Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі

1. Засуджені до позбавлення волі мають право на оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю.
2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці.
3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від виробітку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі "
 1. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці
  Коментар до статті 106 1. Статтею 106 ДВК РФ визначаються види робіт, до яких засуджені до позбавлення волі можуть залучатися без оплати праці, і регламентується порядок притягнення їх до таких робіт. Розглянута норма обмежує види робіт без оплати праці лише роботами з благоустрою виправних установ і прилеглих до них територій. Засуджені до позбавлення волі не Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
 2. Коментар до статті 105 1. Стаття, що ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, які відбувають позбавлення волі,
  Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
 3. 1. Тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається графіками змінності, що встановлюються адміністрацією виправної установи за погодженням з адміністрацією
  Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
 4. Коментар до статті 29 січня. Якщо засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно
  Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
 5. 1. У разі заподіяння під час відбування покарання матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - в
  Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
 6. 1. Кожен засуджений до позбавлення волі зобов'язаний трудитися в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією ісправітель-них установ. Адміністрація виправних установ зобов'язана залучати засуджених до праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності, а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах
  Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
 7. 1. З об'єктивної сторони злочин виражається: а) в неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому дозволено короткочасний і тривалий виїзд за межі виправних установ, до місця позбавлення волі після закінчення терміну виїзду; б) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому надано відстрочку відбування покарання, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. В
  § 13. Довічне позбавлення волі
 8. Довічне позбавлення волі встановлюється за здійснений-ня особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки (ч. 1 ст. 57 КК). Таким чином, застосування розглянутого виду покарання передбачено лише за вчинення вузького кола особливо тяжких злочинів. Довічне позбавлення волі полягає в безстрокової изоля-ції
  Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
 9. Коментар до статті 72 1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та
  Стаття 128. Колонії-поселення
 10. Коментар до статті 128 1. Колонії-поселення являють собою виправні установи з напіввільним режимом відбування покарання. В них засуджені перебувають не під охороною, володіють правом вільного пересування в межах території колонії. Колоніями-поселеннями виповнюється покарання у вигляді позбавлення волі щодо найменш небезпечною групи засуджених до цього виду покарання. Крім
  Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
 11. Коментар до статті 126 1. Відповідно до п. "л" ст. 44 КК РФ довічне позбавлення волі є самостійним видом покарання. У цьому зв'язку засуджені до довічного позбавлення волі та засуджені, яким смертна кара замінена довічним позбавленням волі в порядку помилування, як самостійна категорія засуджених відбувають покарання окремо від засуджених інших категорій. Крім
  Стаття 5.26. Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання
 12. 1. Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і свободу віросповідання, у тому числі прийняття релігійних або інших переконань або відмови від них, вступу до релігійне об'єднання або виходу з нього, - тягне накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до восьми мінімальних розмірів
  Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
 13. Коментар до статті 49 1. Правила обчислення строків покарання мають важливе значення для виконання термінового покарання будь-якого виду. Вони необхідні для того, щоб правильно визначити початок відбування терміну призначеного покарання і його закінчення. Термін обмеження свободи обчислюється в місяцях і роках. 2. Законом визначені різні позиції обчислення початку строку відбування обмеження волі.
  Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
 14. Коментар до статті 136 За порушення встановленого порядку відбування покарання у виховних колоніях з переліку стягнень, передбачених ч. 1 ст. 115 ДВК РФ, до засуджених можуть застосовуватися тільки догану і дисциплінарний штраф. Крім того, у виховних колоніях можуть застосовуватися особливі заходи стягнення: а) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця. Відповідно до
  Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
 15. Коментар до статті 109 1. Виховна робота як засіб виправлення застосовується при виконанні всіх строкових покарань. Як будь-який засіб виправного впливу, виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але
  Стаття 92. Телефонні розмови засуджених до позбавлення волі
 16. Коментар до статті 92 1. Засуджені мають право на телефонні розмови (раніше дозволялося чотири телефонних розмови на рік) тривалістю до 15 хвилин. За відсутності технічних можливостей кількість розмов може бути обмежено до шести на рік. За даними спеціальної перепису засуджених, тільки 16,1% засуджених скористалися своїм правом на телефонні розмови. Телефонний
  Стаття 19.24. Невиконання особою, звільненим з місць відбування позбавлення волі, обов'язків, встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом
 17. Невиконання особою, звільненим з місць відбування позбавлення волі, обов'язків, пов'язаних з дотриманням обмежень, встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти
  Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, связанных с соблюдением ограничений, установленных в отношении его судом в соответствии с федеральным законом, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда либо административный арест на срок до пятнадцати
© 2014-2022  yport.inf.ua