Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам

1. Кожен засуджений до примусових робіт зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ІСПР-вітельних центрів. Адміністрація виправних центрів зобов'язана виходячи з наявності робочих місць залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до праці в організаціях будь-якої організаційно-правової форми.
2. Організаціям, що використовують працю засуджених до примусових робіт, надаються пільги по сплаті податків від-повідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.
3. Організації вправі запитувати і отримувати від адміністрації виправних центрів інформацію, необхідну при ство-нии робочих місць для працевлаштування засуджених до примусових робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам "
 1. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 2. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 3. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 4. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 5. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і по місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та
 6. Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
  працевлаштування засудженого. Засуджені мають бути спрямовані інспекціями для відбування покарання не пізніше 30 днів з дня надходження до кримінально-виконавчу інспекцію відповідного розпорядження суду з копією вироку. При працевлаштуванні засудженого інспекція направляє в організацію копію вироку і сповіщення, в якому роз'яснюються обов'язки адміністрації організації по виконанню
 7. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно ухиляються від відбування покарання,
 8. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється
 9. Стаття 165. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями проводить командування дисциплінарної військової частини. 2. Командири військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов'язані підтримувати постійний зв'язок з ко-командиром дисциплінарної військової частини, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти у їх исправле-ванні. 3. Органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання надають
 10. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  засуджений відбуватиме покарання, копію вироку і сповіщення, в якому адміністрація організації інформується про те, що вона повинна видати наказ про прийом засудженого на роботу; ознайомити його під розписку з правилами внутрішнього розпорядку організації, техніки безпеки і виробничої санітарії; вести щоденний табель з відображенням кількості відпрацьованих годин; щомісяця
 11. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації. 3. Засуджені
 12. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця роботи, копії наказів і розпоряджень
 13. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  засуджених до примусових робіт виробляються відрахування в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу . 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від
 14. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 15. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк ; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно залишив виправний центр, місце роботи і (або) місце
 16. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини виправному центру. 3. Неправильно утримані суми за заподіяну матеріальну шкоду підлягають поверненню засудженому до примусових
 17. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженим військовослужбовцям, як і будь-які кримінальні покарання, однією з цілей мають виправлення засудженого, тобто формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. У цьому зв'язку при виконанні покарання у вигляді обмеження по військовій службі на засудженого виявляється виправний
 18. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але також має і додаткові завдання - підвищення освітнього і культурного рівня засуджених. Виховна робота здійснюється на основі загальних педагогічних принципів виховання: індивідуальний
 19. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції
  працевлаштуванні. Це необхідно для того, щоб засуджений в період відбування покарання був зайнятий суспільно корисною працею, міг забезпечити себе і свою сім'ю матеріально, закріплював або отримував трудові навички. Як показує практика, праця засуджених є одним з головних факторів попередження вчинення нових злочинів. 4. Цілям виправлення засуджених і попередження вчинення ними
 20. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  засудженого до виправного центру. 2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день утримання під вартою, один день прямування в
© 2014-2022  yport.inf.ua