Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт

1. Адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забезпечують їх залучення до тру-ду з урахуванням стану здоров'я та професійної підготовки, отримання ними початкової професійної освіти або професійної підготовки.
2. Адміністраціям організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт, забороняється звільняти їх з роботи, за винятком таких випадків:
а) звільнення від відбування покарання з підстав, встановлених кримінальним законодавством Російської Федеративної-ції;
б) переведення засудженого на роботу в іншу організацію або в іншій виправний центр;
в) заміна примусових робіт позбавленням волі;
г) неможливість виконання даної роботи у зв'язку зі станом здоров'я засудженого або у зв'язку з скороченням обсягу ра-бот.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.9. Обов'язки адміністрацій організацій, в яких працюють засуджені до примусових робіт "
 1. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  адміністрацією організації, в якій працює засуджений, за погодженням з адміністрацією виправного центру і по можливості з урахуванням думки засудженого. 3. Засуджений до примусових робіт не має права відмовитися від запропонованої йому роботи. 4. У період відбування примусових робіт щорічна оплачувана відпустка тривалістю 18 календарних днів пре-доставляється адміністрацією
 2. Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
  зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ІСПР-вітельних центрів. Адміністрація виправних центрів зобов'язана виходячи з наявності робочих місць залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до праці в організаціях будь-якої
 3. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 4. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  обов'язки адміністрації організації, в якій працює засуджений, по виконанню вимог вироку суду. Адміністрація організації зобов'язана правильно і своєчасно проводити утримання із зарплати засудженого і перераховувати утримані суми до бюджету; контролювати поведінку засудженого на виробництві та дотримання ним умов відбування покарання. Адміністрація може самостійно в повному
 5. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  обов'язках, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від посади відповідно до п. 4 ст. 83 Трудового кодексу РФ (далі - ТК РФ) (звільнити або перевести на іншу посаду) і повідомити в інспекцію про припинення (зміні) трудового
 6. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  обов'язків адміністрації організації, де працює засуджений, належить контроль за виконанням робіт засудженими, повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих засудженим годин, а також про випадки порушення трудової дисципліни і про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Якщо при виконанні обов'язкових робіт засуджений отримує каліцтво, відшкодування шкоди
 7. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання
 8. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 9. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  адміністрацією ІСПР-вітельного центру, на термін понад 24 годин. 2. Засуджений, який ухилявся від відбування примусових робіт (за винятком засудженого, який ухилився від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу, та засудженого, який не прибув до місця відбування примусових-них робіт у встановлений приписом строк), оголошується в розшук адміністрацією
 10. Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
  зобов'язана під розписку повідомляти засуджених до примусових робіт про застосування розміру-ванні технічних засобів нагляду і контролю. 3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю визначається Урядом Російської Федерації. Порядок застосування технічних засобів нагляду і контролю визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з Вира-ботке та реалізації
 11. Стаття 40. Умови відбування виправних робіт
  стаття втратила
 12. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
  адміністрацією виправної установи за погодженням з адміністрацією підприємства, на якому працюють засуджені. 2. З урахуванням характеру робіт, виконуваних засудженими, які у виправних установах і тюрмах, допускається підсумований облік робочого часу. 3. Час залучення засуджених до оплачуваної праці зараховується їм у загальний трудовий стаж. Облік відпрацьованого часу
 13. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  які передбачені законодавством Російської Федерації. 3. Засуджені до примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню відпо-відно до законодавства Російської
 14. Стаття 60.15. Порушення порядку та умов відбувши-ня примусових робіт
  адміністрації виправного центру або їх образа за відсутності ознак переступив-лення; г) виготовлення, зберігання або передача заборонених предметів і речовин; д) організація страйків чи інших групових непокори, а так само участь в них; е) відмова від роботи; ж) самовільне без поважних причин залишення території виправного центру; з) несвоєчасне (понад 24 годин)
 15. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  роботам несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини виправному центру. 3. Неправильно утримані суми за заподіяну матеріальну шкоду підлягають поверненню засудженому до примусових ра-ботам в установленому
© 2014-2022  yport.inf.ua