Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.6. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до примусових робіт

Лікувально-профілактична і санітарно-профілактична допомога засудженим до примусових робіт виявляється в відповідної з законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я та встановленими цим Кодексом порядком відбування покарання .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.6. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до примусових робіт "
 1. Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
  санітарно-профілактична допомога засудженим до позбавлення волі організується і надається-ляется відповідно до Правил внутрішнього розпорядку виправних установ і законодавством Російської Федеративної-ції. 2. У кримінально-виконавчій системі для медичного обслуговування засуджених організуються лікувально-профілактичні уч-нов (лікарні, спеціальні психіатричні і туберкульозні
 2. Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ
 3. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  засуджених до примусових робіт виробляються утримання в розмірі, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від
 4. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  засудженим до примусових робіт, які допустили порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 5. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 6. Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців
  засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового зва-ня, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби та звільнений з військової служби, за винятком випадків при -знання його непридатним до військової служби за станом здоров'я. 3. Засудженим військовослужбовцям за час відбування арешту грошове утримання виплачується в розмірі окладу за військовим
 7. Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  засудженим до примусової тельним робіт можуть застосовуватися такі заходи заохочення: а) подяка; б) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; в) надання можливості виїзду за межі виправного центру в межах муніципального освіти, на терито-рії якого він розташований, у вихідні та святкові
 8. Стаття 42. Особливості організації надання медичної допомоги населенню окремих територій і працівникам окремих організацій
  медико-санітарного забезпечення відповідно до законодавства РФ про охорону здоров'я громадян населення закритих адміністративно-територіальних утворень, включених до затвердженого Урядом РФ перелік територій, населення яких забезпечується медичною допомогою в медичних установах, підвідомчих федеральному органу виконавчої влади, який здійснює функції з
 9. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації. 2. Засуджений повинен відшкодовувати збитки,
 10. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 11. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної експертизи можуть виступати лікарі-експерти СМО, ТФОМС та інших
 12. Стаття 6.3. Порушення законодавства у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
  санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, що виразилося в порушенні діючих санітарних правил і гігієнічних нормативів, невиконанні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних
 13. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини виправному центру. 3. Неправильно утримані суми за заподіяну матеріальну шкоду підлягають поверненню засудженому до примусових
 14. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації. 3. Засуджені
 15. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  санітарного нагляду, використання лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних установ органів охорони здоров'я див. коментар до ст. 101 ДВК РФ). До осіб, що страждають психічними розладами, що не виключають осудності, установами, виконуючими покарання, за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного
 16. Стаття 60.5. Матеріально-побутове забезпечення здій-ждения до примусових робіт
  забезпечення їх одягом, взуттям та харчуванням здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету за нормами, встановленими Урядом Російської Федерації, у порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функ-ції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних нака-заний, з подальшим
 17. Стаття 223. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників
  стаття передбачає забезпечення роботодавцем за рахунок його коштів санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників організації відповідно до вимог охорони праці. У цих цілях в організації за встановленими нормами обладнуються санітарно-побутові приміщення, приміщення для прийому їжі, приміщення для надання медичної допомоги, кімнати для відпочинку в робочий час і
© 2014-2022  yport.inf.ua