Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 330.5. Додаткові обов'язки работо-дателя при організації та проведенні підземних робіт

При організації та проведенні підземних робіт роботодавець зобов'язаний:
не допускати до підземних робіт осіб, які мають медичні протипоказання до зазначених роботах і (або) не задовольняю-щих відповідним кваліфікаційним вимогам;
не допускати працівників до виконання трудових обов'язків у разі незабезпечення їх відповідно до встановлених нор-мами спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту , що пройшли обов'язкову сертифікацію цію чи декларування відповідності;
забезпечувати організацію та проведення підземних робіт відповідно до затвердженої технічної документації, технологи-ними нормами і встановленими вимогами до устаткування, технологічних процесів, що застосовуються у виробництві інстру- ментам, сировині і матеріалам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 330.5. Додаткові обов'язки работо-дателя при організації та проведенні підземних робіт "
 1. Стаття 330.1. Загальні положення
  роботах працівниками, під якими в цій главі розуміються працівники, які безпосередньо здійснюють видобуток корисних копалин підземним способом, працівники, зайняті на роботах з будівництва, експлуатації підземних споруд, на аварійно-рятувальних роботах в зазначених спорудах (крім підземних споруд, будівництво яких здійснюється відкритим способом), за винятком
 2. Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах
  зобов'язані проходити медичні огляди (обстеження) на початку робочого дня (сме-ни), а також протягом та (або) наприкінці робочого дня (зміни) (частина третя статті 213 цього Кодексу). Проведення медичних оглядів (обстежень) на початку робочого дня (зміни) роботодавець зобов'язаний організовувати кожен ра-бочій день (кожну зміну) для всіх працівників, зайнятих на підземних роботах. Проведення
 3. Стаття 330.4. Відсторонення від роботи працівників, зайнятих на підземних роботах
  зобов'язаний відсторонити від підземних робіт (не допуска-кати до підземних робіт) працівника у випадках: недотримання працівником встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Феде-рації вимог безпеки при проведенні підземних робіт, в тому числі у разі вчинення працівником дій, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей; незастосування працівником виданих
 4. Стаття 330.2. Особливості прийому на підземні ра-боти
  роботи, не повинні мати медичні протипоказання до зазначених робіт і повинні удов-летворять відповідним кваліфікаційним вимогам, вказаним в кваліфікаційних довідниках, що затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації, або відповідними положеннями професійних стандартів. (В ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 236-ФЗ) Перевірка відповідності
 5. Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
  додаткова оплачувана відпустка надається працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці: на підземних гірничих роботах та відкритих гірничих роботах в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження, на інших роботах, пов'язаних з несприятливим впливом на здоров'я людини шкідливих фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів. (В ред.
 6. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Іс-конання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим догово-ром
  стаття 151 цього Кодексу). Доручається працівникові додаткова робота за іншою професією (посадою) може здійснюватися шляхом поєднання про-фесій (посад). Доручається працівникові додаткова робота за такою ж професією (посадою) може здійснюватися шляхом розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт. Для виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без
 7. Стаття 253. Роботи, на яких обмежується примі-ня праці жінок
  роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, за винятком нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню. Забороняється застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми. Переліки виробництв, робіт і посад із шкідливими і (або) небезпечними
 8. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в т.ч. на підземних роботах), на роботах у організаціях харчової промисловості, громадського харчування, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних і дитячих установ, а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові попередні при вступі на роботу
 9. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних об'єктів, що використовуються або можуть бути використані для цілей питво-вого та господарсько-побутового водопостачання, не допускається розміщувати місця
 10. Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст . 216 КК).
  Обов'язок щодо дотримання правил виробництва гір-них, будівельних та інших робіт, або інші працівники, посто-янная або тимчасова діяльність яких пов'язана з даним виробництвом. У частині 2 ст. 216 КК передбачений кваліфікуючу при-знак - настання смерті людини. Якщо ж настала смерть двох і більше осіб, скоєне слід кваліфікувати за ч. 3 зазначеної
 11. Стаття 743. Технічна документація і кошторис
  додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва, зобов'язаний повідомити про це замовника. При неотриманні від замовника відповіді на своє повідомлення протягом десяти днів, якщо законом або договором будівельного підряду не передбачений для цього інший термін, підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок замовника. Замовник
 12. Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
  роботу тільки після попереднього обов'язкового медичного огляду (обстеження) і надалі, до досягнення віку вісімнадцяти років, щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду (обстеження). (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Передбачені цією статтею обов'язкові медичні огляди (обстеження) здійснюються за рахунок коштів работо-дателя. (У
 13. Стаття 8.11. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
  робіт з геологічного вивчення надр, яке може призвести або призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств з видобутку корисних копалин, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, а також втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, які
 14. Стаття 60.2. суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  стаття вперше в ТК описує поняття додаткової роботи, під якою слід розуміти суміщення професій (посад); розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором. Виконання додаткової роботи доручається роботодавцем і може бути тільки з письмової згоди
 15. Стаття 60.9 . Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт
  працюють засуджені до примусових робіт, забезпечують їх залучення до тру-ду з урахуванням стану здоров'я та професійної підготовки, отримання ними початкової професійної освіти або професії- сиональной підготовки. 2. Адміністраціям організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забороняється звільняти їх з роботи, за винятком таких випадків: а)
 16. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров'ю та моральному розвитку (гральний бізнес, робота в нічних кабаре і клубах, виробництво, перевезення і торгівля спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотиче-ськими та іншими токсичними препаратами, матеріалами еротичного змісту). (В ред.
 17. Стаття 8.11. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
  робіт з геологічного вивчення надр, яке може призвести або призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств з видобутку корисних копалин, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, а також втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, які
© 2014-2022  yport.inf.ua