Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру

Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 313-ФЗ з 1 січня 2014 року частка перша статті 60.11 після слів "веде облік засуджених до примусових робіт;" буде доповнена словами "здійснює реєстрацію та зняття з реєстраційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт громадян Російської Федерації або постановку на міграційний облік і зняття з міграційного обліку за місцем перебування засуджених до примусових робіт іноземних громадян та осіб без гражданст-ва;".
1. Адміністрація виправного центру веде облік засуджених до примусових робіт; роз'яснює порядок і умови від-биванія покарання; організовує побутове пристрій засуджених до примусових робіт; забезпечує дотримання порядку та умов відбування покарання; здійснює нагляд за засудженими і вживає заходів щодо попередження порушень встановленого порядку відбування покарання; проводить із засудженими виховну роботу; застосовує передбачені статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення.
2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру "
 1. Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
  обов'язки ліквідаційної комісії (ліквідатора) або контроль за діяльністю ліквідаційної комісії (ліквідатора), тимчасова адміністрація виконує свої обов'язки до завершення ліквідації фінансової організації або дати затвердження арбітражним судом конкурсного
 2. Стаття 177. Відстрочка відбування покарання засуджений-ним
  зобов'язана направити підтвердження в исправи-тельное установа за місцем звільнення засудженого. 9. У разі неприбуття засудженого у двотижневий термін з дня її звільнення кримінально-виконавча інспекція осуще ствляется початкові розшукові заходи, а в разі недосягнення результатів направляє матеріали для оголошення в розшук засудженого. (В ред. Федерального закону від 07.12.2011
 3. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості в вільний від роботи час, їх тривалість не
 4. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази, у вирішенні питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування звільняють-ся осіб при виховній колонії створюється піклувальна рада з представників державних підприємств, установ, орга-нізацій, громадських об'єднань і громадян.
 5. Стаття 81 . Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
  адміністрацій. 2. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації забороняється створення резервних фондів законодав-тільних (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів. 3. Розмір резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністрацій) встановлюється законами (рішеннями) про відповідних бюджетах і не може
 6. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  обов'язки адміністрації організації, в якій працює засуджений, по виконанню вимог вироку суду. Адміністрація організації зобов'язана правильно і своєчасно проводити утримання із зарплати засудженого і перераховувати утримані суми до бюджету; контролювати поведінку засудженого на виробництві та дотримання ним умов відбування покарання. Адміністрація може самостійно в повному
 7. Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами
  зобов'язані надавати всю інформацію, необхідну для здійснення парламентського контролю, законодавчим (представницьким) органам в межах їх компетенції з бюджетних питань, встановленої Конституцією Російської Федерації, справжнім Кодексом, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 8. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти або особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень, який визначається статутом муніципального освіти. Адміністрація
 9. Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
  стаття 174 буде викладена в нової
 10. Стаття 186.3. Покриття витрат тимчасової адміністрації недержавного пенсійного фонду
  адміністрації недержавного пенсійного фонду, пов'язані з її діяльністю, у тому числі винагорода членів даної тимчасової адміністрації, покриваються за рахунок майна, призначеного для забезпечення статутної діяльності цього
 11. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  обов'язках, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана у триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від посади відповідно до п. 4 ст. 83 Трудового кодексу РФ (далі - ТК РФ) (звільнити або перевести на іншу посаду) і повідомити в інспекцію про припинення (зміні) трудового
 12. Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  обов'язків; 2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Контрольний орган приймає рішення про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків на підставі заяви керівника тимчасової адміністрації або в
 13. Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації
  адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються або припиняються рішенням контрольного органу в порядку і на умовах, які встановлені цим
 14. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня
 15. Стаття 1082. Способи відшкодування шкоди
  виправити пошкоджену річ і
 16. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  обов'язки ліквідаційної комісії
© 2014-2022  yport.inf.ua