток, не підлягає адміністративній відповідальності, передбаченої цією статтею. 3. Організація або утримання місць розпусти для занять
© 2014-2022  yport.inf.ua