Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.5. Матеріально-побутове забезпечення здій-ждения до примусових робіт

1. У гуртожитках виправних центрів засудженим до примусових робіт надаються індивідуальні спальні місця і постільні приналежності. Норма житлової площі в розрахунку на одного засудженого до примусових робіт не може бути менше чотирьох квадратних метрів.
2. Забезпечення засуджених до примусових робіт одягом і взуттям, за винятком одягу та взуття, які є средст-вами індивідуального захисту, і харчуванням здійснюється за рахунок їх власних коштів. За відсутності у засуджених власних коштів забезпечення їх одягом, взуттям та харчуванням здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету за нормами, встановленими Урядом Російської Федерації, у порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функ-ції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних нака-заний, з наступним відшкодуванням засудженими вартості одягу, взуття та харчування.
3. Засуджені до примусових робіт, що знаходяться у виправних центрах, має право мати при собі грошові кошти і розпоряджатися ними, а також придбавати, зберігати і використовувати всі предмети, вироби і речовини, за винятком предметів, виробів і речовин, перелік яких встановлений законодавством Російської Федерації і правилами внутрішнього розпорядку виправних центрів.
4. Витрати виправних центрів на оплату комунально-побутових послуг та утримання майна здійснюються за рахунок до-ходів, отриманих від утримань із заробітної плати засуджених до примусових робіт, в порядку, що встановлюється Правительст-вом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.5. Матеріально-побутове забезпечення здій-ждения до примусових робіт "
 1. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  матеріального збитку державі або фізичним і юриди-ного особам засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини виправному центру. 3. Неправильно утримані суми за заподіяну
 2. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також норми харчування та матеріально-побутового забезпечення підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, які перебувають у слідчих ізоляторах, Федеральної служби виконання покарань, на мирний час "). 2. При необхідності засудженим надається медична допомога (про порядок надання засудженим медичної допомоги,
 3. Стаття 60.12. виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 4. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  матеріального становища. Рішення про зниження розміру утримань виноситься з урахуванням всіх доходів здій-дженого до примусових
 5. Стаття 730. Договір побутового підряду
  стаття 426). 3. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до
 6. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  засудженим до примусових робіт, які допустили порушення порядку та умов відбування примусових робіт, адміні-ністраціей виправного центру можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догана; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 7. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 8. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  примусових робіт, залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації . 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації. 3. Засуджені
 9. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк ; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно залишив виправний центр, місце роботи і (або) місце
 10. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  засудженого до виправного центру. 2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу , з розрахунку один день утримання під вартою, один день прямування в
 11. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  матеріально-технічної бази, у вирішенні питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування вивільнюваних осіб. Примірне положення про опікунську раду при виховній колонії кримінально-виконавчої системи затверджено Постановою Уряду РФ від 13 жовтня 1997 р. N 1295. Опікунська рада створюється за рішенням вищого державного органу виконавчої
 12. Стаття 739. Права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду
  статтями 503 - 505 цього
 13. Стаття 297. Фінансування витрат понад утвер- ждения лімітів
  осударственних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному по-рядку сум виділених бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua