Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі

1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню.
2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів.
3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється матеріально-технічна ба-за відповідно до норм, затверджених Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі "
 1. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня виправної установи можуть бути передбачені виховні заходи, участь у яких обов'яз-ково для засуджених. 4. Виховна робота із засудженими проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і характеру
 2. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  тільних установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна
 3. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  тільних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно ухиляються від відбування покарання, кримінально-виконавча інспекція направляє до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання (позбавленням волі). До подання додаються копії документів, що підтверджують його ухилення від відбування
 4. § 13. Довічне позбавлення волі
  тельним - у разі, якщо такі підстави є. Передбачене чинним КК довічне позбавлення волі носить відносний характер, оскільки згідно ч. 5 ст. 79 КК особа, яка відбуває довічного-ве позбавлення волі, може бути звільнена умовно-досроч-но, якщо судом буде визнано, що воно не потребує далекій-Шем відбування цього покарання і фактично відбуло не менше 25 років позбавлення
 5. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  основного завдання виправних установ-ний - виправленню засуджених. 6. Засудженим забороняється припиняти роботу для вирішення трудових конфліктів. Відмова від роботи або припинення роботи є злісним порушенням встановленого порядку відбування покарання і можуть спричинити застосування заходів стягнення і материаль-ную
 6. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  працювали повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від
 7. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але також має і додаткові завдання - підвищення освітнього і культурного рівня засуджених. Виховна робота здійснюється на основі загальних педагогічних принципів
 8. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  тельному установі, додаткові витрати, пов'язані з пре-перетином його втечі, а також його лікуванням у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю. 3. Неправильно утримані суми за заподіяну матеріальну шкоду підлягають поверненню засудженому із зарахуванням на його лицьовій
 9. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
  виховних колоніях; 12 робочих днів - для відбувають позбавлення волі в інших виправних уч-нов. Зазначені відпустки надаються з виїздом за межі виправної установи або без нього у відповідності зі стати-їй 97 цього Кодексу. Час утримання засудженого в приміщенні камерного типу, єдиному приміщенні камерного типу та одиночній камері в термін, необхідний для
 10. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  тельном виробництві ". (Частина 2 в ред. Федерального закону від 17.12.2009 N 325-ФЗ) 3. У виправних установах на особовий рахунок засуджених зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш 25 відсотків нарахованих їм заробітної плати, пенсії чи інших доходів, а на особовий рахунок засуджених чоловіків старше 60 років, засуджених жінок старше 55 років, засуджених, які є інвалідами першої або
© 2014-2022  yport.inf.ua